Skip to content

Ευρωπαϊκές Ειδήσεις

Η Επιτροπή δημοσιεύει το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο σχετικά με τους Ευρωπαίους, τη γεωργία και την ΚΓΠ

Σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο για τη γεωργία και την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) που δημοσιεύτηκε σήμερα, σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η διασφάλιση του σταθερού εφοδιασμού της ΕΕ με τρόφιμα ανά πάσα στιγμή θα πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο της ΚΓΠ. Πρόκειται για αύξηση κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2020. Η άποψη αυτή πρεσβεύεται σε 22 χώρες της ΕΕ και παρουσιάζει αύξηση τουλάχιστον δέκα ποσοστιαίων μονάδων σε έξι χώρες (Φινλανδία, Λιθουανία, Σουηδία, Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία). Επιπλέον, πάνω από τους μισούς απαντήσαντες (55%, +6 ποσοστιαίες μονάδες) προσθέτουν ότι η ΚΓΠ θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στη διασφάλιση τροφίμων σε λογικές τιμές για τους καταναλωτές. Από το 2020, η άποψη αυτή έχει κερδίσει έδαφος σε 20 χώρες της ΕΕ και είναι η πλέον διαδεδομένη απάντηση στην Ελλάδα (76%), την Κύπρο (75%), τη Βουλγαρία (62%), την Ουγγαρία (61%), την Τσεχία (58%), τη Λετονία (57%) και την Πολωνία (52%). Στην ερώτηση αν η ΚΓΠ συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίτευξη αυτών των δύο στόχων —σταθερός εφοδιασμός με τρόφιμα και λογικές τιμές— το 79% και το 65% των Ευρωπαίων αντίστοιχα απάντησαν θετικά. Η παροχή ασφαλών, υγιεινών και βιώσιμων τροφίμων υψηλής ποιότητας παραμένει η βασική αποστολή της ΚΓΠ σύμφωνα με έξι στους δέκα Ευρωπαίους. Το ποσοστό αυτό παραμένει σταθερό επί σειρά ετών. Επιπλέον, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, η κοινή γνώμη θεωρεί ότι η γεωργική δραστηριότητα επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από την κλιματική αλλαγή. Ενώ μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων (58%, +3 ποσοστιαίες μονάδες) δηλώνει ότι η γεωργία έχει ήδη συνεισφέρει σημαντικά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και ότι η ΚΓΠ συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (65%), τα δύο τρίτα (67%) θεωρούν ότι οι γεωργοί της ΕΕ μπορούν να κάνουν περισσότερα αλλάζοντας τον τρόπο εργασίας τους, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται μια λιγότερο ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο γεωργία της ΕΕ. Αυτά είναι τα κύρια πορίσματα του τελευταίου Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τους τους Ευρωπαίους, τη γεωργία και την ΚΓΠ. Πρόκειται για το 7ο τέτοιο Ευρωβαρόμετρο από το 2007. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ από τις 21 Φεβρουαρίου έως τις 21 Μαρτίου 2022. Καλύπτει επίσης θέματα όπως το διεθνές εμπόριο γεωργικών προϊόντων, τα σήματα ποιότητας, οι ειδικές διατροφικές ανάγκες και το πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

 (Περισσότερες πληροφορίες: Miriam Garcia Ferrer — Τηλ.: + +32 229 99075· Therese Lerebours — Τηλ.: + 32 229 63303

H Επίτροπος Γκαμπριέλ και ο Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών Σπύρος Καπράλος υπογράφουν συμφωνία συνεργασίας

Επ’ ευκαιρία της 6ης Ευρωπαϊκής Βραδιάς Αθλητισμού που πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες, η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, και ο κ. Σπύρος Καπράλος, Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών, θα υπογράψουν επίσημα συμφωνία συνεργασίας. Βάσει της συμφωνίας αυτής, η ΕΕ και οι Ευρωπαϊκές Ολυμπιακές Επιτροπές θα προωθήσουν τις κοινές τους αξίες, όπως η ανεκτικότητα, η ισότητα, ο σεβασμός και η αλληλεγγύη, στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες που το 2023 θα πραγματοποιηθούν για πρώτη φορά σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Πολωνία, καθώς και σε άλλες εκδηλώσεις, όπως τα Ευρωπαϊκά Ολυμπιακά Φεστιβάλ Νεολαίας. Η συμφωνία θα συμβάλει επίσης στη διαφύλαξη και τη βελτίωση του τρόπου οργάνωσης του αθλητισμού στην ΕΕ, μέσω της προώθησης ανταλλαγών μεταξύ των νέων και των πολιτισμών, της ενίσχυσης της συνεργασίας σε τομείς που έχουν μακροπρόθεσμη σημασία για τον αθλητισμό, όπως η βιωσιμότητα, η ισότητα των φύλων, η καταπολέμηση των διακρίσεων, η χρηστή διακυβέρνηση, η συμμετοχή και η ακεραιότητα των αθλητών, καθώς και οι βασικές αρχές και οι θεμελιώδεις αξίες του ευρωπαϊκού μοντέλου αθλητισμού. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το σχετικό άρθρο.

(Περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova — Τηλ.: + 32 229 66953· Célia Dejond — Τηλ.: + 32 229 88199)

Η ΕΕ δημοσιεύει προκήρυξη ύψους 10 εκατ. ευρώ για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων υπερπροηγμένης τεχνολογίας των οποίων ηγούνται γυναίκες

Σήμερα η Επιτροπή προκήρυξε τη δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων «Women TechEU», σε συνέχεια του επιτυχημένου πρώτου πιλοτικού έργου του 2021. Φέτος, θα παρασχεθεί χρηματοδότηση ύψους 10 εκατ. ευρώ, καθώς και υπηρεσίες επιχειρηματικής επιτάχυνσης σε έως και 130 νεοφυείς επιχειρήσεις υπερπροηγμένης τεχνολογίας, των οποίων ηγούνται γυναίκες, με στόχο να αναδειχθούν στις αυριανές τεχνολογικές ηγέτιδες. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων καινοτομίας του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ).

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ δήλωσε σχετικά: «Η ανταπόκριση στο πρώτο πιλοτικό έργο ήταν πολύ θετική, αφού λάβαμε σχεδόν 400 αιτήσεις από όλη την ΕΕ και από τις συνδεδεμένες χώρες. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη που σήμερα στηρίζουμε 50 φιλόδοξες εταιρείες, των οποίων ηγούνται γυναίκες, από 16 χώρες. Πρόκειται για ένα τεράστιο βήμα στη σωστή κατεύθυνση, για να γεφυρώσουμε το χάσμα των φύλων στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας και να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Το DNA της καινοτομίας της ΕΕ θα πρέπει να βασιστεί στις εταιρείες υπερπροηγμένης τεχνολογίας, των οποίων ηγούνται γυναίκες. Φέτος θα στηρίξουμε ακόμα περισσότερες τέτοιες εταιρείες.»

Το Women TechEU παρέχει στήριξη σε νεοφυείς επιχειρήσεις, των οποίων ηγούνται γυναίκες, στο πρωιμότερο και πλέον ευαίσθητο στάδιο της ανάπτυξής τους. Εκτός από μια επιχορήγηση ύψους 75.000 ευρώ, οι φιναλίστ λαμβάνουν καθοδήγηση και πλαισίωση μέσω του προγράμματος του ΕΣΚ για τη γυναικεία ηγεσία. Αιτήσεις γίνονται δεκτές ως τις 4 Οκτωβρίου 2022, στις 18:00 ώρα Κύπρου. Το Women TechEU είναι μία από τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για τη στήριξη και την ενδυνάμωση των γυναικών στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας, όπως το ετήσιο βραβείο καινοτόμων γυναικών της ΕΕ και το νέο πρόγραμμα του ΕΣΚ για τη γυναικεία ηγεσία. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

(Περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke — Τηλ.: + 32 229 58615· Μαριέττα Γραμμένου — Τηλ.: + 32 229 83583)

Προστασία των καταναλωτών στην ΕΕ: Το TikTok δεσμεύεται να ευθυγραμμιστεί με τους κανόνες της ΕΕ για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών

Μετά από διάλογο με την Επιτροπή και το δίκτυο των εθνικών αρχών προστασίας των καταναλωτών (CPC), το TikTok δεσμεύτηκε να ευθυγραμμίσει τις πρακτικές του με τους κανόνες της ΕΕ για τη διαφήμιση και την προστασία των καταναλωτών, και συγκεκριμένα την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών και την οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων. Ο διάλογος αυτός προέκυψε για πρώτη φορά μετά από καταγγελία του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεων Καταναλωτών (BEUC). Τον Φεβρουάριο του 2021, το BEUC εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με ορισμένες προβληματικές πρακτικές του TikTok που εικάζεται ότι παραβιάζουν τους κανόνες της ΕΕ για τους καταναλωτές. Για παράδειγμα, το BEUC διαπίστωσε ότι η πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν προστατεύει τα παιδιά από κρυφές διαφημίσεις και ακατάλληλο περιεχόμενο. Μετά την καταγγελία, η Επιτροπή, από κοινού με το CPC, υπό την ηγεσία των ιρλανδικών και σουηδικών αρχών προστασίας των καταναλωτών, ξεκίνησε διάλογο με το TikTok. Οι διάφορες ανησυχίες έχουν πλέον αντιμετωπιστεί και το TikTok δεσμεύτηκε να αλλάξει τις πρακτικές του. Σχετικό δελτίο Τύπου με περισσότερες πληροφορίες και τα επόμενα βήματα είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: + 32 229 62253· Cristina Torres Castillo — Τηλ.: + 32 229 90679)

Εξάλειψη επιβλαβών χημικών ουσιών: Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με τους έμμονους οργανικούς ρύπους στα απόβλητα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν χθες το βράδυ σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση αυστηρότερων ορίων για ορισμένες από τις πλέον επιβλαβείς χημικές ουσίες στα απόβλητα, τους έμμονους οργανικούς ρύπους (POP). Οι έμμονοι οργανικοί ρύποι παρουσιάζουν τοξικές ιδιότητες και παραμένουν στο περιβάλλον για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, συσσωρεύονται στις αλυσίδες τροφίμων και μπορούν να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία και τη φύση. Παρόλο που οι έμμονοι οργανικοί ρύποι γενικά δεν χρησιμοποιούνται πλέον σε νέα προϊόντα, εξακολουθούν να υπάρχουν σε απόβλητα που προέρχονται από ορισμένα καταναλωτικά προϊόντα, όπως τα αδιάβροχα υφάσματα, τα έπιπλα, τα πλαστικά και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για τον καθορισμό αυστηρών ορίων για τις εν λόγω χημικές ουσίες στα απόβλητα, που θα τις εμποδίζουν να εισέλθουν εκ νέου στην οικονομία μέσω ανακυκλωμένων υλικών.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους δήλωσε σχετικά: «Χθες το βράδυ, η ΕΕ έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντός μας από τους έμμονους οργανικούς ρύπους στα απόβλητα. Εκπληρώνουμε την υπόσχεσή μας για εξάλειψη των πλέον επιβλαβών χημικών ουσιών από την καθημερινή μας ζωή. Απαιτούνται επίσης φιλόδοξα όρια για τις ουσίες αυτές, προκειμένου να προωθηθούν υψηλής ποιότητας και χωρίς τοξικές ουσίες δευτερογενή υλικά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια σε μια αναπτυσσόμενη κυκλική οικονομία.»

Τα υφιστάμενα όρια έχουν καταστεί αυστηρότερα για πέντε ουσίες, ενώ έχουν συμφωνηθεί νέα όρια για τέσσερις νέες ουσίες που μπορεί να βρίσκονται, για παράδειγμα, σε αδιάβροχα υφάσματα και αφρούς πυρόσβεσης, σε επεξεργασμένα ξύλα και σε άλλα είδη. Συμφωνήθηκε επίσης να συμπεριληφθεί μια νέα ουσία, το υπερφθοροεξανοσουλφονικό οξύ (PFHxS), η οποία είχε καταχωριστεί πριν από λιγότερο από 2 εβδομάδες ως έμμονος οργανικός ρύπος στη διάσκεψη των μερών της σύμβασης της Στοκχόλμης. Αυτή η ταχεία δράση στέλνει ένα εξαιρετικά ισχυρό μήνυμα σχετικά με την επιμέλεια και τη δέσμευση της ΕΕ να αντιμετωπίσει τους έμμονους οργανικούς ρύπους που περιέχονται στα απόβλητα και να ανοίξει τον δρόμο για ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες διεθνώς. Η πρόταση αποτελεί σημαντικό βήμα για την επίτευξη μιας πιο κυκλικής οικονομίας, όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία. Συμβάλλει επίσης στο σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και στη στρατηγική για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων με τη συναφή δράση της για τις υπερφθοριωμένες και πολυφθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες (PFAS), οι οποίες συχνά ονομάζονται «παντοτινές χημικές ουσίες». Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό ειδησεογραφικό άρθρο.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: + 32 229 53156· Daniela Stoycheva — Τηλ.: + 32 229 53664)

Κρατικές Ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει κυπριακό πρόγραμμα αναβολής της καταβολής ΦΠΑ ύψους 20 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κυπριακό πρόγραμμα αναβολής της καταβολής ΦΠΑ ύψους 20 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού και τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή αναβολής της καταβολής του ΦΠΑ, με εξαίρεση τους τόκους και τα πρόστιμα που συνδέονται με τα ποσά των οποίων αναβάλλεται η καταβολή. Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει τη ρευστότητα των δικαιούχων και να τους βοηθήσει να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μετά απ’ αυτήν. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το κυπριακό πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, i) η ενίσχυση θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2022· και ii) η καταβολή του ΦΠΑ θα αναβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2023 το αργότερο. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και τα άλλα μέτρα που έχει λάβει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού είναι διαθέσιμες εδώ. Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.102435 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό μόλις διευθετηθούν τυχόν ζητήματα εμπιστευτικότητας.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Arianna Podesta – Τηλ.: +32 229 87024· Μαρία Τσώνη – Τηλ.: +32 229 90526)

Η Επιτροπή ενώνει τις δυνάμεις της με τα κράτη μέλη για τη δημιουργία συνεργατικού υπολογιστικού νέφος για την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά

Σήμερα, η Επιτροπή ξεκίνησε διάλογο με τα κράτη μέλη σχετικά με την από κοινού δημιουργία συνεργατικού υπολογιστικού νέφους για την πολιτιστική κληρονομιά, το οποίο θα συμβάλει στη διαφύλαξη των ευρωπαϊκών πολιτιστικών θησαυρών μέσω ψηφιακής υποδομής. Το υπολογιστικό νέφος αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας και της συνδημιουργίας μεταξύ του πολιτιστικού, του δημιουργικού και του τεχνολογικού τομέα.

Με προβλεπόμενο προϋπολογισμό ύψους 110 εκατ. ευρώ έως το 2025 από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το συνεργατικό υπολογιστικό νέφος θα είναι μια μοναδική υποδομή που θα επιτρέψει την άνευ προηγουμένου διεπιστημονική συνεργασία μεγάλης κλίμακας μεταξύ ειδικών, όπως επιστημόνων, επιμελητών, αρχειονόμων και συντηρητών στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα προσφέρει τεχνολογίες αιχμής για την ψηφιοποίηση των τεχνουργημάτων, την έρευνα σχετικά με έργα τέχνης και την τεκμηρίωση δεδομένων. Έτσι θα επιτευχθεί σημαντική πρόοδος ως προς τη διατήρηση, τη συντήρηση και την αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς, οι οποίες θα αποκτήσουν και νέα ψηφιακή διάσταση. Αποσκοπεί να διευκολύνει την πρόσβαση σε προηγμένες τεχνολογίες και να άρει τα εμπόδια για τα μικρότερα και απομακρυσμένα ιδρύματα.

Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, από κοινού με τους υπουργούς Πολιτισμού και Επιστημών, καθώς και με εκπροσώπους υψηλού επιπέδου των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έθεσαν τις βάσεις για το ευρωπαϊκό συνεργατικό υπολογιστικό νέφος για την πολιτιστική κληρονομιά.

Μέχρι στιγμής, έχει ψηφιοποιηθεί μόνο το 30 % έως 50 % των πολιτιστικών συλλογών στην Ευρώπη. Τα ποσοστά είναι ακόμη χαμηλότερα για τις τρισδιάστατες αναπαραστάσεις μεγάλων δομών και τοπίων πολιτιστικής κληρονομιάς, που αποτελούν τη βάση για εις βάθος επιστημονική έρευνα. Επιπλέον, τα περισσότερα πρότυπα που χρησιμοποιούνται δεν είναι ομοιόμορφα, ιχνηλάσιμα ή ασφαλή, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τους υλικούς και άυλους πολιτιστικούς θησαυρούς της Ευρώπης.

Η Επίτροπος κ. Γκαμπριέλ δήλωσε σχετικά: «Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης θα αποκτήσει νέα ψηφιακή διάσταση με το ευρωπαϊκό συνεργατικό υπολογιστικό νέφος για την πολιτιστική κληρονομιά. Αυτή η ευρωπαϊκή προσπάθεια θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ ερευνητών, επιμελητών και άλλων επαγγελματιών από τον χώρο των μουσείων προκειμένου να διαφυλαχθεί η πολιτιστική μας κληρονομιά, να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε πολιτιστικό περιεχόμενο και να μπορούν οι μελλοντικές γενιές να το απολαμβάνουν για πολλά ακόμα χρόνια. Θα προσφέρει, επίσης, νέες ευκαιρίες σε μικρότερα μουσεία και πολιτιστικά ιδρύματα ώστε να προωθήσουν την ψηφιοποίηση και να συνεργαστούν σε κοινά έργα σε ασφαλείς χώρους εργασίας με υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού.»

Οι εργασίες μόλις ξεκίνησαν, με την εκ των προτέρων εκτίμηση επιπτώσεων για το συνεργατικό υπολογιστικό νέφος που διενεργήθηκε από οκτώ ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.  Το υπολογιστικό νέφος θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων Ευρώπη» (2021-2027). Το πρόγραμμα διαθέτει για πρώτη φορά ομάδα που ασχολείται αποκλειστικά με τον τομέα «Πολιτισμός, δημιουργικότητα και πολυδεκτική κοινωνία», με συνολικό προϋπολογισμό 2,28 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη για την προετοιμασία του προγράμματος εργασίας του «Ορίζων Ευρώπη» για την υλοποίηση της δομής, των υπηρεσιών και των εργαλείων για την υποδομή υπολογιστικού νέφους. Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 110 εκατ. ευρώ, ενώ οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα δρομολογηθούν το 2023 και το 2024.

Ιστορικό

Οι δράσεις της ομάδας «Πολιτισμός, δημιουργικότητα και πολυδεκτική κοινωνία» του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» στηρίζουν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.  Η ΕΕ προωθεί την καινοτομία και τη δημιουργικότητα στον τομέα των τεχνών και στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας μέσω διαφόρων προγραμμάτων.  Για πρώτη φορά, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» προβλέπει τομεακή στήριξη για την πολιτιστική κληρονομιά.

Η πρωτοβουλία για το νέο ευρωπαϊκό Μπάουχαους είναι η εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ στους τομείς της κοινωνικής ένταξης, της βιωσιμότητας και της αισθητικής. Μετά από πιεστικά αιτήματα του πολιτιστικού τομέα, η υποδομή υπολογιστικού νέφους θα συμβάλει στην καλύτερη διατήρηση των μοναδικών ευρωπαϊκών τεχνουργημάτων, πολιτιστικών τοπίων, ιστορικών τοποθεσιών και κτιρίων στην ψηφιακή εποχή.

Στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020», του προηγούμενου προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, επενδύθηκαν πάνω από 60 εκατ. ευρώ σε δράσεις έρευνας και καινοτομίας για την ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογιών για τη διατήρηση της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία της απειλούμενης κληρονομιάς από την παράνομη διακίνηση, καθώς και για την ενίσχυση της πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά και την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο

Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης

Σύσταση της Επιτροπής για την ψηφιοποίηση και την επιγραμμική προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού και για την ψηφιακή διαφύλαξη

Έκθεση σχετικά με ένα ευρωπαϊκό συνεργατικό υπολογιστικό νέφος για την πολιτιστική κληρονομιά

Προσκλήσεις του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» με αντικείμενο την πολιτιστική κληρονομιά

Αρμόδιοι επικοινωνίας με τα ΜΜΕ

·         Johannes BAHRKE

Τηλέφωνο

+32 2 295 86 15

Ηλεκτρονική διεύθυνση

johannes.bahrke@ec.europa.eu

·         Marietta GRAMMENOU

Τηλέφωνο

+32 2 298 35 83

Ηλεκτρονική διεύθυνση

marietta.grammenou@ec.europa.eu

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όλα τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται επεξεργασίας συμφώνως προς τον Κανονισμό (EC) αριθ. 2018/1725. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας/Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τυγχάνουν ανάλογης διαχείρισης.

Athanasios ATHANASIOU

Press Officer / Political Reporter


cid:image001.gif@01D77A39.04D60B60
European Commission

Representation in Cyprus

EU House, 30  Vyronos Avenue, 1096 Nicosia

Tel: +357 22 81 75 76 Mob: +357 99 363753

Twitter: @aathans

Leave a Reply

Your email address will not be published.