Skip to content

Ευρωπαϊκές Ειδήσεις 8/3

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντλεί 6 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της τρίτης κοινοπρακτικής συναλλαγής της για το 2023

Χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκέντρωσε επιπλέον 6 δισ. ευρώ σε ομόλογα της ΕΕ στο πλαίσιο της τρίτης κοινοπρακτικής συναλλαγής της για το 2023. Η συναλλαγή μίας δόσης συνίστατο στην έκδοση ομολόγου το οποίο λήγει στις 4 Ιουλίου 2034.

Η ζήτηση των επενδυτών για τα ομόλογα της ΕΕ παρέμεινε ισχυρή, με το συνολικό ποσό των προσφορών στο πλαίσιο αυτής της συναλλαγής να ανέρχεται στα 54 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 9 φορές το ζητούμενο ποσό.

Η χθεσινή κοινοπρακτική συναλλαγή είναι η τρίτη στο πλαίσιο της ενοποιημένης προσέγγισης χρηματοδότησης που καθιέρωσε η Επιτροπή από τον Ιανουάριο του 2023 ως κύρια μέθοδο χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, η Επιτροπή —εξ ονόματος της Ένωσης— εκδίδει ομόλογα με την ενιαία ονομασία «ομόλογα της ΕΕ» και όχι με διαφορετικές ονομασίες ανάλογα με τα προγράμματα.

Συμπεριλαμβανομένης της χθεσινής συναλλαγής της, η Επιτροπή έχει συγκεντρώσει 30 δισ. ευρώ από τα 80 δισ. ευρώ που αποτελούν τον στόχο χρηματοδότησης για το πρώτο εξάμηνο του 2023. Από αυτόν τον στόχο χρηματοδότησης ύψους 80 δισ. ευρώ, περίπου 70 δισ. ευρώ θα διατεθούν στο πρόγραμμα ανάκαμψης NextGenerationEU και περίπου 10 δισ. ευρώ στο πρόγραμμα μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής+ για την Ουκρανία.

Στο σχέδιο χρηματοδότησης της ΕΕ περιλαμβάνεται λεπτομερής επισκόπηση των συναλλαγών που έχουν προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2023 στο πλαίσιο της ενοποιημένης προσέγγισης χρηματοδότησης.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Balazs Ujvari — Τηλ.: + 32 2 295 45 78· Claire Joawn — Τηλ.: + 32 2 295 68 59)

Φορητοί υπολογιστές για την Ουκρανία: 13.000 πρόσθετοι φορητοί υπολογιστές και έξυπνα τηλέφωνα θα αποσταλούν στην Ουκρανία

13.000 πρόσθετοι φορητοί υπολογιστές, έξυπνα τηλέφωνα και τάμπλετ έχουν συγκεντρωθεί και θα παραδοθούν στην Ουκρανία μέσω της υποστηριζόμενης από την Επιτροπή πρωτοβουλίας «Φορητοί υπολογιστές για την Ουκρανία». Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Επιτροπή έχει ήδη βοηθήσει να αποσταλούν στην Ουκρανία 12.000 δωρηθείσες συσκευές μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ. Οι επιπλέον 13.000 συσκευές θα μεταφερθούν στην Ουκρανία τις προσεχείς εβδομάδες.

Ανταποκρινόμενη στην επείγουσα ανάγκη για συσκευές στα σχολεία, τα νοσοκομεία και τους δήμους της Ουκρανίας, η Επιτροπή συνέβαλε στη δρομολόγηση της πρωτοβουλίας «Φορητοί υπολογιστές για την Ουκρανία» τον Δεκέμβριο του 2022, από κοινού με το ουκρανικό Υπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και την DIGITALEUROPE, έναν ευρωπαϊκό οργανισμό που εκπροσωπεί τον κλάδο της ψηφιακής τεχνολογίας. Οι ψηφιακές συσκευές συμβάλλουν στο να συνεχιστεί η παροχή βασικών υπηρεσιών στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και τη δημόσια διοίκηση στην Ουκρανία, όπου ο πόλεμος έχει οδηγήσει χιλιάδες πολίτες στον εκτοπισμό και στην αναζήτηση ασφαλών καταφυγίων εκτός των σπιτιών τους, ενώ εκατοντάδες σχολεία και νοσοκομεία έχουν καταστραφεί.

Εταιρείες και ιδιώτες μπορούν ακόμη να δωρίσουν λειτουργικές συσκευές που τους περισσεύουν σε έναν από τους 17 κόμβους συλλογής στο Βέλγιο, την Τσεχία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία. Θα δημιουργηθούν και νέοι κόμβοι συλλογής. Οι πολίτες καλούνται να δωρίσουν τις συσκευές τους μέσω ενός από τους κόμβους, ενώ οι ιδιωτικές εταιρείες που θέλουν να δωρίσουν περισσότερες συσκευές μπορούν να έρθουν σε επαφή με την Επιτροπή για να οργανώσουν τη μεταφορά τους στην Ουκρανία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να δωρίστε συσκευές θα βρείτε στον ιστότοπο LaptopsForUkraine.com, καθώς και σε ένα πρόσφατο δελτίο Τύπου της DIGITALEUROPE το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke — Τηλ.: + 32 2 295 86 15· Μαριέττα Γραμμένου — Τηλ.: + 32 2 298 35 83)

Global Gateway: πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τη συμβουλευτική ομάδα επιχειρήσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε σήμερα πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για να εγγράψει έως και 60 μέλη στη συμβουλευτική ομάδα επιχειρήσεων της Global Gateway. Στην ομάδα θα συμμετέχουν διευθύνοντες σύμβουλοι ή ανώτερα διοικητικά στελέχη ευρωπαϊκών εταιρειών και επιχειρηματικών ενώσεων που θα συνομιλούν με την Πρόεδρο της Επιτροπής και άλλα οικεία μέλη του σώματος σχετικά με την υλοποίηση της στρατηγικής Global Gateway. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη συνδρομή της ομάδας αυτής θα ενισχύσει τη συνεργασία με τον ευρωπαϊκό ιδιωτικό τομέα με δομημένο τρόπο στο πλαίσιο της στρατηγικής Global Gateway και της εφαρμογής της. Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων θα είναι ανοικτή έως τις 20 Απριλίου 2023.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. φον ντερ Λάιεν δήλωσε σχετικά: «Χάρη στην Global Gateway, η ΕΕ επενδύει σε έξυπνες, καθαρές και βιώσιμες συνδέσεις σε ολόκληρο τον κόσμο για την προώθηση του εμπορίου, την ενίσχυση των αξιακών αλυσίδων και τη διεύρυνση των οικονομικών ευκαιριών για την ΕΕ και τους εταίρους μας. Χρειαζόμαστε τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές επενδύσεις για να επιτύχουμε ταχύτερα αποτελέσματα σχετικά με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, καθώς και την παγκόσμια ανάκαμψη. Η συμβουλευτική ομάδα επιχειρήσεων της Global Gateway θα μας βοηθήσει να εργαστούμε στενότερα μαζί της ώστε να αξιοποιήσουμε πλήρως την εμπειρογνωσία της και να επιτύχουμε μετασχηματιστικό αντίκτυπο για τους εταίρους μας.»

Η κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα θα συμβάλλει καίρια στην ενίσχυση των επενδύσεων στο πλαίσιο της Global Gateway. Η συμβουλευτική ομάδα επιχειρήσεων θα διασφαλίζει ότι οι συνεισφορές από τον ιδιωτικό τομέα λαμβάνονται πλήρως υπόψη κατά την εφαρμογή της Global Gateway. Στόχος είναι να αυξηθεί ο αντίκτυπος των επενδύσεων της Global Gateway, οι οποίες καλύπτουν τον ψηφιακό τομέα και τους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών, καθώς και να ενισχυθούν τα συστήματα υγείας, εκπαίδευσης και έρευνας, σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σχετικά με τη συμβουλευτική ομάδα επιχειρήσεων της Global Gateway

Η ομάδα θα αποτελείται από οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα της ΕΕ που έχουν, αφενός, συναφή πείρα σε τομείς που καλύπτονται από την Global Gateway, και, αφετέρου, ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε έργα της Global Gateway. Τα μέλη της ομάδας θα περιλαμβάνουν συνδυασμό εταιρειών της ΕΕ, από μικρές έως μεγάλες, καθώς και εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις και καθιερωμένα δίκτυα επιχειρήσεων. Τα μέλη θα διορίζονται για τρία έτη και πρέπει να έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη τακτική συνεδρίαση υψηλού επιπέδου της συμβουλευτικής ομάδας επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2023.

 Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν πριν από τις 20/04/2023, 14:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: EC-GGBAG@ec.europa.eu.

Μπορείτε να αναζητήσετε την πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, τους όρους εντολής και άλλες πληροφορίες εδώ.

Μολονότι τα μέλη πρέπει να υποβάλουν υποψηφιότητα στο πλαίσιο της πρόσκλησης, η Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί απευθείας ως παρατηρητές ορισμένους διεθνείς οργανισμούς και δίκτυα και ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Δηλώσεις

Χάρη στην Global Gateway, η ΕΕ επενδύει σε έξυπνες, καθαρές και βιώσιμες συνδέσεις σε ολόκληρο τον κόσμο για την προώθηση του εμπορίου, την ενίσχυση των αξιακών αλυσίδων και τη διεύρυνση των επιχειρηματικών ευκαιριών για την ΕΕ και τους εταίρους μας. Χρειαζόμαστε τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές επενδύσεις για να επιτύχουμε ταχύτερα αποτελέσματα σχετικά με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, καθώς και την παγκόσμια ανάκαμψη. Η συμβουλευτική ομάδα επιχειρήσεων της Global Gateway θα μας βοηθήσει να εργαστούμε στενότερα μαζί της ώστε να αξιοποιήσουμε πλήρως την εμπειρογνωσία της και να επιτύχουμε μετασχηματιστικό αντίκτυπο για τους εταίρους μας.

Ursula von der Leyen, President of the European Commission – 08/03/2023

Η διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση συνεπάγεται για την ΕΕ και για τους εταίρους μας τόσο προκλήσεις όσο και ευκαιρίες. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν την ανάγκη να διαφοροποιήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού σε ένα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό πλαίσιο, ενώ οι χώρες εταίροι χρειάζονται υποδομές μεγάλης κλίμακας, που υπερβαίνουν τους διαθέσιμους δημόσιους πόρους. Η συμβουλευτική ομάδα επιχειρήσεων μάς παρέχει ένα χώρο για να συζητήσουμε με τους ευρωπαϊκούς ιδιωτικούς φορείς για τις προτεραιότητες και την πείρα τους ώσε να διασφαλίσουμε ότι περισσότεροι εταίροι μας – τρίτες χώρες έχουν στη διάθεσή τους ποιοτικές ευρωπαϊκές επενδύσεις. Επομένως, η νέα αυτή δομή αποτελεί ένα πυλώνα καίριας σημασίας ώστε να καταφέρει η στρατηγική Global Gateway να επιτύχει αμοιβαία επωφελείς επενδύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ύπατος εκπρόσωπος / αντιπρόεδρος, κ. Τζουζέπ Μπορέλ – 08/03/2023

Τα τρία οικονομικά και επενδυτικά σχέδια μας για τα Δυτικά Βαλκάνια και τη γειτονία βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Στο σημερινό γεωπολιτικό πλαίσιο οι συνδέσεις μεταξύ της ΕΕ και των στενότερων εταίρων της είναι περισσότερο σημαντικές από ποτέ. Οι συνδέσεις αυτές αποτελούν τη σανίδα σωτηρίας μας για την προώθηση του εμπορίου, την ενίσχυση των αξιακών αλυσίδων και της απασχόλησης, τόσο στην ΕΕ όσο και στην άμεση γειτονία μας. Η ταχεία και επιτυχής εφαρμογή αυτών των έργων θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιχειρηματική κοινότητα. Η συμβουλευτική ομάδα επιχειρήσεων της Global Gateway θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στη μελλοντική μας πορεία.

κ. Όλιβερ Βάρχεϊ, επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης – 08/03/2023

Έχουμε καταγράψει τεράστιο ενδιαφέρον από τον ιδιωτικό τομέα όσον αφορά την Global Gateway. Για να ανταποκριθούμε σε αυτό το ενδιαφέρον και να εξασφαλίσουμε πραγματικά τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην «Ομάδα Ευρώπη», δημιουργούμε τη συμβουλευτική ομάδα επιχειρήσεων της Global Gateway. Η ομάδα αυτή θα μας επιτρέψει να συγκεντρώσουμε συνεισφορές από τον ιδιωτικό τομέα σχετικά με τις προτεραιότητές του και να εντοπίσουμε τα εμπόδια στις ιδιωτικές επενδύσεις σε τομείς και περιφέρειες που καλύπτονται από την Global Gateway.

κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν, επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων – 08/03/2023

pdf σε εκτυπώσιμη μορφή

Global Gateway: υποψηφιότητες για συμβουλευτική ομάδα επιχειρήσεων

ελληνικά (49.944 kB – PDF)

Τηλεφόρτωση (49.944 kBPDF)

Αρμόδιοι επικοινωνίας με τα ΜΜΕ

·         Dana SPINANT

Τηλέφωνο

+32 2 299 01 50

Ηλεκτρονική διεύθυνση

dana.spinant@ec.europa.eu

·         Ana PISONERO-HERNANDEZ

Τηλέφωνο

+32 2 295 43 20

Ηλεκτρονική διεύθυνση

ana.pisonero-hernandez@ec.europa.eu

Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία: ένας χρόνος προσωρινής προστασίας για τα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα την ανακοίνωση σχετικά με την οδηγία για την προσωρινή προστασία. Η οδηγία ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 4 Μαρτίου 2022, ως απάντηση στην επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Έκτοτε, περίπου 4 εκατομμύρια άτομα έλαβαν άμεση προστασία στην ΕΕ, εκ των οποίων πάνω από 3 εκατομμύρια κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022. Όλοι οι καταχωρισθέντες είχαν δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση, στην υγειονομική περίθαλψη και στη στέγαση. Η απάντηση της ΕΕ στον πόλεμο στην Ουκρανία δείχνει για άλλη μία φορά τι είναι δυνατόν όταν η ΕΕ δρα ενωμένη. Η οδηγία για την προσωρινή προστασία έχει αποδειχθεί βασικό μέσο για την παροχή άμεσης προστασίας στην ΕΕ και θα πρέπει στο μέλλον να συνεχίσει να αποτελεί μέρος της εργαλειοθήκης που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ανακοίνωση αυτή προβαίνει σε απολογισμό της εφαρμογής της οδηγίας κατά τον τελευταίο χρόνο, αντλεί διδάγματα και προσδιορίζει τομείς προτεραιότητας στους οποίους απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες.

Η αντίδραση της ΕΕ με λίγα λόγια:

Η οδηγία παρείχε άμεση προστασία, μειώνοντας παράλληλα στο ελάχιστο τις διατυπώσεις. Συμπλήρωσε την προστασία αυτή με ένα ολοκληρωμένο και εναρμονισμένο σύνολο από δικαιώματα:

  • Πρόσβαση σε καταχώριση και έγγραφα: Τα κράτη μέλη καθόρισαν γρήγορα τις διαδικασίες για την καταχώριση και την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων.
  • Ειδική προστασία για τα παιδιά: αυτή τη στιγμή, σχεδόν το ένα πέμπτο των παιδιών της Ουκρανίας έχουν βρει καταφύγιο στην ΕΕ.
  • Πρόσβαση σε εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση: στις αρχές του σχολικού έτους τον περασμένο Σεπτέμβριο, περίπου μισό εκατομμύριο παιδιά από την Ουκρανία ήταν εγγεγραμμένα στα εκπαιδευτικά συστήματα ανά την ΕΕ.
  • Αντιμετώπιση των κινδύνων εμπορίας ανθρώπων και παροχή υποστήριξης στα θύματα εγκλημάτων πολέμου: η ΕΕ έθεσε σε εφαρμογή το κοινό σχέδιο για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό να ενημερώσει τους εκτοπισθέντες και να αποτρέψει την εμπορία ανθρώπων.
  • Πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και κοινωνικές παροχές: σχεδόν 2 000 Ουκρανοί ασθενείς έχουν απομακρυνθεί με επιτυχία σε 20 χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ, ενώ στα περισσότερα κράτη μέλη παρέχεται ψυχολογική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη στα άτομα που έχουν ξεφύγει από τον πόλεμο.
  • Πρόσβαση σε θέσεις εργασίας: περίπου ένα εκατομμύριο εκτοπισθέντες απασχολούνται ανά την Ευρώπη, ενώ η ΕΕ έχει δημιουργήσει μια πιλοτική δεξαμενή ταλέντων για τη στήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας.
  • Πρόσβαση σε καταλύματα και κατοικίες: οι κατευθυντήριες γραμμές για «Ασφαλείς κατοικίες» βοηθούν τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών ώστε να οργανώσουν ιδιωτικές πρωτοβουλίες στέγασης. Η Επιτροπή χορήγησε 5,5 εκατ. ευρώ στο έργο που διαχειρίζεται η Διεθνής Ομοσπονδία των Εταιρειών του Ερυθρού Σταυρού για τη στήριξη της υλοποίησης της πρωτοβουλίας «Ασφαλείς κατοικίες» και δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις έργων με σκοπό την περαιτέρω προώθηση προγραμμάτων χορηγίας από την κοινότητα υποδοχής.

Η πλατφόρμα αλληλεγγύης «Ουκρανία», που δημιουργήθηκε από την Επιτροπή αμέσως μετά την ενεργοποίηση της οδηγίας, έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο ώστε να διασφαλιστεί συντονισμένη αντίδραση.

Η Επιτροπή και οι οργανισμοί της έχουν παράσχει επιχειρησιακή υποστήριξη στα κράτη μέλη για την εφαρμογή της οδηγίας. Ο Οργανισμός της ΕΕ για το Άσυλο στηρίζει 13 κράτη μέλη στις ανάγκες τους για άσυλο, υποδοχή και προσωρινή προστασία. Περίπου 200 υπάλληλοι του Frontex έχουν τοποθετηθεί στα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής και στη Μολδαβία για να υποστηρίξουν τη διαχείριση των συνόρων τους. Η Ευρωπόλ έχει επίσης αποστείλει προσωπικό και προσκεκλημένους υπαλλήλους για τη διενέργεια δευτεροβάθμιων ελέγχων ασφαλείας σε πέντε κράτη μέλη και τη Μολδαβία. Έχουν δημιουργηθεί σε κράτη μέλη τρία κέντρα του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ προκειμένου να διοχετεύσουν στην Ουκρανία πάνω από 80 000 τόνους βοήθειας σε είδος.

Η ΕΕ έχει επίσης παράσχει χρηματοδοτική στήριξη για την αντιμετώπιση των αναγκών των εκτοπισθέντων. Η ΕΕ έχει διαθέσει συνολικά πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 13,6 δισ. ευρώ μέσα από τις δέσμες μέτρων CARE και FAST-CARE. 1 δισ. ευρώ αναπρογραμματίστηκαν στο πλαίσιο των ταμείων συνοχής, ενώ στο πλαίσιο των κονδυλίων για τις εσωτερικές υποθέσεις διατέθηκαν 400 εκατ. ευρώ.

Η ΕΕ έχει επίσης ενισχύσει τη συνεργασία με διεθνείς εταίρους όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και με συναφείς διεθνείς οργανισμούς.

Επόμενα βήματα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να στηρίξει την Ουκρανία για όσο διάστημα χρειαστεί. Η προστασία έχει ήδη επεκταθεί έως τον Μάρτιο του 2024 και μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω έως το 2025. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να λάβει τα αναγκαία μέτρα για περαιτέρω παράταση εάν χρειαστεί. Ταυτόχρονα, θα επιδιωχθεί μια ισχυρή συντονισμένη προσέγγιση της ΕΕ για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση σε εναλλακτικά νομικά καθεστώτα που θα επιτρέπουν την πρόσβαση σε δικαιώματα πέραν της μέγιστης διάρκειας της προσωρινής προστασίας, καθώς και στοχευμένη στήριξη για τα άτομα που, έχοντας εγκαταλείψει την Ουκρανία, επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Με βάση αυτό το έτος εφαρμογής, η Επιτροπή θεωρεί ότι η οδηγία για την προσωρινή προστασία θα πρέπει να παραμείνει μέρος της εργαλειοθήκης μέτρων που είναι διαθέσιμα σε επίπεδο ΕΕ. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τους συννομοθέτες για να διασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τα εργαλεία που χρειάζεται στο μέλλον και να εξασφαλίσει την κατάλληλη διατύπωση με την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό σχετικά με την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης και ανωτέρας βίας. 

Ιστορικό

Στις 4 Μαρτίου 2022, μόλις μία εβδομάδα μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, ενεργοποιήθηκε η οδηγία για την προσωρινή προστασία χάρη στην ομόφωνη απόφαση των κρατών μελών κατόπιν πρότασης της Επιτροπής. Η πλατφόρμα αλληλεγγύης «Ουκρανία», που δημιουργήθηκε από την Επιτροπή στις αρχές του πολέμου, φέρνει σε επαφή θεσμικά όργανα της ΕΕ, κράτη μέλη, συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν, οργανισμούς της ΕΕ, διεθνείς οργανισμούς, ουκρανικές και μολδαβικές αρχές. Η πλατφόρμα αυτή προσφέρει ένα άτυπο και ευέλικτο φόρουμ συζήτησης σχετικά με επιχειρησιακά θέματα για τον συντονισμό της επιτόπιας στήριξης. Η ανταλλαγή πληροφοριών και η συλλογή επακριβών δεδομένων μέσω του δικτύου στρατηγικής της ΕΕ για την ετοιμότητα αντιμετώπισης και τη διαχείριση μεταναστευτικών κρίσεων, καθώς και οι εργασίες των ευρωπαϊκών οργανισμών για το άσυλο, συνέβαλαν στην ταχεία δημιουργία της πλατφόρμας καταχώρισης για προσωρινή προστασία.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο: Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την οδηγία για την προσωρινή προστασία

Ενημερωτικό δελτίο: Στήριξη από την ΕΕ για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να καλύψουν τις ανάγκες των προσφύγων

Ένας χρόνος ουκρανικής αντίστασης

Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία

Σχέδιο 10 σημείων για ισχυρότερο ευρωπαϊκό συντονισμό όσον αφορά την υποδοχή των ατόμων που προσπαθούν να εγκαταλείπουν την Ουκρανία λόγω του πολέμου

Υποδοχή των ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ανακοίνωση σχετικά με την προσωρινή προστασία όσων προσπαθούν να ξεφύγουν από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας: έναν χρόνο μετά

Δηλώσεις

Μια ολόκληρη γενιά παιδιών από την Ουκρανία έχει βιώσει έναν χρόνο βίας, φόβου, απώλειας και τραγωδίας. Μέσα σε μια στιγμή αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω τους τη ζωή που γνώριζαν. Το παρόν και το μέλλον τους έχουν αλλάξει ανεπιστρεπτί. Έχουμε ήδη επιτύχει πολλά σε ό,τι αφορά την καταχώριση, την προστασία και την σχολική εκπαίδευση των πολυάριθμων παιδιών που κατέφυγαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα φροντίσουμε ώστε να αντιμετωπίσουμε τις εναπομένουσες προκλήσεις και να βοηθήσουμε τα κράτη μέλη μας να υποδεχθούν παιδιά από την Ουκρανία με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον τους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που απομακρύνθηκαν από τα ουκρανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

κ. Ντούμπραβκα Σούιτσα, αντιπρόεδρος για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας – 08/03/2023

Από την πρώτη ημέρα της γενικής ρωσικής εισβολής, η ΕΕ στάθηκε αποφασιστικά στο πλευρό του ουκρανικού λαού. Αντιπροσωπευτική της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης είναι η χορήγηση καθεστώτος άμεσης προστασίας σε πάνω από τέσσερα εκατομμύρια άτομα, με οικογένειες στην ΕΕ να ανοίγουν τα σπίτια τους, σχολεία να υποδέχονται νέους μαθητές, νοσοκομεία και ιατρικές υπηρεσίες να βοηθούν όσους έχουν ανάγκη και πάνω από ένα εκατομμύριο εκτοπισθέντες από την Ουκρανία να εντάσσονται στο εργατικό δυναμικό μας. Η προσωρινή προστασία έχει ήδη επεκταθεί και είμαστε έτοιμοι να την παρατείνουμε περαιτέρω. Θα στηρίξουμε την Ουκρανία για όσο διάστημα χρειαστεί. Είναι επίσης σαφές ότι το πολύτιμο αυτό μέσο θα πρέπει να παραμείνει στην εργαλειοθήκη της ΕΕ στο μέλλον.

κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας – 08/03/2023

Έναν χρόνο μετά, η προσωρινή προστασία αποτελεί απόδειξη της ενότητας και της αλληλεγγύης που έχει δείξει η Ένωση προς τους ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Η ΕΕ αντέδρασε γρήγορα και παρείχε ασφαλές καταφύγιο σε όσους είχαν ανάγκη. Ήταν μια προσπάθεια που κατέβαλαν από κοινού τα κράτη μέλη, και η οποία συμπεριέλαβε κοινωνικούς εταίρους, μη κυβερνητικές οργανώσεις, δημόσιες αρχές και διεθνείς οργανισμούς. Θα ήθελα να τονίσω το εντυπωσιακό επίπεδο αλληλεγγύης και την εξαιρετική υποδοχή από τόσο πολλούς Ευρωπαίους που άνοιξαν τα σπίτια τους και την καρδιά τους στους ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο.

Η κ. Ίλβα Γιούανσον, επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, δήλωσε – 08/03/2023

pdf σε εκτυπώσιμη μορφή

Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία

ελληνικά (49.917 kB – PDF)

Τηλεφόρτωση (49.917 kBPDF)

Αρμόδιοι επικοινωνίας με τα ΜΜΕ

·         Anitta HIPPER

Τηλέφωνο

+32 2 298 56 91

Ηλεκτρονική διεύθυνση

anitta.hipper@ec.europa.eu

·         Fiorella BELCIU

Τηλέφωνο

+32 2 299 37 34

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Fiorella.BELCIU@ec.europa.eu

·         Andrea MASINI

Τηλέφωνο

+32 2 299 15 19

Ηλεκτρονική διεύθυνση

andrea.masini@ec.europa.eu

Κατευθύνσεις γραμμές δημοσιονομικής πολιτικής για το 2024: Προώθηση της βιωσιμότητας του χρέους και της ανάπτυξης

Η Επιτροπή απευθύνει σήμερα κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη μέλη σχετικά με την άσκηση και τον συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής, υπό το πρίσμα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα δημόσια οικονομικά και η οικονομία, και των συζητήσεων σχετικά με το μελλοντικό πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης. Συνολικά, οι δημοσιονομικές πολιτικές θα πρέπει να αποσκοπούν στη διασφάλιση της μεσοπρόθεσμης βιωσιμότητας του χρέους, καθώς και στην προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης σε όλα τα κράτη μέλη.

Επιπτώσεις της απενεργοποίησης της γενικής ρήτρας διαφυγής και της υπό εξέλιξη επανεξέτασης της οικονομικής διακυβέρνησης

Η γενική ρήτρα διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η οποία προβλέπει προσωρινή παρέκκλιση από τις δημοσιονομικές απαιτήσεις που εφαρμόζονται κανονικά σε περίπτωση σοβαρής επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας, θα απενεργοποιηθεί στο τέλος του 2023. Η έξοδος από την περίοδο κατά την οποία ίσχυε η γενική ρήτρα διαφυγής θα οδηγήσει σε επανέναρξη των ειδικών ανά χώρα συστάσεων για τη δημοσιονομική πολιτική, οι οποίες ποσοτικοποιούνται και διαφοροποιούνται με βάση τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά το δημόσιο χρέος.

Οι συζητήσεις σχετικά με ένα αναθεωρημένο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης, με βάση τους προσανατολισμούς της Επιτροπής που παρουσιάστηκαν τον Νοέμβριο του 2022, βρίσκονται σε εξέλιξη. Έως ότου τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης και λαμβανομένης υπόψη της νέας μεταπανδημικής πραγματικότητας, δεν είναι σκόπιμη η επάνοδος μόνο στην εφαρμογή των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης που ίσχυαν πριν από την ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής το 2020.

Δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο νομικό πλαίσιο, με βάση το αποτέλεσμα της υπό εξέλιξη επανεξέτασης της οικονομικής διακυβέρνησης, το ισχύον νομικό πλαίσιο εξακολουθεί να ισχύει. Ταυτόχρονα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική μετάβαση στη λειτουργία της μελλοντικής δέσμης δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ και να ληφθούν υπόψη οι τρέχουσες προκλήσεις, ορισμένα στοιχεία των μεταρρυθμιστικών προσανατολισμών της Επιτροπής θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στον κύκλο δημοσιονομικής εποπτείας.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή είναι έτοιμη να προτείνει ειδικές ανά χώρα συστάσεις σχετικά με τη δημοσιονομική πολιτική για το 2024, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ποσοτική απαίτηση, καθώς και ποιοτική καθοδήγηση για τα επενδυτικά και ενεργειακά μέτρα. Οι συστάσεις αυτές θα συνάδουν με τα κριτήρια που προτείνονται στους προσανατολισμούς της Επιτροπής, ενώ θα παραμένουν επίσης συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Κατευθύνσεις για την κατάρτιση σχεδίων σταθερότητας και σύγκλισης

Τα κράτη μέλη καλούνται να θέσουν δημοσιονομικούς στόχους στα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης που συμμορφώνονται με τα κριτήρια δημοσιονομικής προσαρμογής που καθορίζονται στους μεταρρυθμιστικούς προσανατολισμούς της Επιτροπής. Καλούνται επίσης να συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο τα μεταρρυθμιστικά και επενδυτικά τους σχέδια αναμένεται να συμβάλουν στη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στους μεταρρυθμιστικούς προσανατολισμούς.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή είναι έτοιμη να προτείνει ειδικές ανά χώρα συστάσεις σχετικά με τη δημοσιονομική πολιτική για το 2024, οι οποίες:

  • είναι σύμφωνες με τους δημοσιονομικούς στόχους που θέτουν τα κράτη μέλη στα προγράμματά τους σταθερότητας και σύγκλισης, εφόσον οι στόχοι αυτοί συνάδουν με τη διασφάλιση ότι ο δείκτης δημόσιου χρέους τίθεται σε καθοδική πορεία ή παραμένει σε συνετό επίπεδο και ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι χαμηλότερο από την τιμή αναφοράς του 3 % του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα·
  • ποσοτικοποιούνται και διαφοροποιούνται με βάση τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά το δημόσιο χρέος·
  • διαμορφώνονται με βάση τις καθαρές πρωτογενείς δαπάνες, όπως προτείνεται στους μεταρρυθμιστικούς προσανατολισμούς της Επιτροπής.

Επιπλέον, στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις της για τη δημοσιονομική πολιτική, η Επιτροπή θα συνεχίσει να δίνει έμφαση στις δημόσιες επενδύσεις. Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να προστατεύουν τις εθνικά χρηματοδοτούμενες επενδύσεις και να διασφαλίζουν την αποτελεσματική απορρόφηση των κονδυλίων στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και άλλων ταμείων της ΕΕ, ιδίως για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις θα παρέχουν επίσης καθοδήγηση σχετικά με το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων για την ενέργεια.

Εφαρμογή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος

Λαμβανομένης υπόψη της εμμένουσας υψηλής αβεβαιότητας για τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προοπτικές στην παρούσα συγκυρία, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να ληφθεί απόφαση την φετινή άνοιξη για την υπαγωγή ή μη των κρατών μελών στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή θα προτείνει στο Συμβούλιο να κινήσει διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος στη βάση του ελλείμματος την άνοιξη του 2024 βάσει των πραγματικών στοιχείων του 2023, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη το γεγονός αυτό κατά την εκτέλεση των προϋπολογισμών τους για το 2023 και κατά την προετοιμασία των προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης την φετινή άνοιξη και των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων για το 2024 το φετινό φθινόπωρο.

Προσεχείς προτάσεις για την οικονομική διακυβέρνηση

Οι συζητήσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης προχωρούν, σύμφωνα με τους προσανατολισμούς της Επιτροπής που παρουσιάστηκαν τον Νοέμβριο του 2022, με τη σύγκλιση απόψεων που προέκυψαν σε διάφορα βασικά ζητήματα. Άλλα ζητήματα δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις σε συνέχεια του προσεχούς Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Μάρτιο του 2023.

Επόμενα βήματα

Η παρούσα ανακοίνωση καθορίζει τις προκαταρκτικές κατευθύνσεις δημοσιονομικής πολιτικής για το 2024, οι οποίες θα επικαιροποιηθούν δεόντως στο πλαίσιο της εαρινής δέσμης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου τον Μάιο του 2023.

Οι επικαιροποιημένες κατευθύνσεις θα εξακολουθήσουν να αντικατοπτρίζουν την παγκόσμια οικονομική κατάσταση, την ιδιαίτερη κατάσταση κάθε κράτους μέλους, την πρόοδο της συζήτησης σχετικά με την εν εξελίξει επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης και τις συζητήσεις ακολουθητέας πολιτικής στο Συμβούλιο.

Τα κράτη μέλη καλούνται να αποτυπώσουν αυτές τις κατευθύνσεις στα οικεία προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης.

Πλαίσιο

Οι σημερινές κατευθύνσεις έχουν ως στόχο να τροφοδοτήσουν την προετοιμασία των προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης στα οποία τα κράτη μέλη περιγράφουν τα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά τους σχέδια. Την άνοιξη θα ακολουθήσουν δημοσιονομικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για την παρακολούθηση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων από την Επιτροπή, αρχής γενομένης από τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ για το 2024, τα οποία η Επιτροπή θα αξιολογήσει το φθινόπωρο.

Η Επιτροπή δημοσίευσε τους προσανατολισμούς της για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης τον Νοέμβριο του 2022. Οι βασικοί στόχοι της πρότασης είναι η βελτίωση της εθνικής οικειοποίησης, η απλούστευση του πλαισίου και η μετάβαση σε μεγαλύτερη μεσοπρόθεσμη εστίαση, σε συνδυασμό με ισχυρότερη και συνεκτικότερη επιβολή.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τις κατευθύνσεις δημοσιονομικής πολιτικής για το 2024

Ανακοίνωση σχετικά με τις κατευθύνσεις δημοσιονομικής πολιτικής για το 2024

Ανακοίνωση σχετικά με τους προσανατολισμούς για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ

Αρμόδιοι επικοινωνίας με τα ΜΜΕ

·         Veerle NUYTS

Τηλέφωνο

+32 2 299 63 02

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Veerle.NUYTS@ec.europa.eu

·         Laura BERARD

Τηλέφωνο

+32 2 295 57 21

Ηλεκτρονική διεύθυνση

laura.berard@ec.europa.eu

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όλα τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται επεξεργασίας συμφώνως προς τον Κανονισμό (EC) αριθ. 2018/1725. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας/Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τυγχάνουν ανάλογης διαχείρισης.

Athanasios ATHANASIOU

Press Officer / Political Reporter

European Commission

Representation in Cyprus

EU House, 30  Vyronos Avenue, 1096 Nicosia

Tel: +357 22 81 75 76 Mob: +357 99 363753

Twitter: @aathans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *