Skip to content

Το ΕΚ εγκρίνει το νέο Κοινωνικό Ταμείο για τη στήριξη των νέων και των απόρων

  • 88 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027
• Στο επίκεντρο η απασχόληση των νέων και η πρόσβαση των παιδιών σε υπηρεσίες παιδικής φροντίδας, η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη και η στέγαση
• Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να δαπανήσουν τουλάχιστον το 3% για τον περιορισμό της ακραίας φτώχειας
Την Τρίτη, το ΕΚ έδωσε το τελικό πράσινο φως για την έγκριση του κύριου μέσου της ΕΕ για επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων (2021-2027). Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 88 δισ. ευρώ, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και στην αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας.

Επενδύοντας στα παιδιά και τη νεολαία

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, το Κοινοβούλιο εξασφάλισε καλύτερη χρηματοδότηση για επενδύσεις στην απασχόληση των νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, δύο ομάδες που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση.

Εκείνα τα κράτη μέλη, των οποίων το ποσοστό των νέων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης για το διάστημα 2017 – 2019 είναι άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου, θα πρέπει να διαθέσουν τουλάχιστον το 12,5 % των πόρων τους από το ΕΚΤ+ προκειμένου να τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους ή να βρουν ποιοτική θέση εργασίας. Τα άλλα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διαθέσουν πόρους προς αυτή την κατεύθυνση, κατά προτίμηση με την εφαρμογή των ενισχυμένων προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία.

Σε παρόμοια βάση, τα κράτη μέλη που είχαν ποσοστό παιδιών που βρίσκονταν αντιμέτωπα με τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό στο διάστημα 2017 – 2019 πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, θα πρέπει να επενδύσουν τουλάχιστον το 5% των διαθέσιμων κονδυλίων για την άμεση στήριξη της ισότιμης πρόσβασης των παιδιών σε υπηρεσίες παιδικής φροντίδας, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και της αξιοπρεπούς στέγασης. Όλα τα κράτη μέλη υποχρεούνται να επενδύσουν στην καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας.

Στήριξη των ατόμων που την χρειάζονται περισσότερο

Με πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου, τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κονδυλίων θα διατεθεί σε μέτρα για την προώθηση των ίσων ευκαιριών για τις μη προνομιούχες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά και οι υπήκοοι τρίτων χωρών, προκειμένου να μειωθούν οι φραγμοί στην αγορά εργασίας, να αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις και οι ανισότητες στον τομέα της υγείας.

Το τρέχον Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους έχει ενσωματωθεί, όπως και άλλα ταμεία, στο νέο ΕΚΤ+. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να δαπανήσουν τουλάχιστον το 3% των κονδυλίων τους σε τρόφιμα και σε βοήθεια για παροχή βασικών υλικών αγαθών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μορφές ακραίας φτώχειας που συμβάλλουν περισσότερο στον κοινωνικό αποκλεισμό.

Δήλωση
«Σήμερα υιοθετήσαμε ένα ισορροπημένο κείμενο, το οποίο συνάδει με τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου. Το ΕΚΤ+ είναι το κύριο μέσο της ΕΕ για την οικοδόμηση μιας πιο κοινωνικής και χωρίς αποκλεισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθίσταται ακόμα περισσότερο σημαντικό δεδομένων των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 και θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πορεία της ανάκαμψης. Το Κοινοβούλιο θα παρακολουθεί στενά εφεξής την αποτελεσματική χρήση του ΕΚΤ+ σε ολόκληρη την ΕΕ», δήλωσε ο εισηγητής David Casa (ΕΛΚ, Μάλτα).

Επόμενα βήματα Μετά την έγκριση του Κοινοβουλίου, ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Το σκέλος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία θα έχει αναδρομική ισχύ.

Ιστορικό Στο νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, αξίας 87,995 δισ. ευρώ σε τιμές 2018, ενσωματώνονται το πρώην Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους («FEAD») και το Πρόγραμμα της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI»).  

Σύνδεσμοι   Το κείμενο που εγκρίθηκε θα είναι σύντομα διαθέσιμο (08.06.2021) Η συζήτηση στην ολομέλεια μαγνητοσκοπημένη (08.06.2021) Δελτίο Τύπου μετά την επίτευξη της προσωρινής συμφωνίας (στα αγγλικά, 29.01.2021) Ιστοσελίδα του εισηγητή David Casa (ΕΛΚ, Μάλτα) Φάκελος διαδικασίας Ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ Σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό     Ingelise DE BOER Press Officer http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-phone.png (+32) 2 28 33 542 (BXL) http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-portable.png (+32) 470 89 04 91 http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-mail.png ingelise.deboer@europarl.europa.eu http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-mail.png empl-press@europarl.europa.eu http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-twitter.png EPSocialAffairs   Κυριάκος ΚΛΩΣΙΔΗΣ Press Officer http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-phone.png (+32) 2 28 32357 (BXL) http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-phone.png (+33) 3 881 74651 (STR) http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-portable.png (+32) 470 96 47 35 http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-mail.png kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-mail.png typos-EL@europarl.europa.eu   Θέα ΠΙΕΡΙΔΟΥ
Υπεύθυνη Τύπου Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Γραφείο στην Κύπρο Λεωφόρος Βύρωνος 30 – 1096 Λευκωσία cid:image009.png@01D6821A.D72DC57097 665992 http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-phone.png22 870500 / 22 396485 http://www.europarl.europa.eu/external/img/scribo_webmail_temp/scribo-webmail-mail.pngthea.pieridou@ep.europa.eu       Αν θέλετε να επικαιροποιήσετε τις προτιμήσεις σας ή να εγγραφείτε στις λίστες αποστολής μας, παρακαλούμε μεταβείτε στην ιστοσελίδα  Συνδρομητικές υπηρεσίες ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου . Καταργήστε την εγγραφή σας από τις λίστες αποστολής της Υπηρεσίας Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τον σκοπό της αποστολής του μηνύματος αυτού και δεν θα μεταβιβαστούν σε τρίτους. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *