Skip to content

Ευρωπαϊκές Ειδήσεις 20/2

Η ΕΕ παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 83 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των πολιτών στην Ουκρανία και τη Μολδαβία

Σήμερα, η Επιτροπή ανακοινώνει τη χορήγηση αρχικής ανθρωπιστικής βοήθειας, ύψους 83 εκατ. ευρώ για το 2024, με σκοπό τη στήριξη των ατόμων που έχουν πληγεί από τον ρωσικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Από τη χρηματοδότηση αυτή, 75 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για ανθρωπιστικά έργα στην Ουκρανία, με σκοπό την παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης που θα καλύπτει βασικές ανάγκες, όπως στέγαση, υπηρεσίες προστασίας, καθαρό νερό, εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη. Σήμερα, στο επίκεντρο της ανθρωπιστικής στρατηγικής της ΕΕ στην Ουκρανία βρίσκεται η προστασία των ανθρώπων που πλήττονται από τον πόλεμο, ιδίως εκείνων που ζουν κοντά στο μέτωπο. Τα υπόλοιπα 8 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για ανθρωπιστικά έργα στη Μολδαβία, με στόχο την παροχή στοχευμένης βοήθειας στα πλέον ευάλωτα άτομα, μεταξύ άλλων και μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας σε μετρητά για την κάλυψη βασικών αναγκών, καθώς και για υπηρεσίες προστασίας και υγείας. Με τη νέα χρηματοδότηση που ανακοινώθηκε σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει συνολικά 926 εκατ. ευρώ σε προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας, για να βοηθήσει τους αμάχους που έχουν πληγεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022. Από τη χρηματοδότηση αυτή, 860 εκατ. ευρώ έχουν διατεθεί για προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας εντός της Ουκρανίας και 66 εκατ. ευρώ για τη στήριξη προσφύγων που έχουν καταφύγει στη γειτονική Μολδαβία.

Μέσω της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, η οποία είναι παρούσα στην Ουκρανία από το 2014, πραγματοποιούνται ανθρωπιστικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, εστιάζοντας ιδίως σε δυσπρόσιτες περιοχές κοντά στο μέτωπο, στις ανατολικές και νότιες περιοχές.

Ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων κ. Γιάνες Λέναρτσιτς δήλωσε σχετικά: «Τα τελευταία δύο χρόνια, η Ρωσία διεξάγει έναν άδικο και αδικαιολόγητο πόλεμο κατά της Ουκρανίας και του λαού της. Αν και είναι αξιέπαινη η ανθεκτικότητα και η αταλάντευτη μαχητικότητα του ουκρανικού λαού, είναι προφανές ότι ο πόλεμος έχει αναγκάσει σχεδόν το 40% των Ουκρανών πολιτών να εξαρτώνται από την ανθρωπιστική βοήθεια. Για να βοηθήσει και το 2024 τα πλέον ευάλωτα άτομα που πλήττονται απ’ αυτόν τον πόλεμο, η ΕΕ θα παράσχει αρχική ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 75 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία και 8 εκατ. ευρώ στη Μολδαβία. Και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τις μεταβαλλόμενες ανάγκες στο πεδίο, ώστε να ανταποκριθούμε στις πλέον πιεστικές ανθρωπιστικές προκλήσεις. Η δέσμευση της ΕΕ έναντι του ουκρανικού λαού είναι ισχυρότερη από ποτέ.»

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Olof Gill — Τηλ.: + 32 2 296 59 66· Daniel Puglisi — Τηλ.: + 32 2 296 91 40)

Έκθεση εμπειρογνωμόνων για την πολιτική συνοχής προτείνει τρόπους μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας και του αντικτύπου της πολιτικής συνοχής στο μέλλον

Σήμερα, η ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για το μέλλον της πολιτικής συνοχής παρουσίασε την έκθεσή της, στην οποία αξιολογήθηκε η λειτουργία της πολιτικής συνοχής και συμπεριλήφθηκαν συστάσεις σχετικά με το πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι η πολιτική θα συνεχίσει να προωθεί την ανάπτυξη και τη σύγκλιση σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι συστάσεις αυτές θα τροφοδοτήσουν τους εν εξελίξει προβληματισμούς και θα προστεθούν στο σύνολο των απόψεων πολλών ενδιαφερόμενων μερών και θεσμικών οργάνων σχετικά με το μέλλον της πολιτικής συνοχής.

Η εν λόγω ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία συστάθηκε από την Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα και είναι ανεξάρτητη από την Επιτροπή, εξέτασε το πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι η πολιτική συνοχής θα συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη και την ανάκαμψη σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης, υλοποιώντας παράλληλα την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και βοηθώντας τις περιφέρειες να προσαρμοστούν στις τρέχουσες δημογραφικές, βιομηχανικές και γεωπολιτικές προκλήσεις.

Η έκθεση είναι το αποτέλεσμα εντατικών εργασιών της ομάδας εμπειρογνωμόνων καθ’ όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους, ενώ περιέχει και ακαδημαϊκές συνεισφορές, εισηγήσεις της Επιτροπής και παρουσιάσεις από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη.

Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: + 32 2 295 31 56· Laetitia Close — Τηλ.: + 32 2 296 70 73)

Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν τον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας

Στο πλαίσιο των εργασιών της ΕΕ για την προώθηση της φορολογικής διαφάνειας και της δίκαιης φορολόγησης σε παγκόσμιο επίπεδο, τα κράτη μέλη διέγραψαν σήμερα τέσσερις δικαιοδοσίες —τις Μπαχάμες, την Μπελίζ, τις Σεϋχέλλες και τις Νήσους Τερκς και Κάικος— από τον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας (παράρτημα I). Οι Μπαχάμες και οι Νήσοι Τερκς και Κάικος διαγράφηκαν πλήρως από τον κατάλογο, διότι αντιμετώπισαν επιτυχώς τις ελλείψεις στην επιβολή των απαιτήσεων περί οικονομικής υπόστασης. Η Μπελίζ και οι Σεϋχέλλες μεταφέρθηκαν στο παράρτημα ΙΙ εν αναμονή των αποτελεσμάτων συμπληρωματικής επανεξέτασης από το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Φορολογική Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς. Η σημερινή επικαιροποίηση αποτελεί ένα ακόμη βήμα προόδου στη συνεχή προσπάθεια της ΕΕ για την προώθηση της φορολογικής διαφάνειας και της δίκαιης φορολόγησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιβεβαιώνει μια γενική θετική τάση για τις περισσότερες υπό εξέταση δικαιοδοσίες, η συμμετοχή των οποίων στη διαδικασία εξακολουθεί να παράγει θετικά αποτελέσματα.

Με βάση την επικαιροποίηση αυτή, το παράρτημα Ι του ενωσιακού καταλόγου αποτελείται πλέον από 12 περιοχές δικαιοδοσίας που δεν έχουν βελτιώσει τα πρότυπα χρηστής φορολογικής διακυβέρνησής τους ή δεν έχουν σημειώσει επαρκή πρόοδο στην υλοποίηση των προηγούμενων δεσμεύσεών τους. Οι χώρες αυτές είναι οι εξής: Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι, Αμερικανική Σαμόα, Ανγκουίλα, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Βανουάτου, Γκουάμ, Παλάου, Παναμάς, Ρωσική Ομοσπονδία, Σαμόα, Τρινιδάδ και Τομπάγκο και Φίτζι.

Επιπλέον, στο παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνονται πλέον 10 περιοχές δικαιοδοσίας με βάση τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει για τη βελτίωση της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησής τους. Η ΕΕ θα παρακολουθεί στενά τις δεσμεύσεις αυτές για να διασφαλίσει την υλοποίησή τους. Χάρη στη διαδικασία κατάρτισης του ενωσιακού καταλόγου, πολλές χώρες έχουν ήδη λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάρτισης του ενωσιακού καταλόγου, η Επιτροπή παρέχει σημαντική στήριξη σε τρίτες χώρες για την ενίσχυση των εργαλείων τους κατά των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών, καθώς και τεχνική βοήθεια σε όσα κράτη τη χρειάζονται. Η Επιτροπή συνεργάζεται επίσης με τα κράτη μέλη για την περαιτέρω ενίσχυση των κριτηρίων καταχώρισης στον ενωσιακό κατάλογο, ώστε να διασφαλιστεί μεγαλύτερη φορολογική διαφάνεια, προωθώντας παράλληλα την παγκόσμια εφαρμογή ελάχιστων αποτελεσματικών κανόνων φορολόγησης. Συνεχίζονται επίσης οι εργασίες για κοινά ή πιο συντονισμένα μέτρα φορολογικής άμυνας κατά των περιοχών δικαιοδοσίας που περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Ο ενωσιακός κατάλογος μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας εντάσσεται στο πλαίσιο της εξωτερικής στρατηγικής της ΕΕ για τη φορολογία και έχει ως στόχο να συμβάλει στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την προώθηση της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης παγκοσμίως. Η διαδικασία κατάρτισης του ενωσιακού καταλόγου βασίζεται σε ενδελεχή διαδικασία ελέγχου, αξιολόγησης και παρακολούθησης. Παράλληλα, αποτελεί άσκηση διεθνούς συνεργασίας, διαλόγου και προβολής, ενώ έχει οδηγήσει σε άνευ προηγουμένου συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των διεθνών εταίρων της σε σημαντικά φορολογικά ζητήματα.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Lea Zuber — Τηλ.: + 32 2 295 62 98· Francesca Dalboni — Τηλ.: + 32 2 29 88 170)

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για την πιστοποίηση των απορροφήσεων άνθρακα  σε επίπεδο ΕΕ

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την προσωρινή συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί του πρώτου εθελοντικού πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ για την πιστοποίηση των απορροφήσεων άνθρακα υψηλής ποιότητας. Το εν λόγω πλαίσιο πιστοποίησης θα δώσει ώθηση σε καινοτόμες τεχνολογίες απορρόφησης άνθρακα και στην ανθρακοδεσμευτική γεωργία,που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα, το περιβάλλον και τη μηδενική ρύπανση. Το νέο πλαίσιο θα βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει την κλιματική ουδετερότητα μέσω της πιστοποίησης των απορροφήσεων άνθρακα και της ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας, ώστε να καταστούν διαφανείς και ασφαλείς, προλαμβάνοντας την προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας και δημιουργώντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία κ. Μάρος Σέφτσοβιτς δήλωσε σχετικά: «Στο μέλλον, οι προσπάθειές μας για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την τεχνολογία και την καινοτομία, καθώς και από τη βέλτιστη χρήση των φυσικών καταβοθρών άνθρακα. Η ανάπτυξη της κατάλληλης πιστοποίησης για τις τεχνολογίες απορρόφησης άνθρακα και την ανθρακοδεσμευτική γεωργία είναι απαραίτητη για την παροχή κινήτρων και την επιβράβευση νέων πρακτικών. Η σημερινή συμφωνία μάς βάζει σε καλό δρόμο για την καθιέρωση δραστηριοτήτων απορρόφησης άνθρακα υψηλής ποιότητας σε όλη την Ευρώπη

Ο Επίτροπος Δράσης για το Κλίμα κ. Βόπκε Χούκστρα προσέθεσε: «Οι απορροφήσεις άνθρακα και η ανθρακοδεσμευτική γεωργία θα αποτελέσουν βασικό στοιχείο των προσπαθειών μας για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Με το νέο αυτό εθελοντικό πλαίσιο πιστοποίησης της ΕΕ για τις απορροφήσεις άνθρακα και την ανθρακοδεσμευτική γεωργία, θα δημιουργήσουμε νέες οικονομικές ευκαιρίες για τους γεωργούς, τους δασοκόμους, τους κατασκευαστές και τους φορείς καινοτομίας. Είναι σημαντικό να συνεργαστούμε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, όπου η καινοτομία θα ανταποκρίνεται στην περιβαλλοντική ευθύνη. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καινοτόμο επιχειρηματικό περιβάλλον για να επενδύσουμε και να αναπτύξουμε υψηλής ποιότητας απορροφήσεις άνθρακα.»

Ο προσωρινά συμφωνηθείς κανονισμός, ο οποίος τώρα αναμένεται να εγκριθεί επίσημα από τους δύο συννομοθέτες, θα βελτιώσει την ικανότητα της ΕΕ να ποσοτικοποιεί, να παρακολουθεί και να επαληθεύει τη γνησιότητα των απορροφήσεων άνθρακα. Ειδικότερα, θεσπίζει κανόνες για την αναγνώριση συστημάτων πιστοποίησης που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με το πλαίσιο της ΕΕ, καθώς και ένα ειδικό σύνολο κριτηρίων για τη διασφάλιση της ποιότητας των απορροφήσεων άνθρακα και της διαφάνειας και της αξιοπιστίας της διαδικασίας πιστοποίησης.

Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tim McPhie — Τηλ.: + 32 2 295 86 02· Ana Crespo Parrondo — Τηλ.: + 32 2 298 13 25· Giulia Bedini — Τηλ.: + 32 2 295 86 61)

Ο Επίτροπος Σμιτ θα συμμετάσχει σε εκδηλώσεις του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων για την καλλιέργεια δεξιοτήτων και την προβολή των πρωταθλητών στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Αυτή την εβδομάδα, ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, κ. Νικολά Σμιτ, θα συμμετάσχει σε δύο εκδηλώσεις για τις δεξιότητες που πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες: στη φετινή σύνοδο κορυφής για τις δεξιότητες με τίτλο «Δεξιότητες για το μέλλον: Οικοδομώντας γέφυρες για νέες ευκαιρίες», που διοργανώνει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), καθώς και στην εκδήλωση «Γνωριμία με τους άριστους», που διοργανώνουν από κοινού η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες, υπουργοί των κρατών μελών, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, πρωτοπόροι του κλάδου, εκπαιδευτικοί και εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο θα ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές και θα συζητήσουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Ευρώπη. Στις 21 Φεβρουαρίου στις 11:00 ώρα Ελλάδος, ο Επίτροπος κ. Σμιτ θα εκφωνήσει κεντρική ομιλία, στην οποία θα τονίσει τι παραπάνω μπορούν να κάνουν τα κράτη μέλη για να αξιοποιήσουν τις ως τώρα εμπειρίες και να ενισχύσουν τα συστήματα δεξιοτήτων τους, ώστε να επιφέρουν την επανάσταση δεξιοτήτων που χρειάζεται η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της.

Στις 23 Φεβρουαρίου, ο Επίτροπος κ. Σμιτ θα συμμετάσχει στη σύνοδο ολομέλειας της εκδήλωσης «Γνωριμία με τους άριστους». Η εκδήλωση έχει στόχο να εμπνεύσει τη νεολαία ώστε να εξετάσει το ενδεχόμενο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Περίπου 40 πρωταθλητές και πρωταθλήτριες της ΕΕ από διεθνείς διαγωνισμούς δεξιοτήτων όπως οι WorldSkills, EuroSkills και Abylimpics, σε πάνω από 20 κλάδους, από τη μηχανολογία ως την υγεία και την κοινωνική φροντίδα, θα προβάλουν και θα μοιραστούν τις εμπειρίες και τα επιτεύγματά τους με 400 νέους και νέες.

Οι εκδηλώσεις αυτές εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων και έχουν στόχο να ενισχύσουν την καλλιέργεια δεξιοτήτων και την προαγωγή της στοχευμένης κατάρτισης και της συνεχούς μάθησης στην Ευρώπη. Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση τις κεντρικές ομιλίες της συνόδου κορυφής του ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες και εδώ τη σύνοδο ολομέλειας της εκδήλωσης «Γνωριμία με τους άριστους».

(Για περισσότερες πληροφορίες: Veerle Nuyts — Τηλ.: + 32 2 299 63 02· Flora Matthaes — Τηλ.: +32 229-83951)

The European Commission is committed to personal data protection.  Any personal data is processed in line with Regulation (EC) 2018/1725. All personal information processed by the Directorate-General for Communication / European Commission Representations is treated accordingly. If you do not work for a media organisation, you are welcome to contact the EU through Europe Direct in writing or by calling 00 800 6 7 8 9 10 11.

Εκ μέρους του

Athanasios ATHANASIOU

Press Officer / Political Reporter

European Commission

Representation in Cyprus

EU House, 30  Vyronos Avenue, 1096 Nicosia

Tel: +357 22 81 75 76 Mob: +357 99 363753

Twitter: @aathans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *