Skip to content

Ευρωπαϊκές Ειδήσεις 16/5

Διάλογος ΕΕ-ΗΠΑ για την υγεία: Η Επίτροπος κ. Κυριακίδου υποδέχεται τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ κ. Xavier Becerra

Αύριο, η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου και ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ κ. Xavier Becerra θα πραγματοποιήσουν τον πρώτο διάλογο ΕΕ-ΗΠΑ για την υγεία.

Η συνάντηση θα επικεντρωθεί σε τρεις άξονες: προτεραιότητες για τον καρκίνο, παγκόσμιες υγειονομικές απειλές και παγκόσμια αρχιτεκτονική για την υγεία. Η Επίτροπος κ. Κυριακίδου και ο Υπουργός κ. Becerra θα ανταλλάξουν απόψεις για την προώθηση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου και του προγράμματος «Cancer Moonshot» των ΗΠΑ για τον καρκίνο, με στόχο την καθιέρωση ενός νέου διαρθρωμένου διαλόγου για τον καρκίνο. Θα συζητήσουν τις τρέχουσες και τις αναδυόμενες παγκόσμιες υγειονομικές απειλές, καθώς και την παγκόσμια αρχιτεκτονική για την υγεία και, ειδικότερα, τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία για τις πανδημίες, τις τροποποιήσεις του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού και τη μεταρρύθμιση του ΠΟΥ. Θα συζητήσουν επίσης τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) και της Αρχής Προηγμένης Βιοϊατρικής Έρευνας και Ανάπτυξης των ΗΠΑ (BARDA), ενώ θα συζητηθεί επίσης και η στήριξη προς την Ουκρανία.

Κοινή διάσκεψη Τύπου σχετικά με τα αποτελέσματα του διαλόγου και τα επόμενα βήματα θα ξεκινήσει γύρω στις 16:30 ώρα Κύπρου, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ.

(Περισσότερες πληροφορίες: Stefan De Keersmaecker — Τηλ.: + 32 229 84680· Célia Dejond — Τηλ.: + 32 229 88199)

Έκθεση του 2023 για την κατάσταση του Σένγκεν: Επιτεύγματα και βασικές προτεραιότητες για το μέλλον

Η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα τη δεύτερη έκθεση για την κατάσταση στον χώρο Σένγκεν. Η εν λόγω έκθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Επιτροπής που αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της διακυβέρνησης του χώρου Σένγκεν μέσω ετήσιας έκθεσης όπου παρουσιάζεται η κατάσταση στον χώρο Σένγκεν, εντοπίζονται προκλήσεις και βέλτιστες πρακτικές, καθώς επίσης προσδιορίζονται τομείς προτεραιότητας για δράση.

Τα απτά επιτεύγματα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τηνπροσχώρηση της Κροατίας στον χώρο Σένγκεν, τη θέσπιση νέου νομικού πλαισίου για τις αξιολογήσεις Σένγκεν, την πρώτη πολυετή στρατηγική πολιτικής για την ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, την έκδοση της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την επιχειρησιακή συνεργασία για την επιβολή του νόμου και την έναρξη λειτουργίας τουνέου Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν.

Ο Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας κ. Μαργαρίτης Σχοινάς δήλωσε σχετικά: «Ο χώρος Σένγκεν παραμένει ένα εμβληματικό επίτευγμα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ωστόσο πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσεται. Κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς πετύχαμε βασικά ορόσημα όπως τη διεύρυνση με την είσοδο της Κροατίας, εκδώσαμε νέους κανόνες για τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των κανόνων Σένγκεν και θέσαμε σε λειτουργία νέα και διαλειτουργικά πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν την καθημερινή λειτουργία του Σένγκεν. Την επόμενη χρονιά πρέπει να σημειωθεί αντίστοιχη πρόοδος: περαιτέρω διεύρυνση του χώρου Σένγκεν, πρόσθετη ενίσχυση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και των επιστροφών, καθώς και βελτίωση των κανόνων για τις θεωρήσεις και αντιμετώπιση των σχετικών ελλείψεων.»

Κάθε χρόνο, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, γεγονός που καθιστά την ΕΕ τον πλέον φιλόξενο προορισμό στον κόσμο. Το 2022, το 65% των τουριστών απ’ όλο τον κόσμο που ταξίδεψαν στο εξωτερικό ήρθαν στην Ευρώπη, καθιστώντας τον χώρο Σένγκεν τον πλέον ελκυστικό χώρο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα παγκοσμίως. Η έκθεση εντοπίζει βέλτιστες πρακτικές, μέσω των οποίων αναδεικνύονται καινοτόμες λύσεις που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη σε βασικούς τομείς όπως η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, η πολιτική θεωρήσεων, οι επιστροφές, η αστυνομική συνεργασία, τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται και η προστασία των δεδομένων. 

Όσον αφορά το μέλλον, η έκθεση του 2023 για την κατάσταση στον χώρο Σένγκεν ζητά να δοθεί έμφαση στις βασικές προτεραιότητες, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή της αρχιτεκτονικής Σένγκεν, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες προκλήσεις και τους τομείς προτεραιότητας για δράση.

Η έκθεση θα αποτελέσει τη βάση και θα καθοδηγήσει τις πολιτικές συζητήσεις στο Συμβούλιο Σένγκεν της 8ης Ιουνίου 2023. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Anitta Hipper — Τηλ.: + 32 2 298 56 91· Fiorella Belciu — Τηλ.: + 32 2 299 37 34)  

Ενεργειακή πλατφόρμα της ΕΕ: Ο πρώτος διαγωνισμός της ΕΕ για την από κοινού αγορά φυσικού αερίου συγκέντρωσε προσφορές για πάνω από 13,4 bcm φυσικού αερίου

Σήμερα το πρωί, ο Αντιπρόεδρος κ. Μάρος Σέφτσοβιτς ανακοίνωσε σε διάσκεψη Τύπου τα επιτυχημένα αποτελέσματα του πρώτου διεθνούς διαγωνισμού για την από κοινού αγορά φυσικού αερίου στην ΕΕ.

Αξιοποιώντας τη συλλογική οικονομική της βαρύτητα, η ΕΕ κατάφερε να συγκεντρώσει προσφορές από συνολικά 25 προμηθεύτριες εταιρείες για πάνω από 13,4 δισ. κυβικά μέτρα (bcm) φυσικού αερίου  —ποσότητα που υπερέβη τα 11,6 bcm της κοινής ζήτησης που υπέβαλαν οι ευρωπαϊκές εταιρείες μέσω του πρόσφατα συσταθέντος μηχανισμού AggregateEU.

Οι διεθνείς προμηθευτές έχουν ήδη αντιστοιχηθεί με τους ευρωπαίους πελάτες του AggregateEU από τον πάροχο υπηρεσιών PRISMA για συνολική ποσότητα 10,9 bcm φυσικού αερίου, που περιλαμβάνει 8,7 bcm αερίου μέσω αγωγού και 2,2 bcm ΥΦΑ.

Οι εταιρείες της ΕΕ θα μπορούν πλέον να διαπραγματεύονται τους όρους των συμβάσεων προμήθειας απευθείας με τις προμηθεύτριες εταιρείες, χωρίς τη συμμετοχή της Επιτροπής. 

Στις δηλώσεις του νωρίτερα σήμερα, ο Αντιπρόεδρος κ. Μάρος Σέφτσοβιτς είπε μεταξύ άλλων: «Αυτή η εξέλιξη αποτελεί αξιοσημείωτο επίτευγμα για ένα μέσο που δεν υπήρχε πριν από περίπου πέντε μήνες. Η Επιτροπή επιτέλεσε τον ρόλο του φορέα συγκέντρωσης της ζήτησης και της αντιστοίχισης με τους πελάτες, αλλά τώρα εναπόκειται στα συμβαλλόμενα μέρη να συνάψουν τις συμφωνίες τους. Πρόκειται για μια αμοιβαία επωφελή κατάσταση για όλα τα μέρη.» Οι πλήρεις δηλώσεις του Επιτρόπου είναι διαθέσιμες εδώ.

Η διαδικασία αυτή θα στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών της ΕΕ να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την αποθήκευση φυσικού αερίου για τον επόμενο χειμώνα, ενισχύοντας παράλληλα τη συλλογική ενεργειακή μας ασφάλεια σε ανταγωνιστικές τιμές. Θα ακολουθήσουν και άλλοι διαγωνισμοί κάθε δύο μήνες έως το τέλος του 2023. Ο επόμενος γύρος υποβολής προσφορών αναμένεται να ξεκινήσει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.

Η συγκέντρωση της ζήτησης και η από κοινού αγορά αερίου αποτελούν εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της ενεργειακής πλατφόρμας της ΕΕ, η οποία δημιουργήθηκε για τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού της ΕΕ με αέριο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τη συλλογική απόφαση της Ευρώπης να θέσει τέλος στην εξάρτησή της από τις ρωσικές εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tim McPhie — Τηλ.: + 32 2 295 86 02· Giulia Bedini — Τηλ.: + 32 2 295 86 61· Ana Crespo Parrondo — Τηλ.: + 32 2 298 13 25)  

Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»: Η Επιτροπή στηρίζει τον πολιτιστικό τομέα της Ουκρανίας

Τρεις κοινοπραξίες ΕΕ-Ουκρανίας, οι οποίες επελέγησαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» κατόπιν ειδικής προκήρυξης για την Ουκρανία, άρχισαν να υλοποιούν τα έργα τους για τη στήριξη των Ουκρανών καλλιτεχνών και των ουκρανικών πολιτιστικών οργανισμών στην Ουκρανία και στις συμμετέχουσες χώρες του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Τα τρία έργα, στα οποία συμμετέχουν 16 ευρωπαϊκοί και ουκρανικοί φορείς, θα παράσχουν μηχανισμούς ευέλικτης χρηματοδότησης και ανάπτυξη ικανοτήτων. Η κοινοπραξία ZMINA, την οποία συντονίζει ο οργανισμός Izolyatsia, θα παράσχει οικονομική στήριξη σε καλλιτέχνες και πολιτιστικούς οργανισμούς της Ουκρανίας για να δημιουργήσουν και να προβάλουν το έργο τους στην Ουκρανία και στις συμμετέχουσες χώρες του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Η κοινοπραξία Culture Helps υπό τον συντονισμό της οργάνωσης Insha Osvita, ήδη δημοσίευσε τις πρώτες προκηρύξεις για τη χρηματοδότηση δράσεων που θα βοηθήσουν τους εκτοπισμένους Ουκρανούς και ιδίως τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στον πολιτισμό. Τέλος, η κοινοπραξία UREHERIT, υπό τον συντονισμό της Λιθουανικής Ένωσης Αρχιτεκτόνων, θα παράσχει στήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων και την κατάρτιση των Ουκρανών επαγγελματιών της πολιτιστικής κληρονομιάς, ώστε να συμβάλουν στη μεταπολεμική αποκατάσταση του πολιτιστικού πλούτου της χώρας τους.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, δήλωσε σχετικά: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που η ειδική αυτή προκήρυξη παίρνει σιγά σιγά μορφή. Με τη στήριξη του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη”, οι τρεις αυτοί οργανισμοί θα μπορέσουν να προσφέρουν ουσιαστικό έργο στην πράξη. Η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πρόσβασης στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό είναι καίριας σημασίας για την ανθεκτικότητα και την ανασυγκρότηση της χώρας. Το πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη” συμπαραστέκεται στην Ουκρανία».

Η ειδική προκήρυξη του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2022, ως απάντηση στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και στις δραματικές του συνέπειες για τον πολιτιστικό τομέα και την πολιτιστική κληρονομιά της. Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» ενθαρρύνει την στενότερη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών και ουκρανικών πολιτιστικών οργανισμών, π.χ. στηρίζοντας την κινητικότητα των Ουκρανών καλλιτεχνών μέσω της πρωτοβουλίας «Ο πολιτισμός κινεί την Ευρώπη» και της έκδοσης και διανομής βιβλίων και πολιτιστικού υλικού στην ουκρανική γλώσσα. Η Επιτροπή συνεργάζεται με την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ουκρανία και στα κράτη μέλη της ΕΕ για τον συντονισμό της στήριξης που παρέχει η ΕΕ στην Ουκρανία για τους κλάδους της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova – Τηλ.: +32 2 296 69 53˙ Flore BoutierTel.: +32 2 29 66043)

Νέοι κανόνες φορολογικής διαφάνειας θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ρίξουν φως στον τομέα των κρυπτοστοιχείων

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία («γενική προσέγγιση») που επιτεύχθηκε σήμερα από τους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ σχετικά με νέους κανόνες φορολογικής διαφάνειας για όλους τους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι διευκολύνουν τις συναλλαγές κρυπτοστοιχείων για πελάτες που κατοικούν στην ΕΕ. Βάσει πρότασης της Επιτροπής, οι νέοι κανόνες συμπληρώνουν τον κανονισμό για τις αγορές κρυπτοστοιχείων (MiCA) και τον κανονισμό για τις μεταφορές κεφαλαίων (TFR), και συνάδουν πλήρως με την πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ για το πλαίσιο αναφοράς όσον αφορά τα κρυπτοστοιχεία.

Η δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση είναι καίριας σημασίας όσον αφορά την εξασφάλιση εσόδων για τις δημόσιες επενδύσεις και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο μπορεί να ευδοκιμήσει η καινοτομία. Ωστόσο, οι φορολογικές αρχές δεν διαθέτουν επί του παρόντος τις απαραίτητες πληροφορίες για την παρακολούθηση των εσόδων που προέρχονται από τη χρήση κρυπτοστοιχείων, τα οποία αποτελούν εύκολα αντικείμενο διασυνοριακής διαπραγμάτευσης. Αυτό περιορίζει σημαντικά την ικανότητά τους να διασφαλίζουν ότι οι φόροι καταβάλλονται πράγματι, γεγονός που σημαίνει ότι οι ευρωπαίοι πολίτες χάνουν σημαντικά φορολογικά έσοδα.

Η οδηγία θα βελτιώσει την ικανότητα των κρατών μελών να εντοπίζουν και να καταπολεμούν τη φορολογική απάτη, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, απαιτώντας από όλους τους παρόχους κρυπτοστοιχείων που εδρεύουν στην ΕΕ —ανεξάρτητα από το μέγεθός τους— να αναφέρουν τις συναλλαγές πελατών που διαμένουν στην ΕΕ. Επιπλέον, το πεδίο εφαρμογής της επικαιροποιημένης οδηγίας επεκτάθηκε ώστε να συμπεριλάβει τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όσον αφορά το ηλεκτρονικό χρήμα και τα ψηφιακά νομίσματα κεντρικών τραπεζών, καθώς και την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις που χρησιμοποιούν φυσικά πρόσωπα.

Οι νέες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα κρυπτοστοιχεία, το ηλεκτρονικό χρήμα και τα ψηφιακά νομίσματα των κεντρικών τραπεζών θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026. Η τελική έγκριση των νέων κανόνων θα είναι δυνατή όταν θα είναι διαθέσιμη η συμβουλευτική γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δηλώσεις

Τα κρυπτοστοιχεία και το ηλεκτρονικό χρήμα έχουν μεγάλες δυνατότητες τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας και της καινοτομίας, αλλά ενέχουν επίσης τον κίνδυνο να μειωθεί η διαφάνεια και να διευκολυνθεί η φοροδιαφυγή ή η απάτη. Η επικαιροποίηση των φορολογικών μας κανόνων για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών θα βοηθήσει τις εθνικές διοικήσεις να εισπράττουν φόρους αποτελεσματικότερα και να συμβαδίζουν με την εξελισσόμενη τεχνολογία, καθώς η Ευρώπη προχωρά στην ψηφιακή της μετάβαση.

κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων – 16/05/2023

Η σημερινή συμφωνία αποτελεί καλό νέο για τη φορολογική διαφάνεια σε ένα χρηματοοικονομικό περιβάλλον που εξελίσσεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Η ανωνυμία βοηθά πολλούς χρήστες κρυπτοστοιχείων που πραγματοποιούν σημαντικά κέρδη να εκφεύγουν του ελέγχου των εθνικών φορολογικών αρχών, και τούτο είναι σαφώς απαράδεκτο. Όταν η οδηγία αυτή τεθεί σε ισχύ, τα κράτη μέλη θα λαμβάνουν τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζονται προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι καταβάλλονται φόροι για τα κέρδη που πραγματοποιούνται από συναλλαγές ή επενδύσεις σε κρυπτοστοιχεία.

κ. Πάολο Τζεντιλόνι, επίτροπος Οικονομίας – 16/05/2023

pdf σε εκτυπώσιμη μορφή

Νέοι κανόνες φορολογικής διαφάνειας θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη

ελληνικά (37.506 kB – PDF)

Τηλεφόρτωση (37.506 kBPDF)

Λεπτομέρειες επικοινωνίας για τα ΜΜΕ

·         Veerle NUYTS

Τηλέφωνο

+32 2 299 63 02

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Veerle.NUYTS@ec.europa.eu

·         Francesca DALBONI

Τηλέφωνο

+32 2 298 81 70

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Francesca.DALBONI@ec.europa.eu

Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όλα τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται επεξεργασίας συμφώνως προς τον Κανονισμό (EC) αριθ. 2018/1725. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας/Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τυγχάνουν ανάλογης διαχείρισης.  Εάν δεν εργάζεστε σε ΜΜΕ, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την ΕΕ μέσω του Europe Direct εγγράφως ή καλώντας στον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11.

Athanasios ATHANASIOU

Press Officer / Political Reporter

cid:image001.gif@01D95293.B6210DF0

European Commission

Representation in Cyprus

EU House, 30  Vyronos Avenue, 1096 Nicosia

Tel: +357 22 81 75 76 Mob: +357 99 363753

Twitter: @aathans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *