Skip to content

Ευρωπαϊκές Ειδήσεις 7/6

Η ανάκαμψη του πληθυσμού των ψαριών σημειώνει πρόοδο, αλλά απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την οικοδόμηση ενός ανθεκτικού και βιώσιμου αλιευτικού τομέα

Σύμφωνα με  την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Βιώσιμη αλιεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: τρέχουσα κατάσταση και κατευθύνσεις για το 2025», η οποία εγκρίθηκε σήμερα, η συνολική βιωσιμότητα της αλιείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να βελτιώνεται σταδιακά, ενώ πλέον υπεραλιεύονται λιγότερα αποθέματα. Ταυτόχρονα, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα του αλιευτικού τομέα και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα βασικών ειδών σε όλες τις θαλάσσιες λεκάνες.

Η σημερινή ανακοίνωση παρουσιάζει τις κατευθύνσεις όσον αφορά τις προτάσεις της Επιτροπής για τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2025 και δρομολογεί μια διαδικασία διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι προτάσεις που θα εγκριθούν μετά το καλοκαίρι θα αποσκοπούν στη διατήρηση στο ίδιο επίπεδο των ιχθυαποθεμάτων που έχουν ήδη φθάσει σε βιώσιμα επίπεδα, βοηθώντας παράλληλα και άλλα αποθέματα να ανακάμψουν. Η ανακοίνωση της Επιτροπής βασίζεται σε ανεξάρτητες επιστημονικές αξιολογήσεις.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι τα ιχθυαποθέματα στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό βρίσκονται σε ένα μέσο εύρος που είναι αποδεκτό για την καλή τους υγεία, ενώ σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση είναι καλύτερες και οι επιδόσεις βιωσιμότητας που καταγράφονται μέχρι στιγμής, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι αποφάσεις της ΕΕ για τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας και οι προσπάθειες των αλιέων αποφέρουν καρπούς. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει στα κοινοτικά ύδατα του Ατλαντικού. Ωστόσο, σε αρκετά είδη, τα οποία είναι απαραίτητα για την ισορροπία των οικοσυστημάτων και το εμπόριο, εξακολουθούν να καταγράφονται χαμηλές επιδόσεις.

Στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο, ενώ τα ιχθυαποθέματα ανακάμπτουν με αργούς ρυθμούς, η θνησιμότητα λόγω αλιείας παραμένει υπερβολικά υψηλή. Μολονότι το ποσοστό θνησιμότητας λόγω αλιείας έχει φτάσει στο χαμηλότερο έως σήμερα επίπεδο, παραμένει κατά 20% υψηλότερο από το συνιστώμενο ποσοστό βιωσιμότητας. Απαιτούνται μεγαλύτερη προσήλωση και συνεχείς προσπάθειες για την πλήρη ανάκαμψη των βασικών ειδών και οικοσυστημάτων.

Η κατάσταση στη Βαλτική Θάλασσα παραμένει εξαιρετικά ανησυχητική, καθώς τα ιχθυαποθέματα συνεχίζουν να μειώνονται λόγω διαφόρων πιέσεων. Τέσσερα στα δέκα αποθέματα στη Βαλτική Θάλασσα δεν αποτελούν πλέον στόχο και μπορούν να εκφορτώνονται μόνο ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των διαφόρων πιέσεων που ασκούνται στα ιχθυαποθέματα, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της κατάστασης των οικοσυστημάτων της Βαλτικής Θάλασσας. Ωστόσο, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για να αντιστρέψουν την κατάσταση αυτή, εφαρμόζοντας πλήρως τη νομοθεσία της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου και στις σχετικές ερωταπαντήσεις.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: + 32 2 295 31 56· Maëlys Dreux — Τηλ.: + 32 2 295 46 73)

Η Επιτροπή δημοσιεύει την πορεία μετάβασης για ένα ανθεκτικό, βιώσιμο και ψηφιακό αεροδιαστημικό βιομηχανικό οικοσύστημα

Σήμερα, επ’ ευκαιρία της έκθεσης ILA Air Show στο Βερολίνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πορεία μετάβασης για το αεροδιαστημικό οικοσύστημα. Η πορεία μετάβασης είναι ένας δυναμικός χάρτης πορείας για τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης του αεροδιαστημικού οικοσυστήματος, καθώς και για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητάς του. 

Η πορεία μετάβασης είναι το αποτέλεσμα μιας εντατικής διαδικασίας συνδημιουργίας, στην οποία συμμετείχε ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών από τη βιομηχανία, από τα κράτη μέλη της ΕΕ, από ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, καθώς και πολίτες. Στην πορεία μετάβασης έχουν προσδιοριστεί 53 δράσεις προτεραιότητας, οι οποίες αφορούν ζητήματα όπως η βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, η στιβαρή κανονιστική ρύθμιση, οι σύγχρονες υποδομές, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η χρηματοδότηση επενδύσεων, ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση και στην κοινωνική διάσταση και την καινοτομία. Οι δράσεις μπορούν να είναι βραχυπρόθεσμες, επομένως μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα, μεσοπρόθεσμες (μπορούν να ξεκινήσουν έως το 2030) ή μακροπρόθεσμες (μπορούν να ξεκινήσουν έως το 2040). 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη του αεροδιαστημικού οικοσυστήματος θα κληθούν τις επόμενες εβδομάδες να προτείνουν δεσμεύσεις που θα μετουσιώσουν σε πράξη την πορεία μετάβασης, με τη στήριξη και τη συνεργασία της Επιτροπής. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την πορεία μετάβασης, η Επιτροπή δημοσίευσε τον Ιούλιο του 2023 ένα έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Για ένα ανθεκτικό, βιώσιμο και ψηφιακό αεροδιαστημικό και αμυντικό βιομηχανικό οικοσύστημα: Σενάρια για μια πορεία μετάβασης». Προωθώντας τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της και ενισχύοντας τη βιωσιμότητά της, η αεροδιαστημική βιομηχανία θα μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπό της, διασφαλίζοντας οικονομική σταθερότητα και συμβάλλοντας σε μια ανταγωνιστική και ανθεκτική ενιαία αγορά της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για την πορεία μετάβασης είναι διαθέσιμες σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο, καθώς και εδώ.  

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johanna Bernsel — Τηλ.: + 32 2 298 66 99· Flore Boutier — Τηλ.: + 32 2 296 60 43)

Κοινή δήλωση του ΥΕ/ΑΠ Μπορέλ και του Επιτρόπου Σινκέβιτσιους για την Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών

Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Ωκεανών, ο Ύπατος Εκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος κ. Τζουζέπ Μπορέλ και ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους εξέδωσαν την ακόλουθη δήλωση:

«Οι ωκεανοί είναι απαραίτητοι για τη ζωή στη Γη. Συμβάλλουν καθοριστικά στη ρύθμιση του κλίματος, παρέχουν περισσότερο οξυγόνο από όλα τα δάση μαζί και είναι απαραίτητοι για την αντιμετώπιση πιεστικών παγκόσμιων προκλήσεων όπως η επισιτιστική ασφάλεια, η ενέργεια και η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης.

Ωστόσο, οι θερμοκρασίες των ωκεανών έχουν φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα και η θαλάσσια ζωή εξαφανίζεται με πρωτόγνωρους ρυθμούς, θέτοντας τον πλανήτη μας σε κίνδυνο. Οι ωκεανοί μας, οι οποίοι αποτελούν τη μεγαλύτερη καταβόθρα άνθρακα στον κόσμο, δεν μπορούν να περιμένουν να αντιστραφεί η δραματική αυτή εξέλιξη, αλλά ούτε κι εμείς μπορούμε να περιμένουμε.

Η πρόοδος που έχουμε σημειώσει στην προστασία των ωκεανών από την περσινή Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών ως σήμερα, είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα. Στις 19 Ιουνίου 2023, εγκρίθηκε μια συμφωνία-ορόσημο για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στην ανοικτή θάλασσα, γνωστή ως συμφωνία BBNJ. Μετά τη θετική ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 24 Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ κοντά στην επικύρωση της συμφωνίας.

Το ζητούμενο τώρα είναι να φτάσουμε τις 60 επικυρώσεις της συμφωνίας, ώστε να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ και να εφαρμοστεί αποτελεσματικά. Στόχος μας είναι να το επιτύχουμε έως τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους ωκεανούς στη Γαλλία τον Ιούνιο του 2025.

Η ΕΕ αναλαμβάνει δράση. Η βιωσιμότητα των ωκεανών αποτελεί προτεραιότητα της πράσινης διπλωματίας της ΕΕ. Στην 9η διάσκεψη Our Ocean που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα στις αρχές του 2024, η ΕΕ ανέλαβε 40 νέες δεσμεύσεις για ασφαλείς, προστατευμένους, καθαρούς, υγιείς και υπό βιώσιμη διαχείριση ωκεανούς, πέραν των περίπου 3,5 δισ. ευρώ από τα διάφορα ταμεία της ΕΕ, ποσό που αποτελεί τη μεγαλύτερη συνεισφορά της ΕΕ από τότε που ξεκίνησαν οι διασκέψεις Our Ocean, πριν από δέκα χρόνια.

Η προστασία των ωκεανών αποτελεί κοινή μας ευθύνη και μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την εφαρμογή παγκόσμιων λύσεων, όπως το παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα Κουνμίνγκ-Μόντρεαλ και η συμφωνία BBNJ

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη δήλωση εδώ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Nabila Massrali — Τηλ.: +32 229 88093· Adalbert Jahnz — Τηλ.: +32 2 295 31 56)

Η Επιτροπή συγκεντρώνει απόψεις σχετικά με το σχέδιο στοχευμένων τροποποιήσεων των κανόνων για τα μικρά ποσά κρατικών ενισχύσεων στον γεωργικό τομέα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα δημόσια διαβούλευση με την οποία καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το σχέδιο στοχευμένων τροποποιήσεων των κανόνων για τα μικρά ποσά ενισχύσεων στον γεωργικό τομέα («κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον γεωργικό τομέα»). Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση έως τις 21 Ιουλίου 2024.

Η προτεινόμενη τροποποίηση

Ο κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον γεωργικό τομέα εξαιρεί τα μικρά ποσά από το πεδίο εφαρμογής του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων δεδομένου ότι θεωρείται ότι δεν επηρεάζουν τον ανταγωνισμό και τις συναλλαγές στην ενιαία αγορά.

Μετά την τελευταία αναθεώρησή του το 2019, τα κράτη μέλη μπορούν επί του παρόντος να χορηγούν στήριξη στον γεωργικό τομέα ύψους έως 20.000 ευρώ ανά δικαιούχο για περίοδο τριών οικονομικών ετών, χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση προς έγκριση από την Επιτροπή. Εάν ένα κράτος μέλος διαθέτει κεντρικό μητρώο σε εθνικό επίπεδο για την καταχώριση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, ισχύει υψηλότερο ανώτατο όριο, ύψους 25.000 ευρώ για περίοδο τριών οικονομικών ετών. Εκτός από αυτά τα ανώτατα όρια ανά δικαιούχο, κάθε κράτος μέλος της ΕΕ έχει ένα μέγιστο εθνικό ποσό για την εν λόγω στήριξη (το λεγόμενο «εθνικό ανώτατο όριο»), προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

Ο κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον γεωργικό τομέα παύει να ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2027. Ο κανονισμός είχε προβλεφθεί να αναθεωρηθεί πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

Η Επιτροπή έλαβε υπό σημείωση τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Απριλίου 2024 σχετικά με τη σημασία ενός ανταγωνιστικού, βιώσιμου και ανθεκτικού γεωργικού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη πληθωριστική πίεση στον γεωργικό τομέα και τις υψηλές τιμές των βασικών προϊόντων, η Επιτροπή δρομολόγησε στοχευμένη αναθεώρηση του κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον γεωργικό τομέα στις 2 Μαΐου 2024, νωρίτερα από την προγραμματισμένη επανεξέταση.

Η Επιτροπή συγκεντρώνει τώρα απόψεις σχετικά με την πρόωρη αναθεώρηση του κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον γεωργικό τομέα.

Το σχέδιο τροποποίησης περιλαμβάνει τις ακόλουθες αλλαγές:

  • την αύξηση του ανώτατου ορίου για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ανά επιχείρηση σε διάστημα τριών ετών, από 25.000 ευρώ σε 37.000 ευρώ, ώστε να ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός.
  • την προσαρμογή των εθνικών ανώτατων ορίων, τα οποία υπολογίζονται με βάση την αξία της γεωργικής παραγωγής. Οι ισχύοντες κανόνες λαμβάνουν υπόψη την περίοδο αναφοράς 2012-2017 για τον υπολογισμό αυτό. Η εν λόγω περίοδος αναφοράς επεκτείνεται ώστε να καλύπτει την περίοδο 2012-2023, γεγονός που θα επιτρέψει να ληφθεί υπόψη η αυξημένη αξία της γεωργικής παραγωγής, ιδίως κατά τα τελευταία έτη, και κατ’ επέκταση να αυξηθεί το εθνικό ανώτατο όριο για όλα τα κράτη μέλη.
  • το μέγιστο ποσό ενίσχυσης θα υπολογίζεται για περίοδο τριών φυσικών ετών αντί τριών οικονομικών ετών, σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.
  • τη θέσπιση υποχρεωτικού μητρώου ενισχύσεων ήσσονος σημασίας σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό την αύξηση της διαφάνειας και τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους γεωργούς που χρησιμοποιούν επί του παρόντος σύστημα υπεύθυνης δήλωσης και δεδομένου ότι δεν θα χρειάζεται πλέον να αυτοπαρακολουθούν τη συμμόρφωση (επί του παρόντος, τα εν λόγω κεντρικά μητρώα είναι προαιρετικά για τα κράτη μέλη).

Με την αύξηση του ανώτατου ορίου των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας ανά επιχείρηση προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα διευρύνουν τις δυνατότητες των κρατών μελών να παρέχουν στήριξη στους γεωργούς με απλούστερο, ταχύτερο, πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, δεδομένου ότι η στήριξη αυτή δεν χρειάζεται να κοινοποιείται στην Επιτροπή ούτε να εγκρίνεται από αυτήν. Επιπλέον, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις θα μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους γεωργούς μέσω της θέσπισης υποχρεωτικών κεντρικών μητρώων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, τα οποία θα ελαφρύνουν τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για τους γεωργούς – κυρίως πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Τέλος, με την αναθεώρηση θα παραταθεί η περίοδος ισχύος του κανονισμού έως το 2032.

Επόμενα βήματα

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το σχέδιο τροποποίησης έως τις 21 Ιουλίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής συνεισφορών είναι διαθέσιμες εδώ.

Εκτός από τη δημόσια διαβούλευση που δρομολογήθηκε σήμερα, το σχέδιο πρότασης θα συζητηθεί επίσης σε συνεδριάσεις μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών.

Η διαδικασία αυτή θα εξασφαλίσει ότι τόσο τα κράτη μέλη όσο και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι θα έχουν επαρκείς ευκαιρίες να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους για το σχέδιο πρότασης της Επιτροπής.

Η Επιτροπή προτίθεται να εγκρίνει τις τροποποιήσεις του κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στον γεωργικό τομέα το συντομότερο δυνατόν, αφού λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων μερών.

Ιστορικό

Το άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να κοινοποιούν κάθε κρατική ενίσχυση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να την εφαρμόζουν μόνο μετά την έγκριση της Επιτροπής. Ο εξουσιοδοτικός κανονισμός της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις επιτρέπει στην Επιτροπή να κηρύσσει ορισμένες κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων συμβατές με την ενιαία αγορά και μη υποκείμενες στην υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στη Συνθήκη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα είναι διαθέσιμες στον ειδικό ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού.

Μαργκρέτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος αρμόδια για την Πολιτική Ανταγωνισμού

Επανεξετάζουμε τους κανόνες μας σχετικά με τα μικρά ποσά ενισχύσεων στον γεωργικό τομέα για να βοηθήσουμε τους γεωργούς να αντιμετωπίσουν τις πληθωριστικές πιέσεις και τις υψηλές τιμές των βασικών προϊόντων. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις, με την αύξηση των ανώτατων ορίων απαλλαγής, διευκολύνουν και επιταχύνουν τη χορήγηση μικρών ποσών ενίσχυσης από τα κράτη μέλη. Προτείνουμε επίσης ένα κεντρικό μητρώο για τη διευκόλυνση του ελέγχου των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας και τη μείωση των υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων από τους γεωργούς. Καλούμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους.

The European Commission is committed to personal data protection.  Any personal data is processed in line with Regulation (EC) 2018/1725. All personal information processed by the Directorate-General for Communication / European Commission Representations is treated accordingly. If you do not work for a media organisation, you are welcome to contact the EU through Europe Direct in writing or by calling 00 800 6 7 8 9 10 11.

Athanasios ATHANASIOU

Press Officer / Political Reporter

cid:image002.gif@01DA7FAE.3D1256A0

European Commission

Representation in Cyprus

EU House, 30  Vyronos Avenue, 1096 Nicosia

Tel: +357 22 81 75 76 Mob: +357 99 363753

Twitter: @aathans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *