Skip to content

Ευρωπαϊκές Ειδήσεις

NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει 5 δισ. ευρώ μέσω της έκδοσης πράσινων ομολόγων

Χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε επιπλέον 5 δισ. ευρώ σε πράσινα ομόλογα με τη δέκατη κοινοπρακτική συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μέσου ανάκαμψης NextGenerationEU. Τα 25ετή ομόλογα που λήγουν στις 4 Φεβρουαρίου 2048 υπερκαλύφθηκαν πάνω από έξι φορές, αποτέλεσμα που κρίνεται πάρα πολύ θετικό, λαμβάνοντας υπόψη και την αναταραχή της αγοράς τις τελευταίες εβδομάδες. Συμπεριλαμβανομένης αυτής της συναλλαγής, η Επιτροπή εξέδωσε συνολικά 47,5 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022, προσεγγίζοντας περαιτέρω τον στόχο των 50 δισ. ευρώ όσον αφορά τη χρηματοδότηση από το NextGenerationEU κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους. Στο πλαίσιο του προγράμματος NextGenerationEU από την έναρξή του τον Ιούνιο του 2021 και μέχρι σήμερα, η Επιτροπή έχει συγκεντρώσει 118,5 δισ. ευρώ μέσω της έκδοσης μακροπρόθεσμων ομολόγων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 28 δισ. ευρώ σε πράσινα ομόλογα NextGenerationEU. Τα κονδύλια χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ευρώπης μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλων δημοσιονομικών προγραμμάτων της ΕΕ.

Ερωτηθείς σχετικά με τη συναλλαγή αυτή, ο κ. Γιοχάνες Χαν, Επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης, δήλωσε σχετικά: «Αυτή η πολύ επιτυχημένη συναλλαγή καταδεικνύει ότι η ΕΕ αναλαμβάνει ολοένα και πιο ηγετικό ρόλο όσον αφορά τα χρεόγραφα σε ευρώ, γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτή την ταραχώδη περίοδο. Με τον τρόπο αυτό, συνεχίζουμε να προσφέρουμε στήριξη στις ευρωπαϊκές οικονομίες τη στιγμή που την χρειάζονται περισσότερο.»

Έως τα τέλη Ιουνίου 2022, η Επιτροπή θα ανακοινώσει τους χρηματοδοτικούς στόχους της για το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου

(Για περισσότερες πληροφορίες: Balazs Ujvari — Τηλ.: + 32 229 54578· Claire Joawn — Τηλ.: + 32 229 56859)

Βιώσιμη χρηματοδότηση: Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία σχετικά με την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας των εταιρειών

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία σχετικά με την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες (CSRD). Η νέα οδηγία, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του θεματολογίου της ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, θα εκσυγχρονίσει και θα ενισχύσει τους κανόνες σχετικά με το είδος των κοινωνικών και περιβαλλοντικών πληροφοριών που πρέπει να υποβάλλουν οι εταιρείες. Ένα ευρύ σύνολο μεγάλων εταιρειών και εισηγμένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα πρέπει πλέον να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα. Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι οι επενδυτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται για να αξιολογήσουν τους επενδυτικούς κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή και άλλα ζητήματα βιωσιμότητας. Θα διαμορφώσουν επίσης μια νοοτροπία διαφάνειας σχετικά με τον αντίκτυπο των επιχειρήσεων στους ανθρώπους και στο περιβάλλον. Τέλος, το κόστος υποβολής εκθέσεων για τις επιχειρήσεις θα μειωθεί μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέσω της εναρμόνισης των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται.

Η κ. Μαρέιντ Μαγκίνες, Επίτροπος Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Ένωσης Κεφαλαιαγορών, δήλωσε σχετικά: «Πρόκειται για ένα ορόσημο στην εξέλιξη της υποβολής εκθέσεων από τις εταιρείες, ένα σημαντικό βήμα προόδου στον τομέα των γνωστοποιήσεων, που καλύπτει πολλούς τομείς της οικονομίας. Η υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας θα συμβαδίζει πλέον απόλυτα με την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων. Η οδηγία για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες θα συμβάλει στην προώθηση της μετάβασης προς ένα βιώσιμο οικονομικό σύστημα, βασισμένο στην καινοτομία και στις επενδυτικές ευκαιρίες. Θα δώσει τη δυνατότητα στις εταιρείες να επικοινωνούν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις επιδόσεις τους όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Οι πολίτες θα είναι σε θέση να εκτιμούν την επιτυχία των εταιρειών όχι μόνο με οικονομικούς όρους, αλλά και από την άποψη του πώς επηρεάζουν τους ανθρώπους και το περιβάλλον.»

Κεντρικό στοιχείο της οδηγίας είναι η θέσπιση υποχρεωτικών ευρωπαϊκών προτύπων υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας, τα οποία εκπονούνται επί του παρόντος από την ευρωπαϊκή συμβουλευτική ομάδα για θέματα χρηματοοικονομικής αναφοράς (EFRAG). Η οδηγία CSRD θα τροποποιήσει τις υφιστάμενες απαιτήσεις της οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών (NFRD). Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων θα εφαρμοστούν σταδιακά με την πάροδο του χρόνου για διάφορα είδη εταιρειών. Οι εισηγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις από το 2026, με περαιτέρω δυνατότητα προαιρετικής εξαίρεσης έως το 2028. Οι υπόλοιπες εταιρείες που υπάγονται σε αυτό το καθεστώς θα πρέπει να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες για πρώτη φορά το οικονομικό έτος 2024, για τις εκθέσεις που θα δημοσιευθούν το 2025. 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: + 32 229 86500· Αικατερίνη Αποστολά — Τηλ.: + 32 229 87624)

Φέρνοντας την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες: Η Επιτροπή εγκαινιάζει το έργο «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης»

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το έργο «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης (BELC)», το οποίο έχει στόχο να εφοδιάσει τις τοπικές αρχές και τους εκπροσώπους τους σε όλη την ΕΕ με τα εργαλεία που χρειάζονται για να παρέχουν ενημέρωση σχετικά με την ΕΕ στους πολίτες της τοπικής εκλογικής περιφέρειας ή της περιοχής τους. Το έργο θα δημιουργήσει ένα δίκτυο σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα παρέχει στις τοπικές αρχές πρόσβαση σε επικαιροποιημένο υλικό σχετικά με τις πολιτικές και τους κανόνες της ΕΕ που ενδέχεται να επηρεάζουν την εκλογική τους περιφέρεια, στοχευμένα διαδικτυακά σεμινάρια για σημαντικά ζητήματα, καθώς και τη δυνατότητα επίσκεψης στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Από σήμερα, οι τοπικές αρχές και οι εκπρόσωποί τους μπορούν να εγγραφούν για να συμμετάσχουν σε αυτό το έργο. Αποτελεί άμεση απάντηση σε μία από τις προτάσεις της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, η οποία ζητούσε «ένα σύστημα τοπικών συμβούλων της ΕΕ, ως μέσο για τη μείωση της απόστασης μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των Ευρωπαίων πολιτών». Το έργο αναγγέλλεται σε μια καίρια χρονική στιγμή, δεδομένου ότι την Παρασκευή 17 Ιουνίου, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο προτίθεται να δώσει συνέχεια στις 49 προτάσεις της Διάσκεψης.

Η Αντιπρόεδρος κ. Ντούμπραβκα Σουίτσα, η οποία θα συναντηθεί σήμερα με τον κ. Απόστολο Τζιτζικώστα, Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών, για να εγκαινιάσει επίσημα το έργο, δήλωσε σχετικά: «Ως πρώην δήμαρχος, αντιλαμβάνομαι απόλυτα τη σημασία της τοπικής αυτοδιοίκησης για τους πολίτες μας. Η παροχή στις τοπικές αρχές των εργαλείων που χρειάζονται για να ενημερώνουν σχετικά με την ΕΕ θα βοηθήσει τους πολίτες μας να μάθουν περισσότερα για την ΕΕ και έτσι να νιώσουν μέρος του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Ενθαρρύνω όσο το δυνατόν περισσότερους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης να εγγραφούν σε αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία.»  

Το έργο υλοποιείται σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών και το «Δίκτυο εκπροσώπων των περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ». Η επικοινωνία σχετικά με την ΕΕ αποτελεί κοινή ευθύνη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και όλων των επιπέδων διακυβέρνησης στα κράτη μέλη.

(Περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: + 32 229 86500, Tommaso Alberini — Τηλ.: +32 229 57010)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας: Η Επιτροπή προκηρύσσει οκτώ προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αμυντικών τεχνολογιών και δυνατοτήτων

Σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τις δυνατότητες που ορίζονται στον στρατηγικό προσανατολισμό, η Επιτροπή σήμερα προκηρύσσει οκτώ προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που καλύπτουν συνολικά 33 θέματα και εστιάζουν σε ένα ευρύ φάσμα αμυντικών τεχνολογιών και δυνατοτήτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας. Με τις προσκλήσεις αυτές θα δρομολογηθούν ορισμένα εμβληματικά έργα καίριας σημασίας που καλύπτουν θέματα από την κυβερνοασφάλεια έως το διάστημα και τη θαλάσσια άμυνα. Φέτος, πάνω από 120 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για το διάστημα και τη θαλάσσια άμυνα αντίστοιχα. Στον τομέα της έρευνας, 70 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στην έρευνα του κυβερνοχώρου και της πληροφοριακής υπεροχής. Οι εν λόγω προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα στηρίξουν επίσης τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και, γενικότερα, την καινοτομία και ρηξικέλευθες τεχνολογίες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προτεραιότητες του προγράμματος εργασίας για το 2022 είναι διαθέσιμες εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή πύλη της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας

(Περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova — Τηλ.: +32.229 66953· Célia Dejond — Τηλ.: +32 229 88199)

30ό Βραβείο Μέσων Ενημέρωσης Lorenzo Natali:

Σήμερα, η Επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων, κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν, ανακοίνωσε τους νικητές και τις νικήτριες του φετινού βραβείου Lorenzo Natali, σε τελετή που διοργανώθηκε στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Ανάπτυξης 2022.

Βραβεύτηκαν η Ritwika Mitra για την αποκάλυψη υποθέσεων εμπορίας ανθρώπων στην Ινδία, οι Rémi Carton και Paul Boyer για την αποκάλυψη παιδικής δουλείας στην Αϊτή και η Vânia Maia για την καταγγελία της επισφαλούς κατάστασης των μεταναστών εργαζομένων στην Πορτογαλία.

Οι νικητές και οι νικήτριες επελέγησαν από την κριτική επιτροπή του Βραβείου Lorenzo Natali ανάμεσα από πάνω από 800 υποψηφιότητες απ’ όλο τον κόσμο. Το βραβείο Lorenzo Natali που φέτος γίνεται 30 ετών, απονέμεται σε θαρραλέα και συναρπαστικά ρεπορτάζ.

Η Επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων, κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν, δήλωσε σχετικά: «Το ξέσπασμα πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφος και η διάδοση της παραπληροφόρησης μάς υπενθυμίζουν ότι η ποιοτική δημοσιογραφία είναι αναγκαία προκειμένου ο κόσμος να ανοίξει τα μάτια του και να ενημερωθεί για τα σημαντικά ζητήματα. Αναδεικνύετε τις αδικίες και δίνετε φωνή στους πιο ευάλωτους ανθρώπους. Αυτά είναι τα ισχυρά σας όπλα. Θα ήθελα να συγχαρώ τους φετινούς δημοσιογράφους και τους φετινούς νικητές και νικήτριες του βραβείου Lorenzo Natali, για τα συγκλονιστικά τους ρεπορτάζ.»

Το βραβείο, το οποίο φέρει το όνομα του Lorenzo Natali, πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Ανάπτυξης, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες: Μεγάλο Βραβείο, Βραβείο Ευρώπης και Βραβείο Καλύτερου Νέου Δημοσιογράφου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Βραβείο Μέσων Ενημέρωσης Lorenzo Natali είναι διαθέσιμες στον ειδικό ιστότοπο και στο σχετικό δελτίο Τύπου

(Περισσότερες πληροφορίες: Ana Pisonero Hernandez — Τηλ.: +32.229 54320· Jennifer Sánchez Da Silva — Τηλ.: +32 229 58316) 

Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς και οι Επίτροποι Ρεντέρς και Γιούανσον συμμετέχουν στην υπουργική σύνοδο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΕ-ΗΠΑ στο Παρίσι

Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχοινάς και οι Επίτροποι κ. Ρεντέρς και κ. Γιούανσον θα συμμετάσχουν αύριο, 23 Ιουνίου 2022, στην κοινή υπουργική σύνοδο ΕΕ-ΗΠΑ για τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, την οποία διοργανώνει η γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κύρια θέματα του ετήσιου υπουργικού συμβουλίου είναι τα εξής: η απάντηση στον ρωσικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας, και ειδικότερα η δέσμευση και δήμευση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που περιλαμβάνονται στον σχετικό κατάλογο, καθώς και η στήριξη για τη διερεύνηση εγκλημάτων πολέμου, οι αντιτρομοκρατικές προτεραιότητες, η καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, τα εγκλήματα μίσους, η αμοιβαιότητα στον τομέα των θεωρήσεων και η διατλαντική συνεργασία για τα περιβαλλοντικά εγκλήματα, το κυβερνοέγκλημα και τη δικαστική συνεργασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εκπροσωπηθούν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κ. Μέρικ Μπ. Γκάρλαντ και τον Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ κ. Αλεχάντρο Μαγιόρκας.  Αύριο, μετά την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων, θα εκδοθεί σχετική δήλωση που θα είναι διαθέσιμη εδώ. Περισσότερες πληροφορίες για την υπουργική σύνοδο είναι διαθέσιμες εδώ. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την τελευταία κοινή υπουργική σύνοδο ΕΕ-ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον στις 16 Δεκεμβρίου 2021 είναι επίσης διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου του Συμβουλίου

(Για περισσότερες πληροφορίες:  Anitta HipperΤηλ.: + 32 229 85691· Christian Wigand — Τηλ.: + 32 229 62253· Isabel Otero Barderas — Τηλ.: + 32 229-66925· Cristina Torres Castillo.: + 32 229-90679) 

Healthier Together (Υγιέστεροι μαζί): Η Επιτροπή δρομολογεί πρωτοβουλία ύψους 156 εκατ. ευρώ για τις μη μεταδοτικές νόσους στην Ευρώπη

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει μια σημαντική πρωτοβουλία για τη στήριξη των κρατών μελών της ΕΕ, ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση των μη μεταδοτικών νόσων στην ΕΕ, αντιμετωπίζοντας τα κύρια αίτια των πρόωρων θανάτων που μπορούν να αποφευχθούν και βελτιώνοντας την υγεία και την ευημερία των πολιτών στην Ευρώπη. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή δημοσίευσε έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την πρωτοβουλία της ΕΕ «Healthier Together» (Υγιέστεροι μαζί) για τις μη μεταδοτικές νόσους. Η πρωτοβουλία αυτή προσδιορίζει αποτελεσματικές δράσεις και τα διαθέσιμα νομικά και χρηματοδοτικά μέσα στήριξης σε πέντε βασικούς τομείς: στις καρδιαγγειακές παθήσεις, στον διαβήτη, στις χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, στην ψυχική υγεία και στις νευρολογικές διαταραχές, καθώς και στους κύριους παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνισή τους. Η πρωτοβουλία θα έχει προϋπολογισμό 156 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας του προγράμματος EU4Health για το 2022.

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε σχετικά: «Οι μη μεταδοτικές νόσοι αντιπροσωπεύουν το 80% της επιβάρυνσης από ασθένειες στην ΕΕ, ασκώντας σημαντική πίεση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Η σημερινή πρωτοβουλία αποτελεί σημαντικό βήμα για τη συνέχιση της αντιμετώπισής τους με συστηματικό και ολοκληρωμένο τρόπο. Χαράσσοντας αυτή την πορεία για καλύτερη πρόληψη, ανίχνευση και θεραπεία, από κοινού με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, συνεχίζουμε να θέτουμε τα θεμέλια της ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, υλοποιώντας παράλληλα τις βασικές μας πρωτοβουλίες στον τομέα της υγείας, όπως το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου.»

Το έγγραφο καθοδήγησης είναι διαθέσιμο εδώ. 

(Περισσότερες πληροφορίες: Stefan De Keersmaecker — Τηλ.: + 32 229 84680· Darragh Cassidy — Τηλ.: + 32 229 83978)

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όλα τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (EC) αριθ. 2018/1725. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας/Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα διαχειρίζονται αναλόγως.

Leave a Reply

Your email address will not be published.