Skip to content

Ευρωπαϊκές Ειδήσεις 15/5

Κυκλική οικονομία και χρήση των πρώτων υλών: αναγκαία η επιτάχυνση της προόδου για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ, σύμφωνα με το βελτιωμένο πλαίσιο παρακολούθησης

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το αναθεωρημένο πλαίσιο παρακολούθησης της κυκλικής οικονομίας, για καλύτερη παρακολούθηση της προόδου που καταγράφει σε επίπεδο ΕΕ η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία. Σύμφωνα με τους δείκτες, η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για μείωση της κατανάλωσης υλικών και της παραγωγής αποβλήτων, ώστε να επιτύχει τους στόχους της κυκλικότητας, της κλιματικής ουδετερότητας και της μηδενικής ρύπανσης.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους, δήλωσε σχετικά: «Η εκθετική αύξηση της εξόρυξης πόρων αποτελεί βασική αιτία της τριπλής οικολογικής κρίσης της κλιματικής αλλαγής, της απώλειας βιοποικιλότητας και της ρύπανσης. Το μεγαλύτερο μέρος των υλικών, της ενέργειας και των άλλων πόρων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους, καταλήγουν με ταχείς ρυθμούς ως απόβλητα στην ατμόσφαιρα, το νερό και το έδαφος. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο πλαίσιο παρακολούθησης, πρέπει να επιταχυνθεί η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, η οποία αναδεικνύεται σε μοντέλο ανάπτυξης της ΕΕ όσον αφορά τις επενδύσεις, την προστιθέμενη αξία, την απασχόληση και την καινοτομία. Η κυκλικότητα καθιστά το μοντέλο ανάπτυξής μας πιο βιώσιμο, πιο ανταγωνιστικό και πιο ανθεκτικό στις τρέχουσες και στις μελλοντικές προκλήσεις της ενέργειας και της ασφάλειας του εφοδιασμού.»

Το αναθεωρημένο πλαίσιο παρακολούθησης για την κυκλική οικονομία περιλαμβάνει νέους δείκτες, όπως το αποτύπωμα υλικών και κατανάλωσης και η παραγωγικότητα των πόρων. Το πλαίσιο περιλαμβάνει και πρόσθετους δείκτες μέτρησης της προόδου που καταγράφεται στην πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ουσιώδη στοιχεία μιας κυκλικής και καθαρής οικονομίας. Επιπλέον, το πλαίσιο καθιστά δυνατή την παρακολούθηση της συμβολής της κυκλικής οικονομίας στη βιωσιμότητα, την κλιματική ουδετερότητα και την ανθεκτικότητα, λαμβάνοντας υπόψη το αποτύπωμα της κατανάλωσης, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από παραγωγικές δραστηριότητες, την εξάρτηση από τις εισαγωγές υλικών και την αυτάρκεια της ΕΕ σε βασικές πρώτες ύλες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει σήμερα η Eurostat, η παραγωγή της ΕΕ έχει καταστεί αποδοτικότερη στη χρήση των πόρων, όμως η κατανάλωση υλικών παραμένει πολύ υψηλή και πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες μελλοντικής της μείωσης.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tim McPhie – Τηλ.: +32 2 295 86 02· Daniela Stoycheva – Τηλ.: +32 2 295 36 64)

Οι κανόνες της ΕΕ για τις κλήσεις εντός της ΕΕ προστατεύουν αποτελεσματικά τους πολίτες από τις υπερβολικές τιμές

Σύμφωνα με έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής, καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου για τον αντίκτυπο των κανόνων για οικονομικά προσιτές ενδοενωσιακές επικοινωνίες, τα μέτρα που έχει λάβει η ΕΕ αποδεικνύονται αποτελεσματικά. Από το 2019, οι Ευρωπαίοι απολαμβάνουν χαμηλότερες τιμές λιανικής για κλήσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία ισχύουν από τον Μάιο του 2019, επιτρέπουν στους πολίτες της ΕΕ να είναι σε επαφή με την οικογένεια και τους φίλους τους στα άλλα κράτη μέλη, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς. Σύμφωνα με την έρευνα, οι καταναλωτές απολαμβάνουν μειωμένες κατά πάνω από 60% τιμές, κατά μέσο όρο. Επιπλέον, το 27% των καταναλωτών της ΕΕ επικοινωνούν με άτομα από άλλες χώρες της ΕΕ αρκετές φορές τον μήνα μέσω τηλεφώνου, SMS ή διαδικτύου.

Η Επιτροπή αξιολόγησε τον αντίκτυπο των μέτρων στις ενδοενωσιακές κλήσεις βασιζόμενη στη συνεχή παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων και σε ανταλλαγές απόψεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και στη γνώμη του BEREC σχετικά με τη ρύθμιση των ενδοενωσιακών επικοινωνιών. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συλλέγει πληροφορίες για να αναλύσει τη χρήση και την εξέλιξη των μέτρων.

Αφού αναλυθούν τα αποτελέσματα της διερευνητικής διαβούλευσης για «Το μέλλον του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των υποδομών του», η οποία θα διαρκέσει έως τις 19 Μαΐου 2023, θα πραγματοποιηθεί νέα αξιολόγηση. Τα επόμενα βήματα θα αποφασιστούν βάσει της συνολικής αξιολόγησης.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην έκθεση του Ευρωβαρόμετρου. Η αξιολόγηση της Επιτροπής είναι διαθέσιμη εδώ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke — Τηλ.: +32 2 295 86 15· Thomas Regnier – Τηλ.: +32 2 298 35 83)

Το Eurogroup και οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών συνέρχονται στις Βρυξέλλες στις 15 και 16 Μαΐου

Οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών της ευρωζώνης και της ΕΕ θα βρίσκονται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες για τις συνόδους του Eurogroup και του Συμβουλίου ECOFIN.

Σήμερα, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Ντομπρόβσκις και ο Επίτροπος κ. Τζεντιλόνι εκπροσωπούν την Επιτροπή στη σύνοδο του Eurogroup που θα ξεκινήσει στις 16:00 (ώρα Κύπρου). Η Επιτροπή θα παρουσιάσει τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της. Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις διεθνείς πτυχές των ψηφιακών νομισμάτων των κεντρικών τραπεζών και σχετικά με την πρόοδο του σχεδίου για το ψηφιακό ευρώ. Θα δώσουν συνέχεια στη σύνοδο κορυφής της ευρωζώνης που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο, ενώ ο Πρόεδρος του Eurogroup θα παρουσιάσει τις απόψεις του σχετικά με πώς μπορεί να προωθηθεί η Ένωση Κεφαλαιαγορών. Οι υπουργοί θα συζητήσουν επίσης τα επόμενα βήματα και θα διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με ένα ενδεικτικό σχέδιο για τις μελλοντικές εργασίες επί του θέματος.

Ο Επίτροπος κ. Τζεντιλόνι θα παραστεί στη διάσκεψη Τύπου μετά τη συνεδρίαση, περίπου στις 19:30 (ώρα Κύπρου).

Αύριο, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Ντομπρόβσκις και οι Επίτροποι κ. Τζεντιλόνι και κ. Μαγκίνες θα εκπροσωπήσουν την Επιτροπή στη σύνοδο του Συμβουλίου ECOFIN.

Η σύνοδος θα ξεκινήσει με οικονομικό και δημοσιονομικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ, των Δυτικών Βαλκανίων και της Τουρκίας, με στόχο την έγκριση κοινών συμπερασμάτων. Στη συνέχεια, οι υπουργοί θα επιδιώξουν να φθάσουν σε συμφωνία όσον αφορά την οδηγία «ΟΔΣ8» σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Η Επιτροπή θα υποβάλει τις προτάσεις της σχετικά με την επανεξέταση του πλαισίου διαχείρισης τραπεζικών κρίσεων και ασφάλισης καταθέσεων. Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν επίσης τις οικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, εστιάζοντας σε τελωνειακά ζητήματα. Τέλος, θα προβούν σε απολογισμό της εφαρμογής του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) και θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τη ζήτηση για δάνεια στο πλαίσιο του ΜΑΑ.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Ντομπρόβσκις θα συμμετάσχει στη διάσκεψη Τύπου, η οποία θα πραγματοποιηθεί γύρω στις 14:30 (ώρα Κύπρου).

(Για περισσότερες πληροφορίες: Veerle Nuyts — Τηλ.: + 32 2 299 63 02· Daniel Ferrie — Τηλ.: + 32 2 298 65 00)

Εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2023: Βελτιωμένες προοπτικές εν μέσω επίμονων προκλήσεων

Η ευρωπαϊκή οικονομία εξακολουθεί να επιδεικνύει ανθεκτικότητα σε ένα δύσκολο παγκόσμιο πλαίσιο. Οι χαμηλότερες τιμές της ενέργειας, η μείωση των περιορισμών στον εφοδιασμό και η ισχυρή αγορά εργασίας στήριξαν έναν μέτριο ρυθμό ανάπτυξης το πρώτο τρίμηνο του 2023, εξαλείφοντας τους φόβους για ύφεση. Αυτή η καλύτερη από την αναμενόμενη έναρξη του έτους ανεβάζει τις προοπτικές ανάπτυξης για την οικονομία της ΕΕ σε 1,0 % το 2023 (0,8 % στις χειμερινές ενδιάμεσες προβλέψεις) και σε 1,7 % το 2024 (1,6 % τον χειμώνα). Οι αναθεωρημένες προς τα άνω προβλέψεις για τη ζώνη του ευρώ είναι παρόμοιου μεγέθους, με την αύξηση του ΑΕΠ να αναμένεται τώρα σε 1,1 % και 1,6 % το 2023 και το 2024 αντίστοιχα. Λόγω των συνεχιζόμενων πιέσεων στις βασικές τιμές, ο πληθωρισμός αναθεωρήθηκε επίσης προς τα άνω σε σύγκριση με τον χειμώνα, σε 5,8 % το 2023 και σε 2,8 % το 2024 στη ζώνη του ευρώ.

Οι χαμηλότερες τιμές της ενέργειας βελτιώνουν τις αναπτυξιακές προοπτικές

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3 % στην ΕΕ και κατά 0,1 % στη ζώνη του ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2023. Οι προπορευόμενοι δείκτες υποδηλώνουν συνέχιση της ανάπτυξης το β΄ τρίμηνο.

Η ευρωπαϊκή οικονομία κατάφερε να περιορίσει τις δυσμενείς επιπτώσεις του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, αντιμετωπίζοντας την ενεργειακή κρίση χάρη στην ταχεία διαφοροποίηση του εφοδιασμού και τη μεγάλη μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου. Οι σημαντικά χαμηλότερες τιμές της ενέργειας λειτουργούν ευεργετικά μέσω της οικονομίας, μειώνοντας το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων. Οι καταναλωτές βλέπουν επίσης τους λογαριασμούς ενέργειας να μειώνονται, αν και η ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να παραμείνει υποτονική, καθώς η αύξηση των μισθών υπολείπεται του πληθωρισμού.

Καθώς ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός, οι όροι χρηματοδότησης αναμένεται να καταστούν ακόμη πιο αυστηροί. Αν και η ΕΚΤ και άλλες κεντρικές τράπεζες της ΕΕ αναμένεται να πλησιάσουν στο τέλος του κύκλου αύξησης των επιτοκίων, η πρόσφατη αναταραχή στον χρηματοπιστωτικό τομέα είναι πιθανό να αυξήσει την πίεση στο κόστος και στην ευκολία πρόσβασης σε πιστώσεις, επιβραδύνοντας την αύξηση των επενδύσεων και πλήττοντας ιδίως τις επενδύσεις σε κατοικίες.

Ο δομικός πληθωρισμός αναθεωρήθηκε προς τα άνω, αλλά αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά

Μετά την κορύφωσή του το 2022, ο ονομαστικός πληθωρισμός συνέχισε να μειώνεται το α’ τρίμηνο του 2023 εν μέσω απότομης επιβράδυνσης των τιμών της ενέργειας. Ωστόσο, ο δομικός πληθωρισμός (ονομαστικός πληθωρισμός εκτός ενέργειας και μη επεξεργασμένων ειδών διατροφής) αποδεικνύεται πιο επίμονος. Το Μάρτιο έφθασε σε ιστορικά υψηλό επίπεδο 7,6 %, αλλά αναμένεται να μειωθεί σταδιακά κατά τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα των προβλέψεων, καθώς τα περιθώρια κέρδους απορροφούν υψηλότερες μισθολογικές πιέσεις και οι συνθήκες χρηματοδότησης γίνονται αυστηρότερες. Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση του Απριλίου του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή για τη ζώνη του ευρώ, ο οποίος δημοσιεύθηκε μετά την τελευταία ημερομηνία της παρούσας πρόβλεψης, προκύπτει οριακή μείωση του ποσοστού του δομικού πληθωρισμού, γεγονός που υποδηλώνει ότι ενδέχεται να έχει κορυφωθεί το α ΄ τρίμηνο, όπως προβλεπόταν. Σε ετήσια βάση, ο δομικός πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ το 2023 αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 6,1 %, προτού υποχωρήσει σε 3,2 % το 2024, παραμένοντας πάνω από τον ονομαστικό πληθωρισμό και τα δύο έτη της πρόβλεψης.

Η αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική έναντι της οικονομικής επιβράδυνσης

Μια αγορά εργασίας με πρωτοφανείς θετικές επιδόσεις ενισχύει την ανθεκτικότητα της οικονομίας της ΕΕ. Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ σημείωσε νέο χαμηλό επίπεδο ρεκόρ 6,0 % τον Μάρτιο του 2023, ενώ τα ποσοστά συμμετοχής και απασχόλησης βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ.

Η αγορά εργασίας της ΕΕ αναμένεται να αντιδράσει ήπια μόνο στον βραδύτερο ρυθμό οικονομικής επέκτασης. Η αύξηση της απασχόλησης προβλέπεται να ανέλθει σε 0,5 % φέτος, προτού μειωθεί στο 0,4 % το 2024. Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να παραμείνει μόλις πάνω από το 6 %. Η αύξηση των μισθών ανέκαμψε από τις αρχές του 2022, αλλά μέχρι στιγμής έχει παραμείνει αρκετά κάτω από τον πληθωρισμό. Αναμένονται πιο σταθερές αυξήσεις των μισθών λόγω της επίμονης ακαμψίας των αγορών εργασίας, των ισχυρών αυξήσεων των κατώτατων μισθών σε αρκετές χώρες και, γενικότερα, της πίεσης από τους εργαζομένους να ανακτήσουν την απώλεια της αγοραστικής δύναμης.

Τα δημόσια ελλείμματα αναμένεται να μειωθούν ιδίως το 2024

Παρά τη θέσπιση μέτρων στήριξης για τον μετριασμό των επιπτώσεων των υψηλών τιμών της ενέργειας, η ισχυρή ονομαστική ανάπτυξη και η ανάκληση των υπολειπόμενων μέτρων που σχετίζονται με την πανδημία οδήγησαν σε περαιτέρω μείωση του συνολικού δημοσίου ελλείμματος της ΕΕ το 2022 στο 3,4 % του ΑΕΠ. Το 2023 και πιο πολύ το 2024, η πτώση των τιμών της ενέργειας αναμένεται να επιτρέψει στις κυβερνήσεις να καταργήσουν σταδιακά τα ενεργειακά μέτρα στήριξης, οδηγώντας σε περαιτέρω μειώσεις του ελλείμματος σε 3,1 % και 2,4 % του ΑΕΠ αντίστοιχα. Ο συνολικός δείκτης χρέους προς το ΑΕΠ της ΕΕ προβλέπεται να μειωθεί σταθερά σε επίπεδο κάτω του 83 % το 2024 (90 % στη ζώνη του ευρώ), ποσοστό που εξακολουθεί να είναι υψηλότερο από τα προ της πανδημίας επίπεδα. Υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια στη δημοσιονομική πορεία των κρατών μελών.

Ενώ ο πληθωρισμός μπορεί να στηρίξει τη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών βραχυπρόθεσμα, το αποτέλεσμα αυτό αναμένεται να εξανεμιστεί με την πάροδο του χρόνου, καθώς το κόστος αποπληρωμής του χρέους αυξάνεται και οι δημόσιες δαπάνες προσαρμόζονται σταδιακά στο υψηλότερο επίπεδο τιμών.

Οι καθοδικοί κίνδυνοι για τις οικονομικές προοπτικές έχουν αυξηθεί

Ο πιο επίμονος δομικός πληθωρισμός θα μπορούσε να συνεχίσει να περιορίζει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και να επιβάλει ισχυρότερη αντίδραση νομισματικής πολιτικής, με ευρείες μακροοικονομικές προεκτάσεις. Επιπλέον, νέα επεισόδια οικονομικών πιέσεων θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση της απροθυμίας ανάληψης κινδύνων, προκαλώντας εντονότερη αυστηροποίηση των όρων δανειοδότησης σε σχέση με την παρούσα πρόβλεψη. Ένας επεκτατικός προσανατολισμός της δημοσιονομικής πολιτικής θα τροφοδοτούσε περαιτέρω τον πληθωρισμό, γεγονός που θα αντέβαινε στη δράση της νομισματικής πολιτικής. Επιπλέον, ενδέχεται να προκύψουν νέες προκλήσεις για την παγκόσμια οικονομία μετά την αναταραχή στον τραπεζικό τομέα ή σε σχέση με ευρύτερες γεωπολιτικές εντάσεις. Στη θετική πλευρά, οι πιο ευνοϊκές εξελίξεις των τιμών της ενέργειας θα οδηγήσουν σε ταχύτερη μείωση του ονομαστικού πληθωρισμού, με θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις στην εγχώρια ζήτηση. Τέλος, υπάρχει επίμονη αβεβαιότητα που απορρέει από τη συνεχιζόμενη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η δημοσίευση των προβλέψεων περιλαμβάνει για πρώτη φορά επισκόπηση των οικονομικών διαρθρωτικών χαρακτηριστικών, των πρόσφατων επιδόσεων και προοπτικών για την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στις οποίες το Συμβούλιο χορήγησε το καθεστώς υποψήφιας χώρας για προσχώρηση στην ΕΕ τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο του 2022.

Ιστορικό

Οι προβλέψεις αυτές βασίζονται σε ένα σύνολο τεχνικών παραδοχών που αφορούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια και τις τιμές των βασικών εμπορευμάτων, με καταληκτική ημερομηνία την 25η Απριλίου. Για όλες τις υπόλοιπες εισροές στοιχείων, καθώς και τις παραδοχές σχετικά με κρατικές πολιτικές, στις εν λόγω προβλέψεις λαμβάνονται υπόψη στοιχεία που συγκεντρώθηκαν έως και τις 28 Απριλίου. Οι προβλέψεις στηρίζονται στην παραδοχή αμετάβλητων πολιτικών, εκτός αν έχουν εξαγγελθεί νέες πολιτικές και έχουν προσδιοριστεί με επαρκείς λεπτομέρειες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει κάθε χρόνο δύο ολοκληρωμένες σειρές προβλέψεων (εαρινές και φθινοπωρινές) και δύο ενδιάμεσες (χειμερινές και θερινές). Οι ενδιάμεσες προβλέψεις καλύπτουν τα ετήσια και τριμηνιαία στοιχεία για το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό για το τρέχον και το επόμενο έτος για όλα τα κράτη μέλη, καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία σε επίπεδο ΕΕ και ζώνης του ευρώ.

Οι θερινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2023 θα επικαιροποιήσουν τις προβλέψεις για το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό και αναμένεται να παρουσιαστούν εντός του Ιουλίου του 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες

Πλήρες έγγραφο: Εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2023

Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο κ. Dombrovskis στο Twitter: @VDombrovskis

Ακολουθήστε τον επίτροπο κ. Gentiloni στο Twitter: @PaoloGentiloni

Ακολουθήστε τη ΓΔ ECFIN στο Twitter: @ecfin

Δηλώσεις

Η πορεία της οικονομίας της ΕΕ είναι αξιέπαινη δεδομένων των συνθηκών που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση των σημερινών αναπτυξιακών προβλέψεων για το 2023. Διαπιστώνουμε επίσης μια ισχυρή αγορά εργασίας και πρωτοφανή χαμηλά επίπεδα ανεργίας. Με τη σαφή μείωση των τιμών της ενέργειας, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να μπορέσουν να καταργήσουν σταδιακά τα μέτρα στήριξης και να μειώσουν το χρέος τους. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί παράγοντες κινδύνου που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ο δομικός πληθωρισμός παραμένει σταθερά υψηλός, γεγονός που θα μπορούσε να διαβρώσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών, να επιβραδύνει την αύξηση των επενδύσεων και να παρεμποδίσει την πρόσβαση σε πιστώσεις. Για να διατηρηθεί υπό έλεγχο ο πληθωρισμός, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι η δημοσιονομική πολιτική παραμένει συνετή και να διατηρηθεί η δυναμική των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων

κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων – 15/05/2023

Η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από ό, τι προβλέψαμε το περασμένο φθινόπωρο. Χάρη στις αποφασιστικές προσπάθειες για την ενίσχυση της ενεργειακής μας ασφάλειας, σε μια αξιοσημείωτα ανθεκτική αγορά εργασίας και στη χαλάρωση των περιορισμών εφοδιασμού, αποφύγαμε τη χειμερινή ύφεση και βάλαμε πορεία για μέτρια ανάπτυξη κατά το τρέχον και το επόμενο έτος. Ο πληθωρισμός αποδείχθηκε πιο επίμονος από ό, τι αναμενόταν, αλλά προβλέπεται ότι θα μειωθεί σταδιακά κατά το υπόλοιπο του 2023 και το 2024. Και η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών αναμένεται να συνεχιστεί καθώς αίρονται σταδιακά τα μέτρα στήριξης στον τομέα της ενέργειας. Ωστόσο, οι κίνδυνοι παραμένουν πολύ σοβαροί ώστε να μην επιτρέπουν τον εφησυχασμό. ενώ η βάναυση εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία εξακολουθεί να καλύπτει με αβεβαιότητα τις προοπτικές. Πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση και να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε ενδεχόμενους μελλοντικούς κλυδωνισμούς με την ίδια ενότητα και αποφασιστικότητα που επιδείξαμε τα τρία τελευταία ταραγμένα χρόνια.

κ. Πάολο Τζεντιλόνι, επίτροπος Οικονομίας – 15/05/2023

pdf σε εκτυπώσιμη μορφή

Εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2023

ελληνικά (49.907 kB – PDF)

Τηλεφόρτωση (49.907 kB – PDF)

Λεπτομέρειες επικοινωνίας για τα ΜΜΕ

·         Veerle NUYTS

Τηλέφωνο

+32 2 299 63 02

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Veerle.NUYTS@ec.europa.eu

·         Laura BERARD

Τηλέφωνο

+32 2 295 57 21

Ηλεκτρονική διεύθυνση

laura.berard@ec.europa.eu

Οικονομικές προβλέψεις για την Κύπρο

Οι τελευταίες μακροοικονομικές προβλέψεις για την Κύπρο 

Τελευταία ενημέρωση (15/05/2023)

Εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2023: βελτιωμένες προοπτικές εν μέσω επίμονων προκλήσεων

Μετά την ισχυρή ανάπτυξη του 2022 που ανήλθε στο 5,6%, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να επιβραδυνθεί σε 2,3% και 2,7% το 2023 και το 2024 αντίστοιχα, εν μέσω επίμονων πληθωριστικών πιέσεων και αυξανόμενων επιτοκίων. Μετά την κορύφωσή του το 2022 στο 8,1% και παρά τις ανοδικές πιέσεις που προέρχονται από τη μερική τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών, ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί, καθώς μειώνονται οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας και υποχωρούν οι διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η αγορά εργασίας αποδεικνύεται ανθεκτική. Η Κύπρος προβλέπεται να διατηρήσει δημοσιονομικά πλεονάσματα κατά τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα των προβλέψεων, ενώ το δημόσιο χρέος αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται, φτάνοντας στο 72,5% του ΑΕΠ το 2024.

Δείκτες202220232024
Αύξηση του ΑΕΠ (%, σε ετήσια βάση)5,62,32,7
Πληθωρισμός (%, σε ετήσια βάση)8,13,82,5
Ανεργία (%)6,86,96,4
Ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης (% του ΑΕΠ)2,11,82,1
Ακαθάριστο δημόσιο χρέος (% του ΑΕΠ)86,580,472,5
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% του ΑΕΠ)-9,1-7,3-6,9

Επιβράδυνση μετά την ισχυρή ανάπτυξη του 2022

Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 5,6% το 2022, κυρίως λόγω της εγχώριας ζήτησης. Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε σημαντικά λόγω της αύξησης της ζήτησης μετά την πανδημία και της σημαντικής αύξησης της απασχόλησης. Η έντονη εισροή ξένων επενδύσεων σε ακίνητα ώθησε τις επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα. Ο τουρισμός είχε καλύτερες επιδόσεις απ’ ό,τι αναμενόταν, παρά την απώλεια της ρωσικής αγοράς, και έφθασε περίπου το 90% και το 80% των προ της πανδημίας επιπέδων, όσον αφορά τα έσοδα και τις αφίξεις αντίστοιχα. Άλλες εξαγωγές υπηρεσιών, όπως οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και οι χρηματοπιστωτικές και επαγγελματικές υπηρεσίες, συνέχισαν να επεκτείνονται, καθιστώντας παράλληλα την οικονομία λιγότερο εξαρτημένη από τον τουρισμό. 

Η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας ξεκίνησε το τελευταίο τρίμηνο του 2022 και αναμένεται να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του 2023. Η ανάπτυξη της οικονομίας αναμένεται να επιβραδυνθεί λόγω του πληθωρισμού που συνεχίζει να είναι υψηλός και να διαβρώνει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, λόγω των υψηλότερων επιτοκίων που επηρεάζουν αρνητικά τις επενδύσεις και λόγω της εξασθένησης της αναπτυξιακής δυναμικής των εμπορικών εταίρων της Κύπρου που επηρεάζει την εξωτερική ζήτηση. Η μερική τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών που εφαρμόστηκε τον Ιανουάριο του 2023 αναμένεται να μετριάσει κάπως τον αρνητικό αντίκτυπο στην κατανάλωση. Η εφαρμογή του κυπριακού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται να στηρίξει τις επενδύσεις, ιδίως στις κατασκευές και τους εξοπλισμούς, κατά τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα των προβλέψεων. Ο τουρισμός και άλλες υπηρεσίες με εξαγωγικό προσανατολισμό προβλέπεται να συνεχίσουν να αυξάνονται, αν και με βραδύτερο ρυθμό. Συνολικά, το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,3% το 2023, προτού αυξηθεί στο 2,7% το 2024.

Η αγορά εργασίας βελτιώνεται

Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη αύξησε την απασχόληση κατά 2,9% και τις δεδουλευμένες ώρες κατά 4,1% το 2022. Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε περισσότερο απ’ ό,τι αναμενόταν αρχικά, από 7,5% το 2021 σε 6,8% το 2022. Προβλέπεται ότι θα αυξηθεί ελαφρά το 2023 σε 6,9%, συμβαδίζοντας με την επιβράδυνση της αύξησης του ΑΕΠ, προτού μειωθεί σε 6,4% το 2024, καθώς οι τομείς των υπηρεσιών υψηλής έντασης εργασίας αναμένεται να συνεχίσουν να επεκτείνονται.

Μετριασμός του πληθωρισμού το 2023

Ο πληθωρισμός κορυφώθηκε στο 8,1% το 2022 λόγω της ραγδαίας αύξησης των παγκόσμιων τιμών των βασικών προϊόντων. Καθώς οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας μειώνονται και οι διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού εξαλείφονται σταδιακά, ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί στο 3,8% το 2023. Ωστόσο, η μερική τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών αναμένεται να έχει ορισμένες δευτερογενείς ανοδικές επιδράσεις. Η αναμενόμενη συγκράτηση των παγκόσμιων τιμών της ενέργειας και άλλων βασικών προϊόντων προβλέπεται να μειώσει περαιτέρω τον πληθωρισμό σε 2,5% το 2024.

Προβλέπονται δημοσιονομικά πλεονάσματα, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι δυσμενέστερων εξελίξεων

Το 2022, το ονομαστικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης μετατράπηκε σε σημαντικό πλεόνασμα της τάξης του 2,1% του ΑΕΠ. Οι δημοσιονομικές επιδόσεις ήταν ισχυρότερες απ’ ό,τι αναμενόταν και υποστηρίχθηκαν από την έντονη αύξηση των εσόδων λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την απόσυρση των μέτρων στήριξης λόγω του κορονοϊού.

Ο προϋπολογισμός προβλέπεται να παραμείνει πλεονασματικός στο 1,8% του ΑΕΠ το 2023. Τα δημόσια έσοδα υποστηρίζονται από τις συνεχιζόμενες υψηλές επιδόσεις της ιδιωτικής κατανάλωσης, την αύξηση των εταιρικών κερδών και τις αυξήσεις των μισθών. Οι αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων του δημόσιου τομέα ασκούν ανοδικές πιέσεις στις δαπάνες. Οι προβλέψεις αυτές προϋποθέτουν ότι τα μέτρα για τον μετριασμό των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων των υψηλών τιμών της ενέργειας στους λογαριασμούς ενέργειας των νοικοκυριών —που ανέρχονται σε 0,4% του ΑΕΠ το 2023, έναντι 0,7% το 2022— θα καταργηθούν πλήρως στα τέλη Ιουνίου του 2023. Οι δημοσιονομικές εξελίξεις το 2023 επηρεάζονται επίσης από την εικαζόμενη πλήρη σταδιακή κατάργηση των έκτακτων προσωρινών μέτρων λόγω του κορονοϊού, το κόστος των οποίων εκτιμάται ότι ανήλθε στο 0,3% του ΑΕΠ το 2022.

Για το 2024, το πλεόνασμα του προϋπολογισμού αναμένεται να ανέλθει περίπου στο 2,1% του ΑΕΠ. Η αύξηση οφείλεται στην προβλεπόμενη πλήρη κατάργηση των μέτρων για τον μετριασμό των επιπτώσεων των υψηλών τιμών της ενέργειας, τα οποία εφαρμόζονται έως τον Ιούνιο του 2023.

Ο δείκτης χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί κατά τα επόμενα έτη λόγω της προβλεπόμενης αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ (μεταξύ άλλων λόγω και του υψηλού αποπληθωριστή ΑΕΠ) και των πρωτογενών πλεονασμάτων. Αναμένεται να φθάσει το 80,4% έως το τέλος του 2023 και να μειωθεί περαιτέρω σε 72,5% το 2024, από 86,5% το 2022.

Οι κίνδυνοι για τις δημοσιονομικές προοπτικές παρουσιάζουν τάση επιδείνωσης. Ειδικότερα, η σχεδιαζόμενη επέκταση της κρατικής εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων «ΚΕΔΙΠΕΣ» και η πιθανή τροποποίηση του συστήματος τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τα δημόσια οικονομικά.

CALENDAR

Monday 15 MAY

Mr Margaritis Schinas participates in the Education, Youth and Culture Council ; receives Mrs Susanne Raab, Minister for Women, Family, Integration and Media of Austria.

Tuesday 16 MAY

Mr Margaritis Schinas receives representatives from the Finland Chamber of commerce.

Ms Stella Kyriakides in Tokyo, Japan: visits the National Cancer Centre of Japan; meets with Mr Tetsuro Nomura, Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan.

Wednesday 17 MAY

Mr Margaritis Schinas, together with Ms Stella Kyriakides, participates in a working lunch with Xavier Becerra, US Health State Secretary.

Ms Stella Kyriakides receives Mr Xavier Becerra, Secretary of Health and Human Services for an EU-US Health Dialogue of the United States.

Thursday 18 MAY

Ms Stella Kyriakides delivers a speech, via videoconference, for the European Cancer Nursing Day.

Saturday 20 MAY

Ms Stella Kyriakides in Nicosia, Cyprus (until 26/05): participates in an event about Metastatic Cancer organised by Cyprus Oncology Center and Europa Donna Cyprus.

Monday 22 MAY

Mr Margaritis Schinas in Cyprus : meets with Mr Nicos Christodoulides, President of the Republic ; meets with Mr Constantinos Ioannou, Minister of the Interior ; meets with Mrs Athena Michaelidou, Minister of Education, Sport and Youth ; meets with Mrs Anna Koukides-Procopiou, Minister of Justice ; participates in the inauguration ceremony of the Cyprus Cancer Research Institute ‘Nicola David Pinedo Building’.

Ms Stella Kyriakides in Nicosia, Cyprus: participates in the inauguration ceremony of the Cyprus Cancer Research Institute.

Tuesday 23 MAY

Mr Margartis Schinas in Cyprus : meets with Mrs Anita Demetriou, President of the House of Representatives.

Thursday 25 MAY

Ms Stella Kyriakides delivers, via videoconference, a speech at the webinar ‘Europe’s Beating Cancer Plan – First EU4Health Project Showcase’, organised by the European Commission for the European Week Against Cancer.

Friday 26 MAY

Ms Stella Kyriakides in Nicosia, Cyprus: delivers a speech to the 19th Annual General Meeting of Europa Uomo Cyprus.

Ms Stella Kyriakides in Larnaca, Cyprus: visits Europa Donna House.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όλα τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται επεξεργασίας συμφώνως προς τον Κανονισμό (EC) αριθ. 2018/1725. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας/Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τυγχάνουν ανάλογης διαχείρισης.  Εάν δεν εργάζεστε σε ΜΜΕ, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την ΕΕ μέσω του Europe Direct εγγράφως ή καλώντας στον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11.

Athanasios ATHANASIOU

Press Officer / Political Reporter

cid:image001.gif@01D95293.B6210DF0

European Commission

Representation in Cyprus

EU House, 30  Vyronos Avenue, 1096 Nicosia

Tel: +357 22 81 75 76 Mob: +357 99 363753

Twitter: @aathans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *