Skip to content

Ευρωπαϊκές Ειδήσεις 21/2

Στα μέσα της διάρκειας ζωής του, ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας εξακολουθεί να παράγει αποτελέσματα σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων
Σήμερα η Επιτροπή παρουσίασε την ενδιάμεση αξιολόγηση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), του μέσου ανάκαμψης της ΕΕ που βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδίου NextGenerationEU (NGEU), ύψους 800 δισ. ευρώ.
Πρωτοφανής στην κλίμακα και τη φιλοδοξία του, ο ΜΑΑ θεσπίστηκε τον Φεβρουάριο του 2021 και έχει στόχο, αφενός, να βοηθήσει τα κράτη μέλη να ανακάμψουν από την πανδημία COVID-19 και να ενισχύσει την ανθεκτικότητά τους, και, αφετέρου, να κάνει τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας πιο πράσινες, πιο ψηφιακές και πιο ανταγωνιστικές· εν ολίγοις, κατάλληλες για το μέλλον. Ο ΜΑΑ διαδραματίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση επειγουσών προκλήσεων, όπως οι δευτερογενείς επιπτώσεις του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.
Στα οικεία σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), τα κράτη μέλη σχεδίασαν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις:
• σύμφωνα με τις προτεραιότητες της πράσινης, της ψηφιακής και της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ, και
• προσαρμοσμένες για την αντιμετώπιση των εθνικών προκλήσεων που προσδιορίζονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο μέσω ειδικών ανά χώρα συστάσεων (ΣΑΧ).
Η ενδιάμεση αξιολόγηση σηματοδοτεί το ήμισυ της διάρκειας ζωής του ΜΑΑ. Παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο ο ΜΑΑ πέτυχε τους στόχους του μέχρι στιγμής.
Η Πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σχετικά: «Καταρτίσαμε το σχέδιο ανάκαμψης NextGenerationEU ύψους 800 δισ. ευρώ ως ισχυρή απάντηση στις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας. Τρία χρόνια μετά τη θέσπισή του, το NextGenerationEU εξακολουθεί να στηρίζει την οικονομική μας ανάκαμψη και προωθεί θετικές αλλαγές σε ολόκληρη την ΕΕ. Η χρηματοδότηση για έργα ενεργειακής απόδοσης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ψηφιοποίησης είναι πρωτοφανής. Το σχέδιό μας στήριξε τις νέες και τους νέους ώστε να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται και συνέβαλε στην κλιμάκωση της βιομηχανίας των μηδενικών καθαρών εκπομπών. Με έναν μοναδικό συνδυασμό μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, το NextGenerationEU αντιμετωπίζει τις εθνικές προκλήσεις και επιταχύνει τις κοινές μας προτεραιότητες για μια πράσινη, συμπεριληπτική, ψηφιακή, ανθεκτική και ανταγωνιστική ΕΕ. Η σημερινή ενδιάμεση αξιολόγηση παρουσιάζει τα επιτεύγματα αυτά και δείχνει τον δρόμο για το 2026.».
Πραγματική διαφορά στην πράξη
Τα κράτη μέλη υλοποιούν το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που περιλαμβάνεται στα σχέδιά τους. Έως το τέλος του 2023, η Επιτροπή είχε αξιολογήσει ότι είχαν εκπληρωθεί ικανοποιητικά πάνω από 1.150 ορόσημα και στόχοι. Η επίτευξη αυτών των βημάτων για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων έχει οδηγήσει σε θετικές αλλαγές και απτά αποτελέσματα στην πράξη.
Με τη βοήθεια του ΜΑΑ, για παράδειγμα, εξοικονομήθηκαν πάνω από 28 εκατ. μεγαβατώρες (MWh) στην κατανάλωση ενέργειας. Πάνω από 5,6 εκατ. επιπλέον νοικοκυριά έχουν πλέον πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας και σχεδόν 9 εκατ. άτομα έχουν επωφεληθεί από μέτρα προστασίας από καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα, όπως πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές.
Μέχρι σήμερα, έχουν ήδη εκταμιευθεί στα κράτη μέλη σχεδόν 225 δισ. ευρώ σε κονδύλια του ΜΑΑ. 67 δισ. ευρώ εκταμιεύθηκαν ως προχρηματοδότηση για την ώθηση της υλοποίησης μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων και την άμβλυνση των βραχυπρόθεσμων επιπτώσεων, αρχικά, της κρίσης COVID-19 και, στη συνέχεια, της ενεργειακής κρίσης, στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών.
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνεργάστηκαν στενά για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων.
Αποτελεσματική στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ
Η Επιτροπή εκτιμά ότι περίπου το ήμισυ της αναμενόμενης αύξησης των δημόσιων επενδύσεων μεταξύ του 2019 και του 2025 προκύπτει από επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ιδίως από τον ΜΑΑ. Σε αντίθεση με προηγούμενες κρίσεις, οι δημόσιες επενδύσεις στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και της επακόλουθης ενεργειακής κρίσης, από 3,0% το 2019 σε, κατ’ εκτίμηση, 3,3% το 2023. Το 2024 οι δημόσιες επενδύσεις αναμένεται να ανέλθουν στο 3,4% του ΑΕΠ.
Τα περισσότερα σχέδια καταρτίστηκαν εσπευσμένα το 2021, προλειαίνοντας το έδαφος για σημαντική προχρηματοδότηση, και η επιτόπια υλοποίηση ξεκίνησε γρήγορα. Η οικονομική δραστηριότητα ανέκαμψε στα προ της πανδημίας επίπεδα και η ανεργία μειώθηκε σε πρωτοφανή χαμηλά επίπεδα της τάξης του 6% περίπου. Η οικονομική μοντελοποίηση της Επιτροπής υποδεικνύει ότι το NGEU έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το πραγματικό ΑΕΠ της ΕΕ έως 1,4% το 2026, σε σύγκριση με ένα σενάριο χωρίς το NGEU. Τα αποτελέσματα αυτά δεν περιλαμβάνουν τον σημαντικό αντίκτυπο που αναμένεται να έχουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης, αντίκτυπος ο οποίος εκδηλώνεται μακροπρόθεσμα. Η ανεργία στην ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί έως 0,8% βραχυπρόθεσμα.
Ένα ευέλικτο μέσο
Τα κράτη μέλη έχουν χρησιμοποιήσει τον ΜΑΑ στρατηγικά για την αντιμετώπιση μακροχρόνιων και νέων προκλήσεων.
Έως το τέλος του 2023, το Συμβούλιο είχε εγκρίνει αναθεωρήσεις και των 27 σχεδίων, ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπός τους σε ένα μεταβαλλόμενο πλαίσιο. Τα σχέδια επικαιροποιήθηκαν για να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών της ενέργειας μετά τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, του υψηλού πληθωρισμού και των διαταραχών της αλυσίδας εφοδιασμού. Στην Ελλάδα, τη Σλοβενία και την Κροατία επικαιροποιήθηκαν επίσης τα σχέδια για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, οι οποίες —εκτός από τον ανθρώπινο πόνο που προκάλεσαν— κατέστησαν δύσκολη την υλοποίηση ορισμένων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων.
Οι επικαιροποιήσεις αυτές αύξησαν σημαντικά το μέγεθος της στήριξης της ΕΕ για τις οικονομίες μας, με σχεδόν 150 δισ. ευρώ. Η εν λόγω στήριξη περιλαμβάνει πρόσθετη χρηματοδότηση για 23 κεφάλαια για το REPowerEU και 125,5 δισ. ευρώ σε πρόσθετη δανειακή στήριξη. Συνολικά, ο ΜΑΑ προβλέπεται να διαθέσει 650 δισ. ευρώ για χρηματοδοτική στήριξη στις οικονομίες μας.
Προώθηση της υλοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
Τα κράτη μέλη χρησιμοποίησαν τον ΜΑΑ για να σημειώσουν σημαντική πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ο βασιζόμενος στις επιδόσεις χαρακτήρας του ΜΑΑ, όπου η καταβολή των κονδυλίων της ΕΕ εξαρτάται από την επίτευξη των συμφωνηθέντων οροσήμων και στόχων, έχει αποδείξει την ικανότητά του να προωθεί την υλοποίηση πολυαναμενόμενων μεταρρυθμίσεων σε ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής, ιδίως για τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης και τη βελτίωση της κοινωνικής και θεσμικής ανθεκτικότητας. Επιπλέον, με την εφαρμογή των κεφαλαίων για το REPowerEU, αναμένουμε επιτάχυνση των διαδικασιών σχεδιασμού και αδειοδότησης, ιδίως για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης.
Το ποσοστό των ειδικών ανά χώρα συστάσεων (ΣΑΧ) της περιόδου 2019-2020 για τις οποίες τα κράτη μέλη είχαν σημειώσει τουλάχιστον «κάποια πρόοδο» αυξήθηκε μεταξύ του 2021 και του 2023, από 52% σε 69%. Πρόκειται για σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.
Σημαντική ώθηση για την πράσινη μετάβαση
Ο ΜΑΑ είναι βασικό μέσο για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης στην ΕΕ. Όλα τα σχέδια των κρατών μελών έχουν υπερβεί τον στόχο του 37% για τους κλιματικούς στόχους, και μάλιστα ορισμένα κράτη μέλη αφιερώνουν πάνω από το 50% του συνολικού σχεδίου τους στο πράσινο θεματολόγιο. Επιπλέον, ο ΜΑΑ στηρίζει τις πολιτικές απασχόλησης και τις κοινωνικές πολιτικές, συμβάλλοντας στη δίκαιη πράσινη μετάβαση.
Μέσω των κεφαλαίων για το REPowerEU στα σχέδια ανάκαμψης, θα διατεθούν επιπλέον 60 δισ. ευρώ σε κονδύλια του ΜΑΑ για την πράσινη μετάβαση. Αυτό θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην επιτάχυνση της παραγωγής καθαρής ενέργειας και στη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, προωθώντας επίσης την κλιμάκωση της παραγωγικής ικανότητας της βιομηχανίας των μηδενικών καθαρών εκπομπών.
Προβλέπεται επιτάχυνση της εφαρμογής
Οι αναθεωρήσεις των σχεδίων είχαν αντίκτυπο στον ρυθμό εφαρμογής των υφιστάμενων σχεδίων. Ωστόσο, η επιτόπια εφαρμογή εξακολούθησε την πορεία της καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023, με διπλασιασμό του αριθμού των αιτήσεων πληρωμής που υποβλήθηκαν έως το τέλος του 2023, από 27 σε 54.
Αυτή η θετική δυναμική αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς τα κράτη μέλη προσανατολίζονται στην προώθηση της εφαρμογής, δεδομένου ότι ο ΜΑΑ διαρκεί έως το 2026. Η Επιτροπή επί του παρόντος αξιολογεί 18 αιτήσεις πληρωμής. Το 2024 αναμένεται να υποβληθούν περισσότερες από 20 περαιτέρω αιτήσεις πληρωμής. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή αναμένει να εκταμιεύσει πάνω από 100 δισ. ευρώ σε πρόσθετες πληρωμές έως το τέλος του έτους.
Κατά τη διάρκεια ζωής του, ο ΜΑΑ, μέσω των εθνικών σχεδίων, θα προωθήσει την υλοποίηση πολυάριθμων επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που θα επιφέρουν θετικές αλλαγές για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την ΕΕ γενικότερα. Η ενδιάμεση αξιολόγηση συνοδεύεται από συνοπτικές παρουσιάσεις ανά χώρα, οι οποίες απεικονίζουν τα πλέον εμβληματικά και επιδραστικά έργα και τις μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε κάθε σχέδιο ανάκαμψης.
Διδάγματα που αντλήθηκαν
Η ενδιάμεση αξιολόγηση επισημαίνει την ευρεία υποστήριξη από τα κράτη μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για τον βασιζόμενο στις επιδόσεις χαρακτήρα του ΜΑΑ. Η πληρωμή με βάση την πρόοδο και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται, και όχι με βάση το κόστος, παρέχει προβλεψιμότητα και λογοδοσία τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για την Επιτροπή. Η ταχεία ανάπτυξη και οι γρήγορες εκταμιεύσεις δείχνουν ότι ο ΜΑΑ έχει στηρίξει τα κράτη μέλη σε περιόδους κρίσης, ενώ ο μοναδικός συνδυασμός επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων βοηθά τις οικονομίες μας να εξοπλιστούν καλύτερα για το μέλλον.
Η ενδιάμεση αξιολόγηση επισημαίνει επίσης ορισμένους τομείς που επιδέχονται βελτίωση. Απαιτείται επαρκής ευελιξία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ΣΑΑ, ώστε να διασφαλιστούν η συνεχής προστιθέμενη αξία και η ομαλή εφαρμογή. Η επαρκής διοικητική ικανότητα στα κράτη μέλη είναι καίριας σημασίας για την ταχεία εφαρμογή του ΜΑΑ, όπως και η στενή συνεργασία των περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς και των κοινωνικών εταίρων.
Ιστορικό
Ο κανονισμός ΜΑΑ απαιτεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών ενδιάμεση αξιολόγηση της εφαρμογής του μηχανισμού. Θα ακολουθήσει «εκ των υστέρων αξιολόγηση» το 2028, με «συνολική αξιολόγηση του μηχανισμού και του αντικτύπου του», μόλις εφαρμοστούν πλήρως τα μέτρα που περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης.
Η ενδιάμεση αξιολόγηση που περιλαμβάνεται στην έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της νομοθεσίας: αξιολογεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 ως προς την επίτευξη των στόχων του κανονισμού ΜΑΑ όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνάφεια, τη συνοχή και την ενωσιακή προστιθέμενη αξία. Μολονότι είναι πολύ νωρίς για να αξιολογηθεί η πλήρης έκταση του αντικτύπου του ΜΑΑ, η έκθεση αξιολόγησης προβαίνει σε απολογισμό της προόδου που έχει επιτευχθεί και των διδαγμάτων που αντλήθηκαν, βάσει ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης και ανεξάρτητης εξωτερικής μελέτης.
Σύνδεσμοι
Ενδιάμεση αξιολόγηση
Γενικό ενημερωτικό δελτίο
Ενημερωτικό δελτίο για το REPowerEU
Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
Χάρτης έργων του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
Πίνακας αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα
Κανονισμός για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
Η ΕΕ ως δανειολήπτης


κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Καταρτίσαμε το σχέδιο ανάκαμψης NextGenerationEU ύψους 800 δισ. ευρώ ως ισχυρή απάντηση στις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας. Τρία χρόνια μετά τη θέσπισή του, το NextGenerationEU εξακολουθεί να στηρίζει την οικονομική μας ανάκαμψη και προωθεί θετικές αλλαγές σε ολόκληρη την ΕΕ. Η χρηματοδότηση για έργα ενεργειακής απόδοσης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ψηφιοποίησης είναι πρωτοφανής. Το σχέδιό μας στήριξε τις νέες και τους νέους ώστε να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται και συνέβαλε στην κλιμάκωση της βιομηχανίας των μηδενικών καθαρών εκπομπών. Με έναν μοναδικό συνδυασμό μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, το NextGenerationEU αντιμετωπίζει τις εθνικές προκλήσεις και επιταχύνει τις κοινές μας προτεραιότητες για μια πράσινη, συμπεριληπτική, ψηφιακή, ανθεκτική και ανταγωνιστική ΕΕ. Η σημερινή ενδιάμεση αξιολόγηση παρουσιάζει τα επιτεύγματα αυτά και δείχνει τον δρόμο για το 2026.

κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων
Από τη σύστασή του, ο ΜΑΑ μετασχηματίζει τις οικονομίες και τις κοινωνίες σε ολόκληρη την Ευρώπη για να τις καταστήσει πιο βιώσιμες, να ενισχύσει τη συνολική ανθεκτικότητά μας και να προωθήσει την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Η παρούσα ενδιάμεση αξιολόγηση δείχνει ότι η καινοτόμος προσέγγισή του με βάση τις επιδόσεις αποφέρει απτά αποτελέσματα στην πράξη, με επαρκή ευελιξία για την προσαρμογή σε νέες προκλήσεις, όπως ο πληθωρισμός και τα ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας. Καθώς ο ΜΑΑ εισέρχεται στο δεύτερο ήμισυ της διάρκειας ζωής του, μπορούν να αντληθούν διδάγματα και ακούμε προσεκτικά τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε περαιτέρω την εφαρμογή.

κ. Πάολο Τζεντιλόνι, Επίτροπος Οικονομίας
Στα μέσα της διάρκειας ζωής του ΜΑΑ, μπορούμε να επισημάνουμε ορισμένα βασικά επιτεύγματα. Κατά τους σκοτεινότερους μήνες της πανδημίας, η ανακοίνωση συνέβαλε στο να ηρεμήσουν οι αγορές και να αποφευχθεί μείζων κατακερματισμός μεταξύ των οικονομιών της ΕΕ. Στη συνέχεια, καθώς τα κονδύλια άρχισαν να ρέουν, ο ΜΑΑ έδωσε ώθηση στην οικονομική ανάκαμψη, στηρίζοντας τις δημόσιες επενδύσεις και επιταχύνοντας τη μείωση της ανεργίας. Κατά τη διάρκεια των δύο ετών από την ολομέτωπη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο ΜΑΑ βοήθησε τις οικονομίες μας να αντεπεξέλθουν σε απίστευτες δυσχέρειες. Και κατά τα επόμενα έτη, καθώς προχωρούν οι επενδύσεις και σταδιακά αναδεικνύονται τα οφέλη των μεταρρυθμίσεων, ο αντίκτυπος του ΜΑΑ στην ανάπτυξη της ΕΕ προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να εργάζεται σκληρά για να στηρίξει τα κράτη μέλη μας ώστε να εκμεταλλευτούν με επιτυχία αυτή τη μοναδική ευκαιρία.

Στη σύνοδο κορυφής του ΕΙΤ ανακοινώνονται οι νικητές και οι νικήτριες των βραβείων του ΕΙΤ και οι δέκα φιναλίστ του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καινοτόμων Γυναικών 2024
Χθες, στη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) ανακοινώθηκαν οι νικητές και οι νικήτριες των φετινών βραβείων του ΕΙΤ, καθώς και οι δέκα φιναλίστ του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καινοτόμων Γυναικών. Τα βραβεία του ΕΙΤ απονέμονται στις πλέον ελπιδοφόρες και πρωτοποριακές καινοτομίες της Ευρώπης σε τέσσερις κατηγορίες. Νικητής του βραβείου Changemaker είναι ο κ. Mohamed Elamir, συνιδρυτής της εταιρείας Woamy (Φινλανδία), η οποία ειδικεύεται στους βιοαφρούς από κυτταρίνη, προσφέροντας μια βιώσιμη εναλλακτική αντί των πλαστικών αφρών. Το βραβείο Innovation Team απονέμεται στην Altris (Σουηδία), μια ομάδα που ειδικεύεται στους συσσωρευτές ιόντων νατρίου. Το βραβείο Venture απονέμεται στην Enline (Πορτογαλία), μια τεχνολογία ψηφιακού δίδυμου χωρίς αισθητήρες που παρέχει προβλέψεις και προληπτική παρακολούθηση της βλάστησης και των κατολισθήσεων. Το βραβείο του κοινού απονέμεται στο έργο HiQ-CARB, το οποίο παράγει βιώσιμα και αποδοτικά ως προς τη χρήση των πόρων νανοϋλικά για μπαταρίες υψηλών επιδόσεων. Τα βραβεία του ΕΙΤ αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του ΕΙΤ στη στήριξη των φορέων καινοτομίας σε κάθε στάδιο της πορείας τους, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε πρόσθετες δεξιότητες και σε επιχορηγήσεις και βοηθώντας τους να βρουν εταίρους και να αξιοποιήσουν εμπορικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, αλλά και στηρίζοντας τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτόμων Γυναικών θα απονεμηθεί από το ΕΙΤ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ) στις 18 Μαρτίου 2024, κατά την έναρξη της Εβδομάδας Έρευνας και Καινοτομίας. Το ΕΙΤ και το ΕΣΚ δίνουν ορατότητα σε όλο και περισσότερες υποψήφιες, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες σε περισσότερες καινοτόμες γυναίκες και αποτελώντας πηγή έμπνευσης για τις γυναίκες και τα κορίτσια.

Ο Αντιπρόεδρος για τον Ευρωπαϊκό Τρόπο Ζωής μας κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε σχετικά: «Τα βραβεία του ΕΙΤ τιμούν τους καλύτερους και τις καλύτερες επιχειρηματίες και φορείς καινοτομίας στο πλαίσιο του δυναμικού οικοσυστήματος του ΕΙΤ. Το πρωτοποριακό έργο τους συμβάλλει στην εξεύρεση λύσεων στις πλέον πιεστικές κοινωνικές προκλήσεις. Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους νικητές και τις νικήτριες αλλά και σε όλες και όλους τους υποψηφίους. Καθώς τιμούμε τα επιτεύγματά τους, ας αναγνωρίσουμε τον καίριο ρόλο του ΕΙΤ για την προώθηση της καινοτομίας στην Ευρώπη σύμφωνα με τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ. Ανοίγει τον δρόμο για ένα λαμπρότερο μέλλον και για τη δημιουργία πιο ευημερουσών οικονομιών και πιο συνεκτικών κοινωνιών. Τα συγχαρητήρια και τις καλύτερες ευχές και στις εξαιρετικές φιναλίστ του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καινοτόμων Γυναικών.»
Η κ. Ιλιάνα Ιβάνοβα, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, προσέθεσε: «Τα θερμά μου συγχαρητήρια στους νικητές και τις νικήτριες των φετινών βραβείων του ΕΙΤ και στις φιναλίστ του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καινοτόμων Γυναικών! Αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγμα του ταλέντου και της αποφασιστικότητας που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη για να κάνουμε την καινοτομία πράξη. Η συμβολή σας στην επίλυση πιεστικών παγκόσμιων προκλήσεων συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους και για όλες.»
Το ΕΙΤ είναι ένας ανεξάρτητος φορέας της ΕΕ και αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη». Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βραβεία του ΕΙΤ και το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτόμων Γυναικών είναι διαθέσιμες εδώ και εδώ.
(Για περισσότερες πληροφορίες: Johanna Bernsel — Τηλ.: + 32 2 298 66 99· Flore Boutier – Τηλ.: +32 2 296 60 43)

Η τελευταία αξιολόγηση της ΕΕ σχετικά με την κυβερνοασφάλεια των υποδομών επικοινωνιών περιλαμβάνει συστάσεις για τον μετριασμό των κινδύνων

Σήμερα, τα κράτη μέλη της ΕΕ, με την υποστήριξη της Επιτροπής και του ENISA, του Οργανισμού της ΕΕ για την Κυβερνοασφάλεια, παρουσίασαν μια έκθεση για την κυβερνοασφάλεια και την ανθεκτικότητα των υποδομών και των δικτύων επικοινωνιών της ΕΕ. Η έκθεση εντοπίζει απειλές για τα δίκτυα και τις υποδομές επικοινωνιών, οι οποίες εκμεταλλεύονται τρωτά σημεία και μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των υποδομών συνδεσιμότητας. Μεταξύ των απειλών που εντοπίστηκαν από την έκθεση περιλαμβάνονται τα λογισμικά διαγραφής, τα οποία μπορούν να διαγράφουν ή να αλλοιώνουν δεδομένα σε στοχευμένα συστήματα, επιθέσεις λυτρισμικού, επιθέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού και φυσικές επιθέσεις.

Με βάση τα πορίσματα αυτά, η έκθεση περιλαμβάνει δέκα σενάρια στρατηγικού κινδύνου, όπως, μεταξύ άλλων, επιθέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού για την απόκτηση πρόσβασης στις υποδομές των φορέων εκμετάλλευσης ή συντονισμένες επιθέσεις υλικής δολιοφθοράς σε ψηφιακές υποδομές. Τα σενάρια αυτά προστίθενται στα σενάρια κινδύνου που έχουν ήδη προσδιοριστεί στη συντονισμένη σε επίπεδο ΕΕ εκτίμηση κινδύνου για την ασφάλεια των δικτύων 5G.

Δίνοντας ώθηση στις προσπάθειες για τον μετριασμό αυτών των κινδύνων, η έκθεση περιλαμβάνει στρατηγικές και τεχνικές συστάσεις για τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τον ENISA, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατόν. Οι συστάσεις αυτές περιλαμβάνουν κυβερνοασκήσεις, προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων για υποδομές ζωτικής σημασίας, αξιολόγηση της κρισιμότητας, της ανθεκτικότητας και της επάρκειας των βασικών διαδικτυακών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των υποβρύχιων καλωδίων, και ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των εθνικών αρχών σχετικά με φυσικές επιθέσεις σε ψηφιακές υποδομές.

Η έκθεση αποτελεί συνέχεια της κοινής πρόσκλησης της άτυπης συνόδου του Συμβουλίου Υπουργών Τηλεπικοινωνιών που διοργανώθηκε στο Nevers της Γαλλίας στις 9 Μαρτίου 2022. Η έκθεση συμβάλλει επίσης στις εργασίες που γίνονται στο πλαίσιο του «Πυλώνα ΙΙΙ — Ασφαλείς και ανθεκτικές ψηφιακές υποδομές για την Ευρώπη» της Λευκής Βίβλου που εγκρίθηκε σήμερα με τίτλο «Πώς να καλύψουμε τις ανάγκες της Ευρώπης σε ψηφιακές υποδομές;».

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην έκθεση.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke — Τηλ.: + 32 2 295 86 15· Roberta Verbanac — Τηλ.: + 32 2 298 24 98)

Η ΕΕ κερδίζει προσφυγή συμμόρφωσης κατά των ΗΠΑ σε διαφορά για τις ώριμες ελιές στο πλαίσιο του ΠΟΕ
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) επιβεβαίωσε σήμερα ότι η ΕΕ ορθώς προσέφυγε κατά των ΗΠΑ επειδή δεν συμμορφώθηκαν με απόφαση σχετικά με τις ώριμες ελιές από την Ισπανία. Η σημερινή έκθεση της ειδικής ομάδας του ΠΟΕ δικαιώνει και πάλι πλήρως την ΕΕ. Επιβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ δεν υλοποίησαν τις συστάσεις της αρχικής ειδικής ομάδας, και συγκεκριμένα το πόρισμα ότι η νομοθεσία των ΗΠΑ, βάσει της οποίας επιβλήθηκαν δασμοί κατά των επιδοτήσεων στις ισπανικές ώριμες ελιές, είναι ασυμβίβαστη με τους κανόνες του ΠΟΕ.
Το 2017, πριν από την επιβολή των δασμών, η Ισπανία ήταν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ώριμων ελιών στις ΗΠΑ, ενώ η αξία των εν λόγω εισαγωγών ανερχόταν σε 67 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ και αντιπροσώπευε το 76 % των εισαγωγών ώριμων ελιών των ΗΠΑ. Το 2022 οι εξαγωγές της Ισπανίας προς τις ΗΠΑ ανήλθαν σε μόλις 20 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, καλύπτοντας μόνο το 26 % των αμερικανικών εισαγωγών.
Μετά το αποτέλεσμα της σημερινής έκθεσης, αμφότερα τα μέρη μπορούν πλέον να ζητήσουν την έγκριση της έκθεσης της ειδικής ομάδας για την εξέταση της συμμόρφωσης από το όργανο επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ το νωρίτερο κατά τη συνεδρίαση του οργάνου επίλυσης διαφορών που πραγματοποιείται τουλάχιστον 20 ημέρες μετά τη δημοσίευση της έκθεσης συμμόρφωσης. Εάν εγκριθεί, η έκθεση θα καταστεί δεσμευτική μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα για την εφαρμογή της απόφασης και την άρση των δασμών.
Ιστορικό
Την 1η Αυγούστου 2018 το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ επέβαλε στις εισαγωγές ώριμων ελιών από την Ισπανία δασμούς κατά των επιδοτήσεων και δασμούς αντιντάμπινγκ συνολικού ύψους μεταξύ 30 % και 44 %, ανάλογα με την οικεία εταιρεία. Η ΕΕ έκρινε ότι τα μέτρα των ΗΠΑ δεν ήταν δικαιολογημένα και τα προσέβαλε στο πλαίσιο του ΠΟΕ.
Στις 19 Νοεμβρίου 2021 ειδική ομάδα του ΠΟΕ αποφάνθηκε υπέρ της ΕΕ, διαπιστώνοντας ότι οι δασμοί κατά των επιδοτήσεων που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ παραβίαζαν τους κανόνες του ΠΟΕ.
Στις 14 Ιουλίου 2023 η ΕΕ κοινοποίησε στις ΗΠΑ και στον ΠΟΕ αίτημα για σύσταση ειδικής ομάδας για την εξέταση της συμμόρφωσης, με σκοπό αυτή να αποφανθεί σχετικά με τα μέτρα που είχε λάβει το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ για την υλοποίηση ενός από τα τρία πορίσματα της αρχικής ειδικής ομάδας, και συγκεκριμένα την ασυνέπεια, με τους κανόνες του ΠΟΕ, της νομοθεσίας των ΗΠΑ για τη μετακύλιση του οφέλους που αποκομίζουν οι παραγωγοί σε μεταποιητές γεωργικών προϊόντων (άρθρο 771Β του δασμολογικού νόμου των ΗΠΑ του 1930).
Η έκθεση της ειδικής ομάδας του ΠΟΕ για την εξέταση της συμμόρφωσης, η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα, επιβεβαιώνει τη θέση της ΕΕ. Η ειδική ομάδα για την εξέταση της συμμόρφωσης επιβεβαίωσε ουσιαστικά την ανάλυση στην έκθεση της αρχικής ειδικής ομάδας. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω νομοθεσία των ΗΠΑ (άρθρο 771B του δασμολογικού νόμου των ΗΠΑ του 1930) παραμένει ασύμβατη με τους κανόνες του ΠΟΕ, διότι προϋποθέτει την αυτόματη και πλήρη μετακύλιση των επιδοτήσεων από τον παραγωγό στον μεταποιητή γεωργικών προϊόντων (το λεγόμενο όφελος μετακύλισης). Επιπλέον, η ειδική ομάδα έκρινε ότι η ασυμβατότητα αυτή καταδεικνύει ότι η εφαρμογή του εν λόγω νόμου των ΗΠΑ από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ παραβιάζει επίσης τους ίδιους κανόνες του ΠΟΕ.


Βάλντις Ντομπρόβσκις, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Επίτροπος Εμπορίου
Οι ΗΠΑ δεν έχουν υλοποιήσει πλήρως τις συστάσεις της αρχικής ειδικής ομάδας, κατά παράβαση των κανόνων του ΠΟΕ. Εν τω μεταξύ, οι Ισπανοί ελαιοπαραγωγοί αντιμετωπίζουν μια δύσκολη κατάσταση, με τις ισπανικές εισαγωγές να κινδυνεύουν να οδηγηθούν εκτός αγοράς των ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, καλούμε τις ΗΠΑ να συμμορφωθούν ταχέως και να παράσχουν ανακούφιση στον τομέα ισπανικών ελιών, ο οποίος πλήττεται παράνομα από τους δασμούς των ΗΠΑ κατά των επιδοτήσεων από το 2018.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Olof GILL τηλ: +32 2 296 59 66 Olof.GILL@ec.europa.eu
Sophie DIRVEN τηλ: +32 2 296 72 28 sophie.dirven@ec.europa.eu)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντλεί με επιτυχία 7 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της δεύτερης κοινοπρακτικής συναλλαγής του 2024
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άντλησε με επιτυχία 7 δισ. ευρώ σε έκδοση ομολόγων της ΕΕ στο πλαίσιο της δεύτερης κοινοπρακτικής συναλλαγής του 2024
Η συναλλαγή συνίστατο στην έκδοση ενός νέου ομολόγου της ΕΕ, μιας δόσης και ύψους 7 δισ. ευρώ, με λήξη στις 4 Δεκεμβρίου 2034. Το 10ετές ομόλογο εκδόθηκε με επιτόκιο 3,028% που ισοδυναμεί με τιμή 99,754. Οι ληφθείσες προσφορές ανήλθαν στα 67 δισ. ευρώ, δηλαδή το ομόλογο υπερκαλύφθηκε πάνω από 9 φορές.
Τα έσοδα από τη συναλλαγή αυτή θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων δράσης της ΕΕ.
Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024, η Επιτροπή έχει πλέον συγκεντρώσει περίπου 24 δισ. ευρώ, ενώ ο στόχος χρηματοδότησης για το εν λόγω διάστημα έχει οριστεί στα 75 δισ. ευρώ. Μια επισκόπηση των μέχρι σήμερα εκτελεσθεισών συναλλαγών είναι διαθέσιμη εδώ. Στο σχέδιο χρηματοδότησης της ΕΕ περιλαμβάνεται επίσης μια λεπτομερής επισκόπηση των δραστηριοτήτων της ΕΕ που έχουν προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2024. Η επόμενη συναλλαγή, σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα έκδοσης της ΕΕ, είναι η δημοπρασία βραχυπρόθεσμων χρεογράφων της ΕΕ στις 21 Φεβρουαρίου 2024.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξουσιοδοτείται από τις Συνθήκες της ΕΕ να δανείζεται στις διεθνείς κεφαλαιαγορές εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαθέτει εδραιωμένη φήμη στις αγορές χρεογράφων, χάρη σε εκδόσεις ομολόγων, τις οποίες πραγματοποίησε την τελευταία 40ετία. Όλες οι εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνονται αποκλειστικά σε ευρώ. Ο δανεισμός της ΕΕ είναι εγγυημένος από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ενώ οι συνεισφορές στον προϋπολογισμό της ΕΕ συνιστούν ανεπιφύλακτη νομική υποχρέωση όλων των κρατών μελών βάσει των Συνθηκών.
Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.
(Για περισσότερες πληροφορίες: Olof Gill — Τηλ.: +32 2 296 59 66· Veronica Favalli — Τηλ.: +32 2 298 72 69)

The European Commission is committed to personal data protection. Any personal data is processed in line with Regulation (EC) 2018/1725. All personal information processed by the Directorate-General for Communication / European Commission Representations is treated accordingly. If you do not work for a media organisation, you are welcome to contact the EU through Europe Direct in writing or by calling 00 800 6 7 8 9 10 11.

Athanasios ATHANASIOU
Press Officer / Political Reporter

European Commission
Representation in Cyprus
EU House, 30 Vyronos Avenue, 1096 Nicosia
Tel: +357 22 81 75 76 Mob: +357 99 363753
Twitter: @aathans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *