Skip to content

Πολιτισμός και η δημιουργικότητα βοηθούν τις πόλεις να ευδοκιμήσουν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την πρώτη έκδοση του «Παρατηρητηρίου Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλεων».

Το νέο αυτό εργαλείο παρέχει συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις ευρωπαϊκών πόλεων σε εννέα διαστάσεις — που περιλαμβάνουν τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα — και υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι επιδόσεις τους συμβάλλουν στην κοινωνική ανάπτυξη, την οικονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Το Παρατηρητήριο Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλεων, που δημιουργήθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), την εσωτερική επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής καθώς και τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα να εντοπίσουν τα τοπικά πλεονεκτήματα και τους τομείς που επιδέχονται βελτίωση όπως επίσης και να αντλήσουν διδάγματα από παρόμοιες πόλεις. Στο Παρατηρητήριο αυτό παρέχονται πληροφορίες για την ισχυρή σχέση μεταξύ του πολιτιστικού παλμού και διαφόρων πτυχών της ζωής μιας πόλης, αρχής γενομένης από την κοινωνική πολυμορφία και την οικονομική της δραστηριότητα.

Ο κ. Tibor Navracsics, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό, αρμόδιος για το ΚΚΕρ, δήλωσε τα εξής: «Στόχος μου είναι να τεθεί ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας. Σε περιόδους μεγάλων κοινωνικών μετασχηματισμών και όξυνσης του παγκόσμιου ανταγωνισμού μεταξύ των πόλεων, θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας πέρα από τις παραδοσιακές πηγές ανάπτυξης και την κοινωνικοοικονομική ευημερία και να εξετάσουμε τον ρόλο του πολιτισμού στις δυναμικές, καινοτόμους και ποικιλόμορφες πόλεις. Το Παρατηρητήριο των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλεων παρουσιάζει επιτυχημένες ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν βρει δικούς τους τρόπους για να αξιοποιούν το δυναμικό του πολιτισμού και της δημιουργικότητας με σκοπό την ανάπτυξη, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Θέτει στη διάθεση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής αξιόπιστα στοιχεία για να τους βοηθήσει να προσδιορίσουν τους τομείς όπου τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά και τα σημεία που μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω.»

Το Παρατηρητήριο Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλεων είναι το αποτέλεσμα ενός ερευνητικού σχεδίου που καλύπτει 168 πόλεις σε 30 ευρωπαϊκές χώρες. Είναι διαθέσιμο ως διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο που παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να περιηγηθούν στις επιλεγείσες πόλεις και να έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών σχετικά με τις επιδόσεις τους.

Διαπιστώνεται ιδίως ότι η «ιδανική» Πολιτιστική και Δημιουργική Πόλη στην Ευρώπη θα ήταν το κράμα των πόλεων με τις καλύτερες επιδόσεις για κάθε δείκτη. Η πόλη αυτή θα διέθετε τους πολιτιστικούς χώρους και εγκαταστάσεις του Cork (Ιρλανδία), τη συμμετοχή στις πολιτιστικές δραστηριότητες, την ελκυστικότητα, τις θέσεις εργασίας στον δημιουργικό τομέα και τις θέσεις εργασίας που βασίζονται στη γνώση του Παρισιού (Γαλλία), τη διανοητική ιδιοκτησία και καινοτομία του Eindhoven (Κάτω Χώρες), τις νέες θέσεις εργασίας στον δημιουργικό τομέα της Umeå (Σουηδία), το ανθρώπινο κεφάλαιο και την εκπαίδευση της Leuven (Βέλγιο), τον ανοικτό χαρακτήρα, την ανεκτικότητα και την αξιοπιστία της Γλασκώβης (Ηνωμένο Βασίλειο), τις τοπικές και διεθνείς συνδέσεις της Ουτρέχτης (Κάτω Χώρες) και την ποιότητα της διακυβέρνησης της Κοπεγχάγης (Δανία). Από αυτές τις οκτώ πόλεις, πέντε έχουν λιγότερους από 500 000 κατοίκους (Cork, Eindhoven, Umeå, Leuven και Ουτρέχτη).

Τα βασικά πορίσματα της έρευνας περιλαμβάνουν:

  • Κορυφαίες πολιτιστικές και δημιουργικές πόλεις: σε σύγκριση με άλλες πόλεις με ανάλογο πληθυσμό, το Παρίσι, η Κοπεγχάγη, το Εδιμβούργο και το Eindhoven παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις από τους ομολόγους τους·
  • Πολιτισμός, δημιουργικότητα και ευημερία: ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλότερων ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης και είναι ζωτικής σημασίας για τις πόλεις χαμηλού εισοδήματος·
  • Το μέγεθος δεν είναι το παν: το μέγεθος μιας πόλης δεν καθορίζει τις επιδόσεις της στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, καθώς κατά μέσο όρο οι μικρές και μεσαίες πόλεις σημειώνουν σχετικά καλές επιδόσεις σε σύγκριση με μεγαλύτερες πόλεις·
  • Οι πρωτεύουσες βρίσκονται ψηλά στην κατάταξη αλλά όχι στην υψηλότερη θέση: ακόμη και εάν οι πρωτεύουσες βρίσκονται συχνά στις πρώτες θέσεις, άλλες πόλεις υπερτερούν έναντί τους στην περίπτωση της Αυστρίας, του Βελγίου, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας, των Κάτω Χωρών και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ιστορικό

Από την έγκριση της πρώτης «Ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισμό σ’ έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης» (2007), ο πολιτισμός καταλαμβάνει μια ολοένα και σημαντικότερη θέση στη χάραξη των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η χαρτογράφηση του πολιτιστικού και δημιουργικού κεφαλαίου/πλούτου και η μέτρηση της αξίας και του αντικτύπου τους με συστηματικό και συγκρίσιμο τρόπο σε όλη την Ευρώπη εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση, επειδή δεν υπάρχουν κοινοί ορισμοί ή μονάδες μέτρησης, ιδιαίτερα σε επίπεδο πόλης.

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιούργησε το «Παρατηρητήριο Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλεων» προκειμένου να καλύψει αυτό το κενό ενημέρωσης. Το εργαλείο έχει διαρθρωθεί γύρω από τρεις κύριους δείκτες — τον πολιτιστικό παλμό, τη δημιουργική οικονομία και το ευνοϊκό περιβάλλον — οργανωμένους σε 9 διαστάσεις και μετρούμενους μέσω 29 δεικτών· από τον αριθμό των μουσείων και των αιθουσών συναυλιών στην απασχόληση στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, και από τις αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας ΤΠΕ στο επίπεδο εμπιστοσύνης των πολιτών έναντι των άλλων πολιτών στην πόλη τους. Συγκεντρώνει δεδομένα από διάφορες δημόσιες πηγές (όπως η Eurostat και το Ευρωβαρόμετρο) και πειραματικά δεδομένα (για παράδειγμα από το TripAdvisor).

Το Παρατηρητήριο αναμένεται να επικαιροποιείται ανά διετία ώστε να παραμένει ορθό από εννοιολογική και στατιστική άποψη σε διαχρονική βάση μεταξύ των χωρών και των πόλεων και να αποτυπώνει πιστά την ανάπτυξη των πόλεων.

Για περισσότερες πληροφορίες

Πλήρες κείμενο έκθεσης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο «Παρατηρητήριο Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλεων»

Ενημερωτικά δελτία ανά χώρα

Γραφική απεικόνιση

Κοινό Κέντρο Ερευνών

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *