Skip to content

Οι τελευταίες μακροοικονομικές προβλέψεις για την Κύπρο 

Μετά την ισχυρή ανάπτυξη του 2022 που ανήλθε στο 5,6%, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να επιβραδυνθεί σε 2,3% και 2,7% το 2023 και το 2024 αντίστοιχα, εν μέσω επίμονων πληθωριστικών πιέσεων και αυξανόμενων επιτοκίων. Μετά την κορύφωσή του το 2022 στο 8,1% και παρά τις ανοδικές πιέσεις που προέρχονται από τη μερική τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών, ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί, καθώς μειώνονται οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας και υποχωρούν οι διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η αγορά εργασίας αποδεικνύεται ανθεκτική. Η Κύπρος προβλέπεται να διατηρήσει δημοσιονομικά πλεονάσματα κατά τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα των προβλέψεων, ενώ το δημόσιο χρέος αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται, φτάνοντας στο 72,5% του ΑΕΠ το 2024.

Δείκτες202220232024
Αύξηση του ΑΕΠ (%, σε ετήσια βάση)5,62,32,7
Πληθωρισμός (%, σε ετήσια βάση)8,13,82,5
Ανεργία (%)6,86,96,4
Ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης (% του ΑΕΠ)2,11,82,1
Ακαθάριστο δημόσιο χρέος (% του ΑΕΠ)86,580,472,5
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% του ΑΕΠ)-9,1-7,3-6,9

Επιβράδυνση μετά την ισχυρή ανάπτυξη του 2022

Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 5,6% το 2022, κυρίως λόγω της εγχώριας ζήτησης. Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε σημαντικά λόγω της αύξησης της ζήτησης μετά την πανδημία και της σημαντικής αύξησης της απασχόλησης. Η έντονη εισροή ξένων επενδύσεων σε ακίνητα ώθησε τις επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα. Ο τουρισμός είχε καλύτερες επιδόσεις απ’ ό,τι αναμενόταν, παρά την απώλεια της ρωσικής αγοράς, και έφθασε περίπου το 90% και το 80% των προ της πανδημίας επιπέδων, όσον αφορά τα έσοδα και τις αφίξεις αντίστοιχα. Άλλες εξαγωγές υπηρεσιών, όπως οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και οι χρηματοπιστωτικές και επαγγελματικές υπηρεσίες, συνέχισαν να επεκτείνονται, καθιστώντας παράλληλα την οικονομία λιγότερο εξαρτημένη από τον τουρισμό. 

Η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας ξεκίνησε το τελευταίο τρίμηνο του 2022 και αναμένεται να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του 2023. Η ανάπτυξη της οικονομίας αναμένεται να επιβραδυνθεί λόγω του πληθωρισμού που συνεχίζει να είναι υψηλός και να διαβρώνει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, λόγω των υψηλότερων επιτοκίων που επηρεάζουν αρνητικά τις επενδύσεις και λόγω της εξασθένησης της αναπτυξιακής δυναμικής των εμπορικών εταίρων της Κύπρου που επηρεάζει την εξωτερική ζήτηση. Η μερική τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών που εφαρμόστηκε τον Ιανουάριο του 2023 αναμένεται να μετριάσει κάπως τον αρνητικό αντίκτυπο στην κατανάλωση. Η εφαρμογή του κυπριακού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται να στηρίξει τις επενδύσεις, ιδίως στις κατασκευές και τους εξοπλισμούς, κατά τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα των προβλέψεων. Ο τουρισμός και άλλες υπηρεσίες με εξαγωγικό προσανατολισμό προβλέπεται να συνεχίσουν να αυξάνονται, αν και με βραδύτερο ρυθμό. Συνολικά, το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,3% το 2023, προτού αυξηθεί στο 2,7% το 2024.

Η αγορά εργασίας βελτιώνεται

Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη αύξησε την απασχόληση κατά 2,9% και τις δεδουλευμένες ώρες κατά 4,1% το 2022. Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε περισσότερο απ’ ό,τι αναμενόταν αρχικά, από 7,5% το 2021 σε 6,8% το 2022. Προβλέπεται ότι θα αυξηθεί ελαφρά το 2023 σε 6,9%, συμβαδίζοντας με την επιβράδυνση της αύξησης του ΑΕΠ, προτού μειωθεί σε 6,4% το 2024, καθώς οι τομείς των υπηρεσιών υψηλής έντασης εργασίας αναμένεται να συνεχίσουν να επεκτείνονται.

Μετριασμός του πληθωρισμού το 2023

Ο πληθωρισμός κορυφώθηκε στο 8,1% το 2022 λόγω της ραγδαίας αύξησης των παγκόσμιων τιμών των βασικών προϊόντων. Καθώς οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας μειώνονται και οι διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού εξαλείφονται σταδιακά, ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί στο 3,8% το 2023. Ωστόσο, η μερική τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών αναμένεται να έχει ορισμένες δευτερογενείς ανοδικές επιδράσεις. Η αναμενόμενη συγκράτηση των παγκόσμιων τιμών της ενέργειας και άλλων βασικών προϊόντων προβλέπεται να μειώσει περαιτέρω τον πληθωρισμό σε 2,5% το 2024.

Προβλέπονται δημοσιονομικά πλεονάσματα, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι δυσμενέστερων εξελίξεων

Το 2022, το ονομαστικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης μετατράπηκε σε σημαντικό πλεόνασμα της τάξης του 2,1% του ΑΕΠ. Οι δημοσιονομικές επιδόσεις ήταν ισχυρότερες απ’ ό,τι αναμενόταν και υποστηρίχθηκαν από την έντονη αύξηση των εσόδων λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την απόσυρση των μέτρων στήριξης λόγω του κορονοϊού.

Ο προϋπολογισμός προβλέπεται να παραμείνει πλεονασματικός στο 1,8% του ΑΕΠ το 2023. Τα δημόσια έσοδα υποστηρίζονται από τις συνεχιζόμενες υψηλές επιδόσεις της ιδιωτικής κατανάλωσης, την αύξηση των εταιρικών κερδών και τις αυξήσεις των μισθών. Οι αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων του δημόσιου τομέα ασκούν ανοδικές πιέσεις στις δαπάνες. Οι προβλέψεις αυτές προϋποθέτουν ότι τα μέτρα για τον μετριασμό των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων των υψηλών τιμών της ενέργειας στους λογαριασμούς ενέργειας των νοικοκυριών —που ανέρχονται σε 0,4% του ΑΕΠ το 2023, έναντι 0,7% το 2022— θα καταργηθούν πλήρως στα τέλη Ιουνίου του 2023. Οι δημοσιονομικές εξελίξεις το 2023 επηρεάζονται επίσης από την εικαζόμενη πλήρη σταδιακή κατάργηση των έκτακτων προσωρινών μέτρων λόγω του κορονοϊού, το κόστος των οποίων εκτιμάται ότι ανήλθε στο 0,3% του ΑΕΠ το 2022.

Για το 2024, το πλεόνασμα του προϋπολογισμού αναμένεται να ανέλθει περίπου στο 2,1% του ΑΕΠ. Η αύξηση οφείλεται στην προβλεπόμενη πλήρη κατάργηση των μέτρων για τον μετριασμό των επιπτώσεων των υψηλών τιμών της ενέργειας, τα οποία εφαρμόζονται έως τον Ιούνιο του 2023.

Ο δείκτης χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί κατά τα επόμενα έτη λόγω της προβλεπόμενης αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ (μεταξύ άλλων λόγω και του υψηλού αποπληθωριστή ΑΕΠ) και των πρωτογενών πλεονασμάτων. Αναμένεται να φθάσει το 80,4% έως το τέλος του 2023 και να μειωθεί περαιτέρω σε 72,5% το 2024, από 86,5% το 2022.

Οι κίνδυνοι για τις δημοσιονομικές προοπτικές παρουσιάζουν τάση επιδείνωσης. Ειδικότερα, η σχεδιαζόμενη επέκταση της κρατικής εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων «ΚΕΔΙΠΕΣ» και η πιθανή τροποποίηση του συστήματος τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τα δημόσια οικονομικά.

Spring 2023 Economic Forecast: An improved outlook amid persistent challenges

The European economy continues to show resilience in a challenging global context. Lower energy prices, abating supply constraints and a strong labour market supported moderate growth in the first quarter of 2023, dispelling fears of a recession. This better-than-expected start to the year lifts the growth outlook for the EU economy to 1.0% in 2023 (0.8% in the Winter interim Forecast) and 1.7% in 2024 (1.6% in the winter). Upward revisions for the euro area are of a similar magnitude, with GDP growth now expected at 1.1% and 1.6% in 2023 and 2024 respectively. On the back of persisting core price pressures, inflation has also been revised upwards compared to the winter, to 5.8% in 2023 and 2.8% in 2024 in the euro area.

Lower energy prices lift the growth outlook

According to Eurostat’s preliminary flash estimate, GDP grew by 0.3% in the EU and by 0.1% in the euro area in the first quarter of 2023. Leading indicators suggest continued growth in the second quarter.

The European economy has managed to contain the adverse impact of Russia’s war of aggression against Ukraine, weathering the energy crisis thanks to a rapid diversification of supply and a sizeable fall in gas consumption. Markedly lower energy prices are working their way through the economy, reducing firms’ production costs. Consumers are also seeing their energy bills fall, although private consumption is set to remain subdued as wage growth lags inflation.

As inflation remains high, financing conditions are set to tighten further. Though the ECB and other EU central banks are expected to be nearing the end of the interest rate hiking cycle, the recent turbulence in the financial sector is likely to add pressure to the cost and ease of accessing credit, slowing down investment growth and hitting in particular residential investment.

Core inflation revised higher but set to gradually decline

After peaking in 2022, headline inflation continued to decline in the first quarter of 2023 amid a sharp deceleration of energy prices. Core inflation (headline inflation excluding energy and unprocessed food) is, however, proving more persistent. In March it reached a historic high of 7.6%, but it is projected to decline gradually over the forecast horizon as profit margins absorb higher wage pressures and financing conditions tighten. The April flash harmonised index of consumer prices estimate for the euro area, released after the cut-off date of this forecast, shows a marginal decline in the rate of core inflation, which suggests that it might have peaked in the first quarter, as projected. On an annual basis, core inflation in the euro area in 2023 is set to average 6.1%, before falling to 3.2% in 2024, remaining above headline inflation in both forecast years.

Labour market remains resilient against economic slowdown

A record-strong labour market is bolstering the resilience of the EU economy. The EU unemployment rate hit a new record low of 6.0% in March 2023, and participation and employment rates are at record highs.

The EU labour market is expected to react only mildly to the slower pace of economic expansion. Employment growth is forecast at 0.5% this year, before edging down to 0.4% in 2024. The unemployment rate is projected to remain just above 6%. Wage growth has picked up since early 2022 but has so far remained well below inflation. More sustained wage increases are expected on the back of persistent tightness of labour markets, strong increases in minimum wages in several countries and, more generally, pressure from workers to recoup lost purchasing power.

Public deficits set to decrease especially in 2024

Despite the introduction of support measures to mitigate the impact of high energy prices, strong nominal growth and the unwinding of residual pandemic-related measures led the EU aggregate government deficit in 2022 to fall further to 3.4% of GDP. In 2023 and more markedly in 2024, falling energy prices should allow governments to phase out energy support measures, driving further deficit reductions, to 3.1% and 2.4% of GDP respectively. The EU aggregate debt-to-GDP ratio is projected to decline steadily to below 83% in 2024 (90% in the euro area), which is still above the pre-pandemic levels. There is a large heterogeneity of fiscal trajectories across Member States.

While inflation can support the improvement in public finances in the short term, this effect is bound to dissipate over time as debt repayment costs increase and public expenditures are progressively adjusted to the higher price level.

Downside risks to the economic outlook have increased

More persistent core inflation could continue restraining the purchasing power of households and force a stronger response of monetary policy, with broad macro-financial ramifications. Moreover, renewed episodes of financial stress could lead to a further surge in risk aversion, prompting a more pronounced tightening of lending standards than assumed in this forecast. An expansionary fiscal policy stance would fuel inflation further, leaning against monetary policy action. In addition, new challenges may arise for the global economy following the banking sector turmoil or related to wider geopolitical tensions. On the positive side, more benign developments in energy prices would lead to a faster decline in headline inflation, with positive spillovers on domestic demand. Finally, there is persistent uncertainty stemming from Russia’s ongoing invasion of Ukraine.

The forecast publication includes for the first time an overview of the economic structural features, recent performance and outlook for Ukraine, Moldova and Bosnia and Herzegovina, which were granted candidate status for EU membership by the Council in June and December 2022.

Background

This forecast is based on a set of technical assumptions concerning exchange rates, interest rates and commodity prices with a cut-off date of 25 April. For all other incoming data, including assumptions about government policies, this forecast takes into consideration information up until, and including, 28 April. Unless new policies are announced and specified in adequate detail, the projections assume no policy changes.

The European Commission publishes two comprehensive forecasts (spring and autumn) and two interim forecasts (winter and summer) each year. The interim forecasts cover annual and quarterly GDP and inflation for the current and following year for all Member States, as well as EU and euro area aggregates.

The European Commission’s Summer 2023 Economic Forecast will update GDP and inflation projections and is expected to be presented in July 2023.

For More Information

Full document: Spring 2023 Economic Forecast

Follow Vice-President Dombrovskis on Twitter: @VDombrovskis

Follow Commissioner Gentiloni on Twitter: @PaoloGentiloni

Follow DG ECFIN on Twitter: @ecfin

Quote(s)

The EU economy is holding up remarkably well in the face of Russia’s aggression against Ukraine, leading to an upgrade in today’s growth forecast for 2023. We are also seeing a strong labour market and record-low unemployment. With energy prices clearly down, governments should be able to phase out support measures and reduce their debt burdens. However, there are many risk factors we need to watch. Core inflation remains persistently high, which could erode people’s purchasing power, slow investment growth and impede access to credit. To keep inflation in check, it is vital to make sure fiscal policy remains prudent, and to maintain the momentum of reforms and investments

Valdis Dombrovskis, Executive Vice-President for an Economy that Works for People – 15/05/2023

The European economy is in better shape than we projected last autumn. Thanks to determined efforts to strengthen our energy security, a remarkably resilient labour market and easing supply constraints, we avoided a winter recession and are set for moderate growth this year and next. Inflation has proved stickier than expected but it is forecast to decline gradually over the remainder of 2023 and in 2024. And the improvement in public finances is set to continue as energy support measures are progressively withdrawn. Yet risks remain too plentiful for comfort and Russia’s brutal invasion of Ukraine continues to cast a shadow of uncertainty over the outlook. We must remain vigilant – and stand ready to respond to any future shocks with the same unity and determination that saw us through these past three stormy years.

Paolo Gentiloni, Commissioner for Economy – 15/05/2023

Print friendly pdf

Spring 2023 Economic Forecast

English (44.167 kB – PDF)

Download (44.167 kB – PDF)

Contacts for media

·         Veerle NUYTS

Phone

+32 2 299 63 02

Mail

Veerle.NUYTS@ec.europa.eu

·         Laura BERARD

Phone

+32 2 295 57 21

Mail

laura.berard@ec.europa.eu

CALENDAR

Monday 15 MAY

Mr Margaritis Schinas participates in the Education, Youth and Culture Council ; receives Mrs Susanne Raab, Minister for Women, Family, Integration and Media of Austria.

Tuesday 16 MAY

Mr Margaritis Schinas receives representatives from the Finland Chamber of commerce.

Ms Stella Kyriakides in Tokyo, Japan: visits the National Cancer Centre of Japan; meets with Mr Tetsuro Nomura, Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan.

Wednesday 17 MAY

Mr Margaritis Schinas, together with Ms Stella Kyriakides, participates in a working lunch with Xavier Becerra, US Health State Secretary.

Ms Stella Kyriakides receives Mr Xavier Becerra, Secretary of Health and Human Services for an EU-US Health Dialogue of the United States.

Thursday 18 MAY

Ms Stella Kyriakides delivers a speech, via videoconference, for the European Cancer Nursing Day.

Saturday 20 MAY

Ms Stella Kyriakides in Nicosia, Cyprus (until 26/05): participates in an event about Metastatic Cancer organised by Cyprus Oncology Center and Europa Donna Cyprus.

Monday 22 MAY

Mr Margaritis Schinas in Cyprus : meets with Mr Nicos Christodoulides, President of the Republic ; meets with Mr Constantinos Ioannou, Minister of the Interior ; meets with Mrs Athena Michaelidou, Minister of Education, Sport and Youth ; meets with Mrs Anna Koukides-Procopiou, Minister of Justice ; participates in the inauguration ceremony of the Cyprus Cancer Research Institute ‘Nicola David Pinedo Building’.

Ms Stella Kyriakides in Nicosia, Cyprus: participates in the inauguration ceremony of the Cyprus Cancer Research Institute.

Tuesday 23 MAY

Mr Margartis Schinas in Cyprus : meets with Mrs Anita Demetriou, President of the House of Representatives.

Thursday 25 MAY

Ms Stella Kyriakides delivers, via videoconference, a speech at the webinar ‘Europe’s Beating Cancer Plan – First EU4Health Project Showcase’, organised by the European Commission for the European Week Against Cancer.

Friday 26 MAY

Ms Stella Kyriakides in Nicosia, Cyprus: delivers a speech to the 19th Annual General Meeting of Europa Uomo Cyprus.

Ms Stella Kyriakides in Larnaca, Cyprus: visits Europa Donna House.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όλα τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται επεξεργασίας συμφώνως προς τον Κανονισμό (EC) αριθ. 2018/1725. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας/Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τυγχάνουν ανάλογης διαχείρισης.  Εάν δεν εργάζεστε σε ΜΜΕ, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την ΕΕ μέσω του Europe Direct εγγράφως ή καλώντας στον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11.

Athanasios ATHANASIOU

Press Officer / Political Reporter

cid:image001.gif@01D95293.B6210DF0

European Commission

Representation in Cyprus

EU House, 30  Vyronos Avenue, 1096 Nicosia

Tel: +357 22 81 75 76 Mob: +357 99 363753

Twitter: @aathans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *