Skip to content

Ευρωπαϊκές Ειδήσεις 18/4

Η Επίτροπος Κυριακίδου βρίσκεται στην Άγκυρα για τον διάλογο υψηλού επιπέδου ΕΕ-Τουρκίας για την υγεία

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου βρίσκεται σήμερα στην Άγκυρα για να συμμετάσχει στον διάλογο υψηλού επιπέδου ΕΕ-Τουρκίας για την υγεία, μαζί με τον Υπουργό Υγείας της Τουρκίας Δρ. Φαχρετίν Κοτζά.

Οι συμμετέχοντες στον διάλογο υψηλού επιπέδου θα συζητήσουν κοινές προτεραιότητες και θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος για την υγεία, όπως οι διασυνοριακές υγειονομικές απειλές, η πρόληψη, η θεραπεία και η περίθαλψη του καρκίνου, η ψυχική υγεία και η συνεργασία για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Θα ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές και θα συζητήσουν τομείς όπου μπορεί να υπάρξει περαιτέρω συνεργασία.

Πρόκειται για τον δεύτερο διάλογο υψηλού επιπέδου για την υγεία, μετά τον πρώτο που διεξήχθη τον Νοέμβριο του 2021. Ο πρώτος διάλογος πραγματοποιήθηκε εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού και κατέδειξε τη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της υγείας.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης θα εκδοθεί μια κοινή δήλωση, η οποία θα είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο αργότερα σήμερα.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Stefan De Keersmaecker — Τηλ.: + 32 2 298 46 80· Anna Gray — Τηλ.: + 32 2 298 08 73)

Η Επιτροπή δημοσιεύει προκηρύξεις ύψους 571 εκατ. ευρώ για έργα με σκοπό την προώθηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE

Σήμερα, η Επιτροπή προκηρύσσει προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE, συνολικού ύψους 571 εκατ. ευρώ, τα οποία διατίθενται για έργα που προωθούν την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, την κυκλική οικονομία και την ποιότητα ζωής, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους και την περιβαλλοντική διακυβέρνηση. Αυτή η νέα χρηματοδότηση θα βοηθήσει την ΕΕ να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, να επαναφέρει τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης σε τροχιά ανάκαμψης έως το 2030 και να υλοποιήσει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Ανάλογα με τα διάφορα είδη επιχορηγήσεων που χορηγούνται για έργα του LIFE, προκηρύσσονται πολλές διαφορετικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Όλες οι λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στη σχετική ιστοσελίδα των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του προγράμματος LIFE για το 2024. Επιπλέον, θα διοργανωθεί σειρά διαδικτυακών ενημερωτικών ημερίδων #EULife24 από τις 23 έως τις 26 Απριλίου 2024 με στόχο την παροχή καθοδήγησης σε δυνητικούς υποψήφιους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος LIFE για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 5,4 δισ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά σχεδόν 60%, ενώ πλέον περιλαμβάνει και ένα υποπρόγραμμα για τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: + 32 2 295 31 56· Tim  McPhie — Τηλ.: + 32 2 295 86 02· Maëlys Dreux — Τηλ.: + 32 2 295 46 73· Ana Crespo Parrondo — Τηλ.: + 32 2 298 13 25)

Η Επιτροπή χρηματοδοτεί καινοτόμες ιδέες για τη μείωση της μακροχρόνιας ανεργίας και την παροχή βοήθειας στους πολίτες προκειμένου να βρουν δουλειά

Σήμερα, η Επιτροπή προκήρυξε μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 23 εκατ. ευρώ για να βοηθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναπτύξουν νέους τρόπους αντιμετώπισης της μακροχρόνιας ανεργίας και να βοηθήσουν τους ανθρώπους να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Η προκήρυξη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για την επίτευξη αυτού του σκοπού ανακοινώθηκε στο πρόσφατο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων στην ΕΕ.

Μέσω αυτής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, η οποία χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Κοινωνική Καινοτομία+» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+), η Επιτροπή αποσκοπεί στην αξιοποίηση παλαιότερων ελπιδοφόρων πρωτοβουλιών και στην ενίσχυση του ρόλου των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας. Οι οργανώσεις αυτές δίνουν προτεραιότητα στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους και επανεπενδύουν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους στις πρωτοβουλίες τους. Έχουν αποδεδειγμένα την ικανότητα να στηρίζουν όσους και όσες βιώνουν απομόνωση και φτώχεια λόγω της μακροχρόνιας ανεργίας.

Οι οργανώσεις έχουν προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024 για να υποβάλουν τις προτάσεις τους σύμφωνα με τις οδηγίες του ιστοτόπου της πρόσκλησης. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

Ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων κ. Νικολά Σμιτ δήλωσε σχετικά: «Η μακροχρόνια ανεργία έχει καταστροφικές συνέπειες για την κοινωνία, την οικονομία και, κυρίως, για όσους και όσες τη βιώνουν. Πρόκειται για σπατάλη ταλέντων και παραγωγικότητας. Τη σπατάλη αυτή, η Ευρώπη δεν μπορεί να την ανεχτεί άλλο. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι τοπικές αρχές και οι οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας έχουν αποδείξει ότι είναι δυνατό να προσφέρουμε μια νέα ευκαιρία στους ανθρώπους που είναι άνεργοι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ΕΕ θα συνεχίσει να καταπολεμά τη μακροχρόνια ανεργία και να στηρίζει μέτρα για την προώθηση ποιοτικών θέσεων εργασίας.»

Σήμερα το απόγευμα, η Επιτροπή θα συμμετάσχει σε μια εκδήλωση που διοργανώνει η Επιτροπή των Περιφερειών για να εξεταστεί το πώς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορούν να συνεργαστούν για να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της μακροχρόνιας ανεργίας. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κ. Βάσκο Άλβες Κορδέιρο και ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων κ. Νικολά Σμιτ, μαζί με βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών και άλλους ομιλητές υψηλού επιπέδου.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσω διαδικτύου. Κατά τη διάρκειά της θα παρέχεται διερμηνεία στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα ισπανικά.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Veerle Nuyts — Τηλ.: + 32 229 96302· Flora Matthaes — Τηλ.: + 32 229-83951)

Η Επιτροπή δημοσιεύει εργαλειοθήκη για τη στήριξη της κοινωνικής στέγασης στα κράτη μέλη

Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε μια εργαλειοθήκη, η οποία θα βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη χρηματοδότηση της ΕΕ για επενδύσεις στην κοινωνική στέγαση και σε συνοδευτικές υπηρεσίες. Η οικονομικά προσιτή και αξιοπρεπής στέγαση έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνική ένταξη και στη συμμετοχή των πολιτών στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, πολλοί πολίτες της ΕΕ δυσκολεύονται να βρουν κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγη. Σύμφωνα με τη Eurostat, από το 2010 ως το τέταρτο τρίμηνο του 2023, οι τιμές αγοράς των κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 47,9% και οι τιμές των ενοικίων κατά 22,8%. Το 2022, σχεδόν ο ένας στους δέκα Ευρωπαίους ζούσε σε ένα νοικοκυριό που δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του στη στέγαση.

Η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει 20 παραδείγματα που δείχνουν πώς τα ταμεία της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) μπορούν να βελτιώσουν την πρόσβαση σε επαρκή στέγαση στην Ευρώπη. Μέσω του ΜΑΑ, για παράδειγμα, εκτιμάται ότι 15 δισ. ευρώ θα συμβάλουν στην κοινωνική στέγαση και σε άλλες κοινωνικές υποδομές. Η εργαλειοθήκη παρέχει συγκεκριμένα παραδείγματα του πώς τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν κονδύλια της ΕΕ για τον σκοπό αυτό και παρέχει καθοδήγηση για το πώς τα ταμεία της ΕΕ μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικές επενδύσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, με στόχο την παροχή κοινωνικής στέγασης και συναφών υπηρεσιών.

Ο κ. Νικολά Σμιτ, Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, δήλωσε σχετικά: «Πολλοί πολίτες σε όλη την Ευρώπη δυσκολεύονται να βρουν οικονομικά προσιτή στέγη. Το κόστος των ενυπόθηκων δανείων και των ενοικίων επιβαρύνει σημαντικά πολλά νοικοκυριά, ιδίως στις αστικές περιοχές, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι κίνδυνοι έξωσης, αποκλεισμού από τη στέγαση και φτώχειας. Ελπίζω η εργαλειοθήκη αυτή να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τις πολιτικές και τις επενδύσεις που χρειάζονται ώστε να επιτύχουν πραγματικές αλλαγές για τους πολίτες. Η Επιτροπή δεσμεύεται να στηρίξει όλες τις δράσεις που οδηγούν σε πιο προσιτή στέγαση στην Ευρώπη.»

Η εργαλειοθήκη για την κοινωνική στέγαση υποστηρίζει την αρχή 19 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, η οποία ορίζει ότι θα πρέπει να παρέχεται πρόσβαση σε καλής ποιότητας κοινωνική στέγαση ή στεγαστική βοήθεια για όσους έχουν ανάγκη, καθώς και την αρχή 14, η οποία απαιτεί την αποτελεσματική πρόσβαση όσων δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους σε υποστηρικτικές υπηρεσίες.

(Περισσότερες πληροφορίες: Veerle Nuyts — Τηλ.: + 32 229 96302· Flora Matthaes — Τηλ.: + 32 229 83951)

Η Επιτροπή προτείνει την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των νέων μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου

Η Επιτροπή πρότεινε σήμερα στο Συμβούλιο την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των νέων. Η εν λόγω συμφωνία αναμένεται να διευκολύνει τους νέους πολίτες της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου στο να σπουδάζουν, να εργάζονται και να ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην ΕΕ, αντίστοιχα.  

Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της κινητικότητας μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η αποχώρηση αυτή είχε ιδιαίτερες επιπτώσεις ως προς τη δυνατότητα διαβίωσης των νέων στην άλλη πλευρά της Μάγχης και ως προς το να επωφελούνται, οι νέοι, από τις εν λόγω ανταλλαγές, καθώς και σε πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο.   

Η πρόταση επιδιώκει να αντιμετωπίσει με καινοτόμο τρόπο τα κύρια εμπόδια που αντιμετωπίζονται σήμερα όσον αφορά την κινητικότητα των νέων και να δημιουργήσει ένα δικαίωμα για τους νέους να ταξιδεύουν από την ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο και αντιστρόφως ευκολότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η πρόταση καθορίζει τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται (ως προς την ηλικία, τη μέγιστη διάρκεια παραμονής, τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, τους κανόνες για τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους με αυτές), ώστε να μπορούν οι νέοι να μετακινούνται χωρίς να δεσμεύονται από έναν επιδιωκόμενο σκοπό (δηλαδή αυτόν των σπουδών, της κατάρτισης ή της εργασίας), ή να δεσμεύονται από ποσοστώσεις. Για παράδειγμα, βάσει της προβλεπόμενης συμφωνίας, τόσο οι πολίτες της ΕΕ όσο και του Ηνωμένου Βασιλείου ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών θα μπορούν να παραμείνουν έως και 4 έτη στη χώρα προορισμού.   

Επόμενα βήματα  

Η σύσταση της Επιτροπής θα συζητηθεί, τώρα, στο Συμβούλιο. Εάν το Συμβούλιο συμφωνήσει, η Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο για την κινητικότητα των νέων.  

Ιστορικό 

Μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, η κινητικότητα μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου διέπεται από τους αντίστοιχους εσωτερικούς κανόνες (μετανάστευσης) της ΕΕ και των κρατών μελών της και του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό έχει οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των προσώπων που ασκούν το δικαίωμα κινητικότητάς τους μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ. Η πρόταση της Επιτροπής για συμφωνία ΕΕ-ΗΒ σχετικά με την κινητικότητα των νέων θα μπορούσε να υποστηριχθεί επωφελώς από παράλληλη συζήτηση σχετικά με το ενδεχόμενο σύνδεσης του Ηνωμένου Βασιλείου με το Erasmus +. 

Περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Κινητικότητα των νέων 

Σύσταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου 

Σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο 


Μάρος Σέφτσοβιτς, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τις Διοργανικές Σχέσεις και τη Διερεύνηση Προοπτικών

Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλήξει ιδιαίτερα σκληρά τους νέους στην ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν, να εργαστούν και να ζήσουν στο εξωτερικό. Σήμερα, κάνουμε το πρώτο βήμα προς μια φιλόδοξη αλλά ρεαλιστική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, που αναμένεται να επιλύσει το ζήτημα αυτό. Στόχος μας είναι η εκ νέου οικοδόμηση ανθρώπινων γεφυρών μεταξύ των νέων Ευρωπαίων και στις δύο πλευρές της Μάγχης.

Στη διάσκεψη #EUTeens4Green, η νεολαία θέτει τις βάσεις για μια συμπεριληπτική πράσινη μετάβαση

Αύριο στις Βρυξέλλες ολοκληρώνει τις εργασίες της η διάσκεψη #EUTeens4Green, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της φετινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας, με σκοπό να αναδείξει έργα, τα οποία έχουν αναπτυχθεί από τη νεολαία για μια δίκαιη και συμπεριληπτική πράσινη μετάβαση.

Η φετινή πρωτοβουλία #EUTeens4Green έδωσε σε πάνω από 250 νέους και νέες τη δυνατότητα να υλοποιήσουν 70 έργα. Τα έργα αυτά αναπτύχθηκαν σε 41 περιφέρειες που ανήκουν στις περιοχές δίκαιης μετάβασης που εκτείνονται σε 19 κράτη μέλη.

Τα έργα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των ανθρώπων στην καθημερινή τους ζωή (Στάρα Ζαγκόρα, Βουλγαρία), την καταπολέμηση της «διαρροής εγκεφάλων» και την ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης για νέους επαγγελματίες (Τρέντσι, Σλοβακία), καθώς και τη δημιουργία συμπεριληπτικών χώρων για τη συμμετοχή των πολιτών (Μσίντα, Μάλτα).

Στην αυριανή εκδήλωση, νέοι και νέες που εκπροσωπούν διάφορα έργα θα συζητήσουν τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχής των νέων στη χάραξη πολιτικής και των δυνατοτήτων τους να διαμορφώσουν την πράσινη μετάβαση και να πρωτοστατήσουν σε αυτή. Με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από αυτά τα 70 έργα συντάχθηκε ένας κατάλογος συστάσεων, προκειμένου οι νέοι να συνεχίσουν και στο μέλλον να συμμετέχουν στην πολιτική συνοχής, και ιδίως στη δίκαιη μετάβαση.

Η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Δημοκρατίας Δημογραφίας κ. Ντούμπραβκα Σούιτσα θα συμμετάσχει στη διάσκεψη δια ζώσης ενώ η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα θα απευθύνει βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διάσκεψη διαδικτυακά από τις 10:00 έως τις 18:00 ώρα Ελλάδος  εδώ.

Στόχος της πρωτοβουλίας #EUTeens4Green είναι να προαγάγει τη συμμετοχή των νέων στη δίκαιη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα και προς μια πιο πράσινη Ευρώπη. Χρηματοδοτεί έργα από νέους ανθρώπους οι οποίοι στις κοινότητές τους εντοπίζουν τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού από την πράσινη μετάβαση.

(Περισσότερες πληροφορίες: Stefan De Keersmaecker — Τηλ.: +32 2 298 46 80· Laetitia Close — Τηλ.: +32 2 296 70 73)

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος Μπορέλ και ο Επίτροπος Λέναρτσιτς ζητούν την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος κ. Τζουζέπ Μπορέλ και ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων κ. Γιάνες Λέναρτσιτς εξέδωσαν δήλωση σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Μεταξύ άλλων τονίζουν τα εξής:

«Είναι σημαντικό να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ιδίως μετά τις επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, απευθύνουμε και πάλι έκκληση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, σύμφωνα με την απόφαση 2728 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η οποία ζητεί την επείγουσα και απρόσκοπτη επέκταση της ροής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση της ανθρωπιστικής κρίσης και τα καταστροφικά, προβλέψιμα και αποτρέψιμα αποτελέσματά της για τον πληθυσμό της.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει τις δεσμεύσεις του Ισραήλ για το άνοιγμα νέων σημείων πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου του λιμένα του Ασντόντ και του σημείου διέλευσης Ερέζ, και για αύξηση των αποστολών βοήθειας από την Ιορδανία. Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να πρέπει να συνοδεύεται από την επείγουσα ανάληψη ουσιαστικών μέτρων

Η πλήρης δήλωση είναι διαθέσιμη εδώ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Balazs Ujvari — Τηλ.: + 32 229 54578· Daniel Puglisi — Τηλ.: + 32 2 296 91 40)

Η Επιτροπή διαθέτει επιπλέον 10 εκατ. EUR για τη στήριξη ερευνητών από την Ουκρανία στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»

[Η Είδηση αυτή μεταφράστηκε με αυτόματη μετάφραση. Επιστροφή στην αρχική γλώσσα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ποιότητα και την ακρίβεια αυτής της αυτόματης μετάφρασης. Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την αυτόματη μετάφραση]

Η Επιτροπή συμπλήρωσε τον προϋπολογισμό της πρωτοβουλίας MSCA4Ukraine, η οποία συστάθηκε για τη στήριξη ερευνητών που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Ουκρανία, με επιπλέον 10 εκατ. EUR. Το πρόγραμμα, το οποίο θεσπίστηκε στο πλαίσιο των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA), έχει στηρίξει εκτοπισθέντες ερευνητές από την έναρξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Η πρόσθετη χρηματοδότηση θα δώσει τη δυνατότητα σε τουλάχιστον 50 επιπλέον ερευνητές, συμπεριλαμβανομένων υποψηφίων διδακτορικών και μεταδιδακτορικών ερευνητών, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ουκρανία να συνεχίσουν το έργο τους με ασφάλεια σε ερευνητικά έργα σε πανεπιστήμια, εταιρείες, ερευνητικά κέντρα και άλλα ιδρύματα που εδρεύουν στην ΕΕ και σε χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Θα επιτρέψει επίσης στους ερευνητές να έχουν πρόσβαση σε κατάρτιση, δεξιότητες και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης. Θα διατίθεται ειδική στήριξη για οργανισμούς που φιλοξενούν ερευνητές και υποτρόφους που μετεγκαθίστανται με τις οικογένειές τους.

Από την έναρξή του, το πρόγραμμα υποτροφιών MSCA4Ukraine έχει στηρίξει 125 εκτοπισμένους ερευνητές από την Ουκρανία, οι οποίοι εκπαιδεύονται και εργάζονται σε 21 χώρες.

Οι επιλεγμένοι ερευνητές θα είναι σε θέση να ξεκινήσουν νέο έργο ή να συνεχίσουν τις προηγούμενες εργασίες τους για να συνεχίσουν την έρευνά τους σε οποιοδήποτε θέμα της επιλογής τους, μεταξύ άλλων για θέματα που συνδέονται άμεσα με την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία και την ανάκαμψή της. Οι σημερινοί υπότροφοι MSCA4Ukraine συμβάλλουν σε θέματα όπως η διερεύνηση εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία ή η αντιμετώπιση των αναγκών ψυχικής υγειονομικής περίθαλψης των εκτοπισμένων Ουκρανών γυναικών.

Το καθεστώς αποτελεί μέρος της ευρύτερης στήριξης της ΕΕ προς την Ουκρανία. Ειδικότερα στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, η Ουκρανία συμμετέχει στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και στο πρόγραμμα Ευρατόμ χωρίς να χρειάζεται να συνεισφέρει οικονομικά. Η ΕΕ άνοιξε πρόσφατα Γραφείο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» στο Κίεβο και δημιούργησε ένα πρόγραμμα για να βοηθήσει τις ουκρανικές εταιρείες υπερπροηγμένης τεχνολογίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ).

Δημιούργησε επίσης έναν κοινοτικό κόμβο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) στην Ουκρανία, ο οποίος θα παρέχει στους Ουκρανούς φορείς καινοτομίας που παραμένουν στη χώρα καταγωγής τους πρόσβαση σε εταίρους, αγορές, κλίνες δοκιμών, προγράμματα κατάρτισης και επενδύσεις.

Στις 18 και 19 Απριλίου, οι ερευνητές MSCA4Ukraine θα δώσουν τις μαρτυρίες τους στο ετήσιο συνέδριο των δράσεων Marie Skłodowska-Curie σχετικά με το θέμα της σταδιοδρομίας των ερευνητών που διοργανώθηκε από τη βελγική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επόμενα βήματα

Η επόμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων MSCA4Ukraine αναμένεται να δημοσιευτεί τον Μάιο του 2024, επιτρέποντας σε επιλεγμένους ερευνητές να ξεκινήσουν τις υποτροφίες τους έως τις αρχές του 2025. Το πρώτο βήμα για τους ερευνητές που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση είναι η προετοιμασία αίτησης από κοινού με τον δυνητικό οργανισμό υποδοχής τους, ο οποίος στη συνέχεια θα υποβάλει την πρόταση εξ ονόματος του ερευνητή.

Λίγο μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης θα διοργανωθεί ενημερωτική ημερίδα για τους υποψήφιους οργανισμούς υποδοχής.

Ιστορικό

Η MSCA4Ukraine αποτελεί μέρος της ευρύτερης αντίδρασης της ΕΕ στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Δρομολογήθηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2022 με αρχικό προϋπολογισμό ύψους 25 εκατ. EUR από τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie, μέρος του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», το MSCA4Ukraine είναι το ειδικό πρόγραμμα της Επιτροπής για τη στήριξη εκτοπισμένων ερευνητών από την Ουκρανία, το οποίο τους επιτρέπει να συνεχίσουν το έργο τους με ασφάλεια στην Ευρώπη. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων MSCA4Ukraine θα είναι ανοικτή σε Ουκρανούς υπηκόους, ανιθαγενείς και υπηκόους τρίτων χωρών με κύρια κατοικία στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, οι οποίοι έχουν εκτοπιστεί από την εν λόγω ημερομηνία.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί επίσης στη διασφάλιση του συστήματος έρευνας και καινοτομίας της Ουκρανίας και της ελευθερίας της επιστημονικής έρευνας γενικότερα.

Οι υποστηριζόμενοι ερευνητές ενθαρρύνονται να συνεργαστούν με τους ομολόγους τους στην Ουκρανία, ενισχύοντας έτσι τη συνεργασία και την ολοκλήρωση μεταξύ των επιστημονικών κοινοτήτων της χώρας και της ΕΕ. Η διατήρηση αυτής της συνεργασίας θα διευκολύνει επίσης την επιστροφή και την επανένταξή τους στην Ουκρανία μόλις το επιτρέψουν οι περιστάσεις. Μολονότι οι υποστηριζόμενοι ερευνητές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν το ερευνητικό τους θέμα, σημαντικός αριθμός υποτρόφων αποφάσισαν να ασχοληθούν με θέματα που συνδέονται άμεσα με την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία.

Το MSCA4Ukraine τελεί υπό τη διαχείριση ομάδας οργανισμών με πείρα στη στήριξη ερευνητών που διατρέχουν κίνδυνο. Αποτελείται από τους Scholars at Risk Europe (που φιλοξενείται στο Πανεπιστήμιο Maynooth, Ιρλανδία), το Ίδρυμα Alexander von Humboldt στη Γερμανία και την Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Οι οργανισμοί αυτοί συμμετέχουν επίσης στο χρηματοδοτούμενο από την MSCA έργο για τη στήριξη ερευνητών που διατρέχουν κίνδυνο InspirEurope +.

Περισσότερες πληροφορίες

Πρόγραμμα MSCA4Ukraine

Ιστότοπος MSCA4Ukraine

Μαρτυρίες υποτρόφων MSCA4Ukraine

Έργο Inspireurope +

Ερευνητές της ΕΕ και της Ουκρανίας

Πρωτοβουλίες για τη στήριξη Ουκρανών ερευνητών και φορέων καινοτομίας

Δηλώσεις

Χάρη στη χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», οι ερευνητές που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ουκρανία μπορούν να συνεχίσουν το έργο τους. Αυτό το επιτυχημένο πρόγραμμα MSCA είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους παρέχουμε απτή στήριξη στην ουκρανική κοινότητα έρευνας και καινοτομίας. Η παροχή βοήθειας σε Ουκρανούς ερευνητές και φορείς καινοτομίας είναι απαραίτητη τόσο τώρα όσο και για το μέλλον.

κ. Ιλιάνα Ιβάνοβα, επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Πέμπτη 18/04

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς στην Αλεξανδρούπολη: συμμετέχει στην Εθνική Σύνοδο Πρυτάνεων που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Θράκης.

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου στην Άγκυρα της Τουρκίας: συμμετέχει στον διάλογο υψηλού επιπέδου ΕΕ-Τουρκίας για την υγεία.

Παρασκευή 19/04

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς στην Αλεξανδρούπολη: επισκέπτεται το Κοινό Κέντρο Επιχειρήσεων της Europol και του Frontex.

The European Commission is committed to personal data protection.  Any personal data is processed in line with Regulation (EC) 2018/1725. All personal information processed by the Directorate-General for Communication / European Commission Representations is treated accordingly. If you do not work for a media organisation, you are welcome to contact the EU through Europe Direct in writing or by calling 00 800 6 7 8 9 10 11.

Athanasios ATHANASIOU

Press Officer / Political Reporter

cid:image002.gif@01DA7FAE.3D1256A0

European Commission

Representation in Cyprus

EU House, 30  Vyronos Avenue, 1096 Nicosia

Tel: +357 22 81 75 76 Mob: +357 99 363753

Twitter: @aathans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *