Skip to content

Ευρωπαϊκές Ειδήσεις 7/2

Η Επιτροπή υπογράφει συμφωνία ύψους 400 εκατ. ευρώ με την Τουρκία για τη στήριξη της ανάκαμψής της μετά τους σεισμούς του 2023

Σήμερα, η Επιτροπή υπέγραψε συμφωνία με την Τουρκία για μια επιχορήγηση ύψους 400 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) με την οποία θα χρηματοδοτηθούν εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσαν οι καταστροφικοί σεισμοί που έπληξαν τη χώρα στις αρχές του 2023.

Η συμφωνία υπεγράφη στις Βρυξέλλες, μεταξύ της Επιτρόπου Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα και του κ. Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι, Υφυπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική συνεισφορά που έχει χορηγηθεί σε υποψήφια χώρα στο πλαίσιο του ΤΑΕΕ από την ίδρυσή του το 2002 και αποτελεί μέρος της στήριξης ύψους 1 δισ. ευρώ που ανακοίνωσε η ΕΕ για την Τουρκία τον Μάρτιο του 2023 στη διεθνή διάσκεψη δωρητών. Η διάσκεψη, η οποία είχε συνδιοργανωθεί από την Επιτροπή και τη σουηδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, συνέβαλε στην ανάληψη δεσμεύσεων συνολικού ύψους 7 δισ. ευρώ για τους σεισμόπληκτους στην Τουρκία και τη Συρία.

Η σημερινή επιχορήγηση συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ αποτελεί μέρος μιας δέσμης μέτρων του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 23 Αυγούστου 2023 και θα στηρίξει περαιτέρω την Τουρκία μετά τους σεισμούς.

Οι τουρκικές αρχές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τη βοήθεια για:

 • αποκατάσταση υποδομών υγείας, εκπαίδευσης και διαχείρισης των υδάτων και των λυμάτων·
 • παροχή προσωρινής στέγασης για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού· και
 • εφαρμογή μέτρων για την προστασία της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

Η Επιτροπή θα εκταμιεύσει τη βοήθεια του ΤΑΕΕ προς την Τουρκία ύψους 400 εκατ. ευρώ σε μία δόση. Από την ημέρα πληρωμής, η Τουρκία θα έχει προθεσμία 18 μηνών για να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια, ενώ πρέπει να υποβάλει και έκθεση υλοποίησης 6 μήνες μετά το πέρας αυτής της περιόδου.

Ιστορικό

Το ΤΑΕΕ είναι ένα από τα κύρια μέσα της ΕΕ για την ανασυγκρότηση έπειτα από καταστροφές και αποτελεί απτό δείγμα της αλληλεγγύης της ΕΕ. Βοηθά τα κράτη μέλη και τις υπό ένταξη χώρες να αντιμετωπίσουν το οικονομικό βάρος που προκαλείται από μεγάλες φυσικές καταστροφές. Από τον Απρίλιο του 2020, στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού, το πεδίο εφαρμογής του ΤΑΕΕ έχει επεκταθεί ώστε να καλύπτει σοβαρές καταστάσεις έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας.

Από το 2002, το ΤΑΕΕ έχει κινητοποιήσει πάνω από 8,2 δισ. ευρώ για παρεμβάσεις σε 129 καταστροφές (109 φυσικές καταστροφές και 20 καταστάσεις έκτακτων υγειονομικών αναγκών) σε 24 κράτη μέλη (συν το Ηνωμένο Βασίλειο) και σε 3 υπό ένταξη χώρες (Αλβανία, Μαυροβούνιο και Σερβία).

Στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την ενδιάμεση επανεξέταση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε την 1η Φεβρουαρίου 2024 να αυξήσει κατά 1,5 δισ. ευρώ το Αποθεματικό Αλληλεγγύης και Επείγουσας Βοήθειας για την περίοδο 2024-2027, ποσό το οποίο μοιράζεται το ΤΑΕΕ μαζί με το Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας.

Οι δύο καταστροφικοί σεισμοί που σημειώθηκαν στην Τουρκία στις 6 και 20 Φεβρουαρίου 2023 έπληξαν τα μέσα βιοπορισμού 16 εκατομμυρίων ανθρώπων και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημίες σε σπίτια, στις υποδομές και στις υπερκατασκευές. Μετά την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ, 21 κράτη μέλη της ΕΕ μαζί με την Αλβανία, το Μαυροβούνιο, τη Νορβηγία και τη Σερβία προσέφεραν ομάδες έρευνας και διάσωσης ή βοήθεια, σε συντονισμό με το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ και τις τουρκικές αρχές. Πρόσθετη στήριξη παρασχέθηκε και σε διμερές επίπεδο.

Στο πλαίσιο διεθνούς διάσκεψης δωρητών τον Μάρτιο του 2023, η ΕΕ δεσμεύτηκε να διαθέσει 1 δισ. ευρώ για την Τουρκία και μέχρι σήμερα έχει κινητοποιηθεί σχεδόν ολόκληρο το ποσό:

 • Για να αντιμετωπιστούν οι άμεσες επιπτώσεις των σεισμών, η ΕΕ κινητοποίησε 78,2 εκατ. ευρώ από την ανθρωπιστική χρηματοδότηση της ΕΕ για την Τουρκία. Η Επιτροπή διέθεσε επιπλέον 66,8 εκατ. ευρώ σε κονδύλια συνεργασίας (από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας ΙΙ – ΜΠΒ ΙΙ) για την υγεία και την προστασία των ευάλωτων ατόμων (ιδίως των γυναικών και των παιδιών) και των σχετικών με αυτές τις ομάδες δράσεων, καθώς και για την ανάκαμψη του γεωργικού τομέα και την αποκατάσταση των δημοτικών υποδομών και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Σε στενή διαβούλευση με τις τουρκικές αρχές, η Επιτροπή εκπόνησε δέσμη μέτρων ύψους 355,6 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής στις πληγείσες περιοχές, μέσω της αποκατάστασης υποδομών και της παροχής κοινωνικοοικονομικής στήριξης.
 • Η Επιτροπή έχει διαθέσει 35 εκατ. ευρώ σε εγγυήσεις για τη στήριξη δανείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προς όφελος των δήμων. Η χρηματοδότηση αυτή θα στηρίξει την αποκατάσταση, την κατασκευή και την επέκταση των δικτύων πόσιμου νερού, αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων, καθώς και των σταθμών επεξεργασίας λυμάτων. Θα στηρίξει επίσης την αγορά και εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού για τις υπηρεσίες ύδρευσης.
 • Μετά την έγκριση του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κινητοποίηση βοήθειας από το ΤΑΕΕ, η Επιτροπή χορήγησε πρόσθετη βοήθεια ύψους 400 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ. Τα κονδύλια αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την ανασυγκρότηση ζωτικής σημασίας υποδομών υγείας, εκπαίδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης. Μέρος των κονδυλίων θα διατεθεί για την παροχή προσωρινής στέγασης, καλύπτοντας τις ανάγκες του πληθυσμού, καθώς και για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Περισσότερες πληροφορίες

Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ)

Δέσμη μέτρων βοήθειας του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Τουρκία

Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ: στήριξη της ανάκαμψης μετά από καταστροφές 2002-2022

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ

Διεθνής Διάσκεψη Δωρητών για τη Συρία και την Τουρκία του 2023

Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την επανεξέταση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου / Αντιπροέδρου κ. Μπορέλ, του Επιτρόπου κ. Λέναρτσιτς και του Επιτρόπου κ. Βάρχεϊ σχετικά με την 1η επέτειο των σεισμών στην Τουρκία και στη Συρία

@ElisaFerreiraEC

Δήλωση

«Αυτή η καταστροφή, μία από τις χειρότερες στην ιστορία της χώρας, μας συγκλόνισε όλους, καθώς είδαμε τις καταστροφικές επιπτώσεις που είχε στον τουρκικό λαό. Σε όλη την Ευρώπη υπήρξαν εκδηλώσεις συμπόνοιας για τις ζωές που χάθηκαν και τα σπίτια που καταστράφηκαν. Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει χορηγηθεί ποτέ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ σε υποψήφια χώρα. Είναι επίσης η πρώτη φορά που η Τουρκία λαμβάνει ενίσχυση από το ΤΑΕΕ. Όταν υπάρχει ανάγκη για στήριξη, η Ευρώπη ανταποκρίνεται, όχι μόνο για τα κράτη μέλη της, αλλά και για τους γείτονές της. Το ΤΑΕΕ αφορά ακριβώς το να είμαστε αλληλέγγυοι προς τις χώρες και τους ανθρώπους.»

Ελίζα Φερέιρα, Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων

Αρμόδιοι επικοινωνίας για τα μέσα ενημέρωσης

Laetitia Close

Τηλέφωνο

+ 32 2 296 70 73

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

laetitia.close@ec.europa.eu

Adalbert Jahnz

Τηλέφωνο

+ 32 2 295 31 56

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

adalbert.jahnz@ec.europa.eu

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία επί των νέων κανόνων για έναν πιο ανθεκτικό χώρο Σένγκεν

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί των νέων κανόνων για τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν. Ο κανονισμός αυτός θα ενισχύσει τον συντονισμό της ΕΕ απέναντι σε προκλήσεις στα εξωτερικά σύνορά της, καθώς και απέναντι σε διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και της ασφάλειας.

Τα τελευταία χρόνια, ο χώρος Σένγκεν έχει βρεθεί αντιμέτωπος με διάφορες προκλήσεις, από την πανδημία του κορονοϊού μέχρι τις απειλές που σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως η τρομοκρατία, η διακίνηση ναρκωτικών και το οργανωμένο έγκλημα, καθώς και την αντικανονική μετανάστευση. Αυτές οι εξελίξεις απαιτούν την επικαιροποίηση του εγχειριδίου κανόνων του Σένγκεν.

Η Επιτροπή πρότεινε την επικαιροποίηση και την αναθεώρηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν τον Δεκέμβριο του 2021. Στόχος της αναθεώρησης είναι η συμπλήρωση του φάσματος των εργαλείων που είναι αναγκαία για την καλή λειτουργία του χώρου Σένγκεν, τόσο στα εξωτερικά όσο και στα εσωτερικά σύνορα.

Η χθεσινή συμφωνία περιλαμβάνει σειρά μέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν. Σχετικό δελτίο Τύπου με περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμο εδώ.

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας δήλωσε τα εξής: «Το μέλλον του Σένγκεν πρέπει να είναι συνυφασμένο με τη διαρκή δέσμευση για διατήρηση και ενίσχυση αυτής της ουσιαστικής ελευθερίας, που αποτελεί κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης. Οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν ώστε ο χώρος Σένγκεν να παραμείνει κατάλληλος για τη σύγχρονη εποχή. Αυτό θα επιτευχθεί με την κωδικοποίηση των διδαγμάτων που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού τόσο στα εξωτερικά όσο και στα εσωτερικά σύνορα, την αντιμετώπιση του μικρού αλλά σταθερού αριθμού μη επιτρεπόμενων μετακινήσεων αντικανονικών μεταναστών, την παροχή εργαλείων στα κράτη μέλη ώστε να αντιμετωπίζουν καταστάσεις εργαλειοποίησης και τον εξορθολογισμό των κανόνων για την επαναφορά των εσωτερικών ελέγχων με την προσθήκη νέων διασφαλίσεων και την προώθηση εναλλακτικών λύσεων αντί των συνοριακών ελέγχων.»

(Για περισσότερες πληροφορίες: Anitta Hipper — Τηλ.: +32 2 298 56 91· Fiorella Boigner — Τηλ.: +32 2 299 37 34)

Η Επιτροπή διοργανώνει συζήτηση με φιλοσοφικούς και μη ομολογιακούς ηγέτες σχετικά με την απάντηση της ΕΕ στις εξωτερικές και εσωτερικές προκλήσεις

Αύριο, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτης Σχοινάς διοργανώνει συνάντηση υψηλού επιπέδου με οκτώ φιλοσοφικούς και μη ομολογιακούς ηγέτες, με τους οποίους θα εξετάσει τον τρόπο αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζει από το 2020, όπως η κρίση του κορονοϊού, ο πόλεμος στην Ουκρανία και, πιο πρόσφατα, η σύγκρουση στη Γάζα. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν επίσης ο κ. Othmar Karas, Πρώτος Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ο κ. Frans Van Daele, ειδικός απεσταλμένος για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχοινάς δήλωσε σχετικά: «Οι εξωτερικές και εσωτερικές κρίσεις ασκούν πιέσεις στις δημοκρατίες μας. Μετά τη συνάντησή μου με θρησκευτικούς ηγέτες, χαίρομαι που θα συναντηθώ με φιλοσοφικούς και μη ομολογιακούς ηγέτες. Βασιζόμενοι στους προηγούμενους διαλόγους, θα συζητήσουμε την ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις και το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τα κοινά θεμέλια της Ένωσής μας.»

Οι συναντήσεις υψηλού επιπέδου με φιλοσοφικούς και μη ομολογιακούς ηγέτες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του διαλόγου του άρθρου 17 με εκκλησίες, θρησκευτικές ενώσεις και φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις. Προσφέρουν στους ηγέτες που εκπροσωπούν τις κύριες φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις την ευκαιρία να συζητήσουν απευθείας με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες εξελίξεις.

Τα πρακτικά της συνάντησης θα δημοσιευτούν εδώ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Anitta Hipper — Τηλ.: +32 2 298 56 91· Jördis Ferroli — Τηλ.: +32 2 299 27 29)

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία επί της δέσμης μέτρων εκκαθάρισης, που θα τονώσει την Ένωση Κεφαλαιαγορών

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί της δέσμης μέτρων εκκαθάρισης που πρότεινε η Επιτροπή. Οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν στην αύξηση της ελκυστικότητας και της ευρωστίας των υπηρεσιών εκκαθάρισης της ΕΕ, στη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και στη στήριξη της εύρυθμης λειτουργίας της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

Οι νέοι κανόνες θα δώσουν τη δυνατότητα στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους —οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες εκκαθάρισης— να φέρνουν νέα προϊόντα στην αγορά της ΕΕ πιο γρήγορα. Αυτό θα δώσει στους συμμετέχοντες στην αγορά κίνητρο να εκκαθαρίζουν απαιτήσεις και να δημιουργούν ρευστότητα στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους της ΕΕ. Οι νέοι κανόνες προβλέπουν επίσης ένα ασφαλέστερο και ανθεκτικότερο σύστημα εκκαθάρισης, μέσω της βελτίωσης του εποπτικού πλαισίου της ΕΕ για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, της ενίσχυσης του ρόλου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και της άντλησης διδαγμάτων από τα γεγονότα της αγοράς των τελευταίων ετών. Το νέο πλαίσιο θα συμβάλει επίσης στη μείωση της υπερβολικής εξάρτησης από συστημικούς κεντρικούς αντισυμβαλλομένους σε τρίτες χώρες, απαιτώντας απ’ όλους τους σχετικούς συμμετέχοντες στην αγορά να τηρούν ενεργούς λογαριασμούς σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους της ΕΕ και να εκκαθαρίζουν αντιπροσωπευτικό μέρος ορισμένων συστημικών συμβάσεων παραγώγων εντός της ενιαίας αγοράς. 

Οι προτάσεις της Επιτροπής αποτελούσαν μέρος της δέσμης μέτρων για την εκκαθάριση, την αφερεγγυότητα και την εισαγωγή στο χρηματιστήριο που προτάθηκε τον Δεκέμβριο του 2022.  Επιφέρουν τροποποίηση του κανονισμού για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR) και στοχευμένες τροποποιήσεις στα πλαίσια προληπτικής εποπτείας για τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις επενδύσεων, καθώς και στην οδηγία για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και στον κανονισμό για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ).

Η Επίτροπος Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Ένωσης Κεφαλαιαγορών κ. Μαρέιντ Μαγκίνες δήλωσε σχετικά: «Χαιρετίζω τη συμφωνία επί του κανονισμού EMIR και επί της δέσμης μέτρων εκκαθάρισης εν γένει, η οποία θα συμβάλει ώστε το οικοσύστημα εκκαθάρισης να καταστεί ασφαλέστερο και ελκυστικότερο, μετριάζοντας παράλληλα ορισμένους από τους κινδύνους υπερβολικής εξάρτησης από κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που βρίσκονται σε τρίτες χώρες. Πιο συγκεκριμένα, τα μέτρα που διευκολύνουν την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης και ενισχύουν την εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ είναι ευπρόσδεκτα. Τούτου λεχθέντος, θα προτιμούσα μεγαλύτερη φιλοδοξία στα μέτρα που αφορούν τον ενεργό λογαριασμό. Ωστόσο, η συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την τόνωση του οικοσυστήματος εκκαθάρισης στην ΕΕ και την επίτευξη προόδου στις εργασίες μας για την Ένωση Κεφαλαιαγορών».

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: +32 2 298 65 00· Marta Pérez-Cejuela — Τηλ.: +32 2 296 37 70)

Η Επιτροπή αποστέλλει κοινοποίηση αιτιάσεων στη ΔΕΗ για επιθετική τιμολόγηση στην ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τον ελληνικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) σχετικά με την προκαταρκτική της άποψη ότι παραβίασε τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ πωλώντας ηλεκτρική ενέργεια στην ελληνική χονδρική αγορά κάτω του κόστους και αποκλείοντας έτσι τους κύριους ανταγωνιστές της.

Η Επιτροπή διατυπώνει προκαταρκτικές ανησυχίες ότι, μεταξύ του 2013 και του 2019, η ΔΕΗ καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στην ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προμηθεύοντας την παραγόμενη στις θερμοηλεκτρικές (λιγνίτη και φυσικού αερίου) μονάδες της ηλεκτρική ενέργεια σε τιμές κάτω του μεταβλητού τους κόστους (δηλ. του κόστους που αυξάνεται ανάλογα με τον όγκο της ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία παράγει η ΔΕΗ).

Εάν επιβεβαιωθεί η προκαταρκτική άποψη της Επιτροπής, η συμπεριφορά αυτή θα συνιστούσε παραβίαση του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»), το οποίο απαγορεύει την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Η αποστολή της κοινοποίησης αιτιάσεων δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την Πολιτική Ανταγωνισμού, δήλωσε σχετικά: «Ανησυχούμε ότι η ΔΕΗ ενδέχεται να καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της πωλώντας σε τιμές κάτω του κόστους στην αγορά χονδρικής για διάστημα μεγαλύτερο των έξι ετών. Η συμπεριφορά της ΔΕΗ μείωσε την ηλεκτρική ενέργεια που παραγόταν από τους περιβαλλοντικά καθαρότερους ανταγωνιστές της παραγωγούς και παρεμπόδισε τον ανταγωνισμό σε επίπεδο λιανικής. Η μείωση της ανταγωνιστικότητας της αγοράς λιανικής σήμαινε ότι αυτές οι χαμηλότερες τιμές χονδρικής δεν μετακυλίονταν στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Κατά συνέπεια οι Έλληνες καταναλωτές ενδεχομένως αντιμετώπιζαν υψηλές τιμές λιανικής πώλησης και περισσότερη τοπική ρύπανση.»

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Lea Zuber — Τηλ.: +32 2 295 62 98· Sara Simonini — Τηλ.: +32 2 298 33 67)

Δέσμη παραβάσεων Φεβρουαρίου: κυριότερες αποφάσεις

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 46 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ιστορικό μιας υπόθεσης, μπορείτε να συμβουλευθείτε το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

1. Περιβάλλον

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert JahnzTηλ. +32 229 53156, Maëlys DreuxTηλ.: +32 229 54673)

Προειδοποιητικές επιστολές

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να μεταφέρουν ορθά την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Πολωνία [INFR(2023)2165] και στην Πορτογαλία [INFR(2023)2148], επειδή δεν μετέφεραν ορθά στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/851/ΕΕ). Η τροποποιημένη οδηγία ορίζει νομικά δεσμευτικούς στόχους για την ανακύκλωση και την προετοιμασία των αστικών αποβλήτων για επαναχρησιμοποίηση. Απαιτεί επίσης από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα οικεία συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και την αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων. Η προθεσμία για τη μεταφορά από τα κράτη μέλη της τροποποιημένης οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία ήταν η 5η Ιουλίου 2020. Η Επιτροπή έχει ήδη κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά άλλων επτά κρατών μελών (Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Κύπρος, Κάτω Χώρες, Αυστρία και Ρουμανία). Φαίνεται επίσης ότι η Πολωνία και η Πορτογαλία δεν έχουν μεταφέρει ορθά διάφορες διατάξεις της τροποποιημένης οδηγίας. Η Πολωνία δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό της δίκαιο τις διατάξεις σχετικά με το πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, τα μέτρα για τη διασφάλιση της επαναχρησιμοποίησης ή της ανακύκλωσης των αποβλήτων και την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, τους κανόνες παρακολούθησης και τα προγράμματα χωριστής συλλογής αποβλήτων και πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων. Η Πορτογαλία δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό της δίκαιο τις διατάξεις σχετικά με τον τερματισμό του καθεστώτος των αποβλήτων, ορισμένες πτυχές των απαιτήσεων για τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και τη μεθοδολογία που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των επιπέδων αποβλήτων τροφίμων. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία και στην Πορτογαλία, οι οποίες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Λύματα: Η Επιτροπή καλεί την ΕΣΘΟΝΙΑ να βελτιώσει τους κανόνες της για τα βιομηχανικά λύματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Εσθονία [INFR(2023)2180], επειδή δεν μετέφερε στο εθνικό της δίκαιο και δεν εφάρμοσε ορισμένες διατάξεις της οδηγίας περί βιομηχανικών εκπομπών (οδηγία 2010/75/ΕΕ) και της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία 91/271/ΕΟΚ). Σύμφωνα με την οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν σύστημα αδειοδότησης για τις σχετικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και να καθορίσουν οριακές τιμές εκπομπών για την απόρριψη βιομηχανικών ρυπαντικών ουσιών. Σύμφωνα με την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, τα κράτη μέλη πρέπει να ρυθμίζουν ή να επιτρέπουν εκ των προτέρων, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα συλλογής και επεξεργασίας των βιομηχανικών απορρίψεων λυμάτων στα συστήματα αστικών λυμάτων. Η Εσθονία δεν έχει μεταφέρει και δεν έχει εφαρμόσει ορθά τις διατάξεις των δύο οδηγιών που ρυθμίζουν τις βιομηχανικές απορρίψεις ρυπαντικών ουσιών στα ύδατα μέσω συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Εσθονία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Λύματα: Η Επιτροπή καλεί την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να συμμορφωθεί με την οδηγία για τα αστικά λύματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ιρλανδία [INFR(2023)2178], επειδή δεν συμμορφώθηκε πλήρως με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία 91/271/ΕΟΚ). Η οδηγία αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας απαιτώντας τη συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων πριν από την απόρριψή τους. Τα ανεπεξέργαστα λύματα μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και να ρυπάνουν τις λίμνες, τα ποτάμια, το έδαφος, τα παράκτια και τα υπόγεια ύδατα. Στην Ιρλανδία, σε οκτώ οικισμούς με πληθυσμό άνω των 2.000 ατόμων, τα αστικά λύματα δεν υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία πριν από την απόρριψή τους. Άλλοι τρεις οικισμοί με πληθυσμό άνω των 10.000 ατόμων απορρίπτουν λύματα σε ευαίσθητες περιοχές χωρίς την αυστηρότερη επεξεργασία που απαιτείται από την οδηγία. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Ιρλανδία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Βιομηχανικές εκπομπές: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ να μεταφέρει πλήρως την ενωσιακή νομοθεσία για τις βιομηχανικές εκπομπές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Πολωνία [INFR(2023)2173], επειδή δεν διόρθωσε ελλείψεις όσον αφορά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές (οδηγία 2010/75/ΕΕ). Οι βιομηχανικές δραστηριότητες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην υγεία. Η οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και τη μείωση των επιβλαβών βιομηχανικών εκπομπών στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα και στο έδαφος, καθώς και για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. Η πολωνική νομοθεσία δεν μεταφέρει ορθά διάφορες διατάξεις της οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων κρίσιμων ορισμών, κανόνων σχετικά με τους όρους αδειοδότησης για ολοκληρωμένες άδειες και άδειες για μονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης αποβλήτων, διατάξεων σχετικά με τις οριακές τιμές εκπομπών, και ποιοτικών προτύπων περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι κανόνες που αφορούν την ενημέρωση του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη δεν έχουν μεταφερθεί ορθά, γεγονός που εμποδίζει τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά τις βιομηχανικές εκπομπές. Επίσης, πολλές τεχνικές απαιτήσεις στα παραρτήματα της οδηγίας δεν έχουν μεταφερθεί ορθά στο εθνικό δίκαιο. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Φύση: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να εφαρμόσει την οδηγία για τους οικοτόπους και να αποτρέψει τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα θαλάσσιων ειδών και ειδών θαλάσσιων πτηνών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ιταλία [INFR(2023)2181], επειδή δεν εφάρμοσε τα μέτρα που απαιτούνται βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) για την παρακολούθηση και την πρόληψη των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων κητοειδών, χελώνων και θαλάσσιων πτηνών από αλιευτικά σκάφη. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 υποδεικνύουν ότι είναι καίριας σημασίας για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας. Η Ιταλία δεν έχει θεσπίσει σύστημα για την παρακολούθηση της παρεμπίπτουσας αλίευσης και θανάτωσης προστατευόμενων ειδών, όπως το ρινοδέλφινο και η χελώνα καρέτα καρέτα, τα οποία προστατεύονται αυστηρά βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους. Επίσης, η Ιταλία δεν διεξήγαγε περαιτέρω έρευνα και δεν έλαβε μέτρα διατήρησης για να διασφαλίσει ότι η παρεμπίπτουσα αλίευση και θανάτωση δεν έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στον πληθυσμό των προστατευόμενων ειδών. Επιπλέον, η Ιταλία δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα για να αποφύγει τη σημαντική διατάραξη αρκετών θαλάσσιων ειδών και ειδών θαλάσσιων πτηνών, όπως ο αρτέμης, ο μύχος της Μεσογείου, ο ευρωπαϊκός πετρίλος και ο μεσογειακός θαλασσοκόρακας στις περιοχές Natura 2000 που έχουν οριστεί για τη διατήρησή τους. Επιπλέον, η Ιταλία δεν παρακολούθησε την κατάσταση διατήρησης για αρκετά προστατευόμενα είδη. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Φύση: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να συμμορφωθεί με τους κανόνες για τη θήρα, ιδίως όσον αφορά τη χρήση του μόλυβδου στα πυρομαχικά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ιταλία [INFR(2023)2187] λόγω μη συμμόρφωσης με την οδηγία για τα πτηνά (οδηγία 2009/147/ΕΚ) και τον κανονισμό REACH (κανονισμός 1907/2006/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 2021/57/ΕΕ) λόγω των αλλαγών που εισήχθησαν στους ιταλικούς κανόνες θήρας. Η οδηγία για τα πτηνά αποσκοπεί στην προστασία όλων των ειδών άγριων πτηνών που απαντούν στη φύση και βρίσκονται στην ΕΕ, καθώς και των οικοτόπων τους. Ο κανονισμός REACH, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 2021/57/EE, περιορίζει τη χρήση σκαγιών που περιέχουν μόλυβδο εντός ή πλησίον υγροτόπων για την προστασία των υδρόβιων πτηνών, του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι αρκετές πράξεις της ιταλικής νομοθεσίας δεν είναι σύμφωνες με την εν λόγω νομοθεσία της ΕΕ. Κατά παράβαση της οδηγίας για τα πτηνά, η ιταλική νομοθεσία παρέχει στις περιφέρειες την εξουσία να επιτρέπουν τη θανάτωση ή τη σύλληψη ειδών άγριας πανίδας, ακόμη και σε περιοχές όπου απαγορεύεται η θήρα, όπως οι προστατευόμενες περιοχές, και κατά τη περίοδο του έτους κατά την οποία απαγορεύεται η θήρα. Επιπλέον, η ιταλική νομοθεσία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του κανονισμού REACH, όπως τροποποιήθηκε σχετικά με τη χρήση μολύβδου σε σκάγια. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Σύμβαση του Aarhus: Η Επιτροπή καλεί τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να εξασφαλίσουν ευρεία πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητικές επιστολές στις Κάτω Χώρες [INFR(2023)2149] και στη Σλοβακία [INFR(2023)2177], επειδή δεν εφάρμοσαν πλήρως τις απαιτήσεις της σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (σύμβαση του Aarhus). Το εθνικό δίκαιο πρέπει να είναι σαφές και ακριβές όσον αφορά τη δυνατότητα προσβολής περιβαλλοντικών πράξεων ενώπιον των δικαστηρίων. Η Επιτροπή δεσμεύεται να ενισχύσει το περιβαλλοντικό κράτος δικαίου και να διασφαλίσει ότι οι νόμοι γίνονται ευρέως κατανοητοί, τηρούνται και επιβάλλονται. Για τον σκοπό αυτό, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες και η κοινωνία των πολιτών μπορούν να ζητήσουν από τα εθνικά δικαστήρια να επαληθεύσουν τη συμμόρφωση προς τις κείμενες διατάξεις. Στην εθνική της νομοθεσία, η Σλοβακία δεν διασφαλίζει με σαφήνεια και ακρίβεια ότι το κοινό μπορεί να προσβάλει ενώπιον δικαστηρίου όλες τις αποφάσεις ή τις παραλείψεις των εθνικών αρχών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. Μπορεί να πρόκειται για πράξεις ατομικού χαρακτήρα — όπως η χορήγηση ή η απόρριψη άδειας — ή γενικής εμβέλειας — όπως η έγκριση σχεδίου ή προγράμματος. Στην περίπτωση των Κάτω Χωρών, μολονότι είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής κατά τέτοιων πράξεων, δεν είναι επαρκώς σαφές στη νομοθεσία ενώπιον ποιου δικαστηρίου (διοικητικού ή πολιτικού) μπορεί να ασκηθεί προσφυγή. Τόσο στις Κάτω Χώρες όσο και στη Σλοβακία, οι αποφάσεις ή οι παραλείψεις των αρχών αφορούν την οδηγία για τους οικοτόπους, την οδηγία για τα πτηνά, την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα και την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Σλοβακία και στις Κάτω Χώρες, οι οποίες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 260 της ΣΛΕΕ

Αέρας: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ποιότητα του αέρα

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Γαλλία [INFR(2015)2074], επειδή δεν εφάρμοσε την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 24 Οκτωβρίου 2019 (C-636/18) σχετικά με τη μη συμμόρφωση με την οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα(οδηγία 2008/50/EΚ). Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με τη φιλοδοξία της για μηδενική ρύπανση, δίνει έμφαση στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία συγκαταλέγεται στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς την ανθρώπινη υγεία. Η πλήρης εφαρμογή των προτύπων ποιότητας του αέρα που ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ είναι καθοριστική για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Η οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα απαιτεί από τα κράτη μέλη να διατηρούν τις συγκεντρώσεις συγκεκριμένων ρύπων στον αέρα, όπως το διοξείδιο του αζώτου (NO2), κάτω από ορισμένες οριακές τιμές. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτών των οριακών τιμών, τα κράτη μέλη πρέπει να εγκρίνουν σχέδια για την ποιότητα του αέρα, ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Στην απόφασή του, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Γαλλία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, δεδομένου ότι από το 2010 σημειώθηκαν συστηματικές υπερβάσεις της ετήσιας οριακής τιμής για το NO2 σε 12 ζώνες ποιότητας του αέρα και της ημερήσιας οριακής τιμής για το NO2 σε δύο από αυτές τις ζώνες. Μετά την έκδοση της απόφασης η Γαλλία έλαβε ορισμένα μέτρα και ενέκρινε νέα έργα για την ποιότητα του αέρα σε ορισμένες ζώνες ποιότητας του αέρα, με σκοπό την ενίσχυση υφιστάμενων δράσεων. Ωστόσο, η Γαλλία δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου όσον αφορά τις ετήσιες οριακές τιμές για το NO2 σε τέσσερις ζώνες ποιότητας του αέρα —Παρίσι, Λυών, Στρασβούργο και Marseille-Aix. 14 έτη μετά την προθεσμία που ορίζεται στην οδηγία και πάνω από τέσσερα έτη μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, τα μέτρα που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής δεν έχουν αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το ζήτημα. Για να συνυπολογιστούν τα πρόσθετα μέτρα που έλαβε η Γαλλία, τα πλέον επικαιροποιημένα δεδομένα παρακολούθησης και η πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου, η Επιτροπή αποστέλλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Γαλλία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει εκ νέου τη Γαλλία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να του ζητήσει να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις.

Αιτιολογημένες γνώμες

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να κλείσει και να αποκαταστήσει παράνομους χώρους υγειονομικής ταφής

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Ρουμανία [INFR(2020)2276], επειδή δεν συμμορφώνεται πλήρως με την οδηγία περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (οδηγία 1999/31/ΕΚ) και την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ). Η οδηγία περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων απαιτεί από τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για το κλείσιμο και την αποκατάσταση χώρων υγειονομικής ταφής στους οποίους δεν έχει χορηγηθεί άδεια. Σύμφωνα με την οδηγία για τα απόβλητα, τα κράτη μέλη πρέπει να ανακτούν και να διαθέτουν τα απόβλητα κατά τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, καθώς απαγορεύει την εγκατάλειψη, την απόρριψη ή την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων. Η Συνθήκη Προσχώρησης της Ρουμανίας έδωσε στις αρχές προθεσμία έως τις 16 Ιουλίου 2017 για να συμμορφωθούν με τους εν λόγω κανόνες όσον αφορά 101 χώρους υγειονομικής ταφής. Δεδομένου ότι η υποχρέωση αυτή δεν τηρήθηκε πλήρως, τον Οκτώβριο του 2020 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Ρουμανία. Μέχρι στιγμής η Ρουμανία έχει κλείσει και αποκαταστήσει 92 χώρους υγειονομικής ταφής. Το χρονοδιάγραμμα για το κλείσιμο και την αποκατάσταση των υπόλοιπων εννέα χώρων υγειονομικής ταφής είναι η διετία 2026-2028 για πέντε από αυτούς και αβέβαιο για τους υπόλοιπους τέσσερις. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Ρουμανία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θαλάσσιο περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί τη ΔΑΝΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ, την ΚΡΟΑΤΙΑ και τη ΜΑΛΤΑ να προστατεύσουν τα θαλάσσια ύδατά τους

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στη Δανία [INFR(2022)2174], στην Ελλάδα [INFR(2022)2176], στην Κροατία [INFR(2022)2177] και στη Μάλτα [INFR(2022)2181], λόγω μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που απορρέουν από την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (οδηγία 2008/56/ΕΚ). Η οδηγία αποσκοπεί στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσών και των ωκεανών της ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων τους. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με τη φιλοδοξία της για μηδενική ρύπανση, ζητεί να μειωθεί η ρύπανση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους έως το 2050 σε επίπεδα που δεν θεωρούνται πλέον επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες και να ενισχυθεί η συλλογική ανθεκτικότητα. Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη όφειλαν να επανεξετάσουν και να επικαιροποιήσουν τα προγράμματα μέτρων τους έως τις 31 Μαρτίου 2022. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της οδηγίας, καθώς προσδιορίζουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επίτευξη ή τη διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στο θαλάσσιο περιβάλλον και διασφαλίζουν την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων αυτών. Αρκετά κράτη μέλη δεν υπέβαλαν στην Επιτροπή εκθέσεις σχετικά με τις επικαιροποιήσεις των προγραμμάτων μέτρων τους εντός των απαιτούμενων προθεσμιών. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στα οικεία οικεία κράτη μέλη τον Φεβρουάριο του 2023. Έκτοτε, ορισμένα κράτη μέλη θέσπισαν και υπέβαλαν εκθέσεις σχετικά με τα προγράμματα μέτρων τους. Ωστόσο, η Δανία, η Ελλάδα, η Κροατία και η Μάλτα δεν το έχουν πράξει μέχρι στιγμής. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στα οικεία κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βιομηχανικές εκπομπές: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ να μεταφέρει πλήρως την ενωσιακή νομοθεσία για τις βιομηχανικές εκπομπές

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Αυστρία [INFR(2020)2094], επειδή δεν ευθυγράμμισε την εθνική της νομοθεσία για τις βιομηχανικές εκπομπές με τους κανόνες της ΕΕ. Οι βιομηχανικές δραστηριότητες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην υγεία. Η οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (οδηγία 2010/75/EΕ) θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και τη μείωση των επιβλαβών βιομηχανικών εκπομπών στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα και στο έδαφος, καθώς και για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με τη φιλοδοξία της για μηδενική ρύπανση, ζητεί να μειωθεί η ρύπανση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους έως το 2050 σε επίπεδα που δεν θεωρούνται πλέον επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες και να ενισχυθεί η συλλογική ανθεκτικότητα. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή τον Μάιο του 2020, και τον Ιούνιο του 2022 απέστειλε συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή. Έκτοτε, η Αυστρία έχει θεσπίσει πρόσθετα μέτρα. Ωστόσο, η αυστριακή νομοθεσία εξακολουθεί να μην μεταφέρει ορθά ορισμένους ορισμούς, όρους αδειοδότησης και τεχνικές απαιτήσεις, καθώς και κανόνες σε περίπτωση παραβίασης των όρων αδειοδότησης. Επιπλέον, οι κανόνες της οδηγίας που αφορούν την ενημέρωση του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη δεν έχουν μεταφερθεί ορθά, εμποδίζοντας τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Αυστρία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φύση: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΟΥΗΔΙΑ να προστατεύσει τη φώκαινα από παρεμπίπτουσα αλίευση

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σουηδία [INFR(2020)4037], λόγω παράβασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) όσον αφορά τη φώκαινα, θαλάσσιο θηλαστικό της οικογένειας των δελφινιών. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 υποδεικνύουν ότι είναι καίριας σημασίας για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας. Σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους, οι φώκαινες είναι αυστηρά προστατευόμενο είδος. Η Σουηδία δεν έλαβε μέτρα για να διασφαλίσει ότι η παρεμπίπτουσα αλίευση και θανάτωση δεν έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο συγκεκριμένο προστατευόμενο είδος. Επιπλέον, η Σουηδία δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή σημαντικής διατάραξης του συγκεκριμένου θαλάσσιου είδους σε τόπους Natura 2000 που έχουν οριστεί για τη διατήρησή του. Περαιτέρω, η Σουηδία δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό της δίκαιο τις διατάξεις της οδηγίας για τους οικοτόπους που αφορούν την απαγόρευση σημαντικών ενοχλήσεων των ειδών σε τόπους Natura 2000, καθώς και την επιτήρηση και τα μέτρα σχετικά με τις τυχαίες συλλήψεις. Τον Ιούλιο του 2020 η Επιτροπή απέστειλε στη Σουηδία προειδοποιητική επιστολή. Δεδομένου ότι οι φώκαινες εξακολουθούν να μην προστατεύονται επαρκώς κατά νόμο στη Σουηδία, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σουηδία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απόβλητα: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΙΣΠΑΝΙΑ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη εφαρμογής των απαιτήσεων για τη διαχείριση των αποβλήτων 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ισπανία [INFR(2015)2192] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της μη συμμόρφωσής της με τις απαιτήσεις της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ). Η οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα απαιτεί από τα κράτη μέλη να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η διαχείριση των αποβλήτων δεν θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ούτε βλάπτει το περιβάλλον. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι τα απόβλητα διατίθενται με ασφάλεια και ότι οι αρχικοί παραγωγοί αποβλήτων επεξεργάζονται οι ίδιοι τα απόβλητα ή διασφαλίζουν την ορθή εκτέλεση της επεξεργασίας. Η Ισπανία δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με τις εν λόγω απαιτήσεις της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα. Η διατήρηση τουλάχιστον 195 παράνομων χώρων υγειονομικής ταφής που δεν έχουν ακόμη κλείσει, σφραγιστεί και αποκατασταθεί από το 2008 προξενεί σημαντική βλάβη στο περιβάλλον, ενώ θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Αποδεικνύει επίσης ότι η Ισπανία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει για έλεγχο, επιθεώρηση και επιβολή της νομοθεσίας όσον αφορά την απόρριψη αποβλήτων. Αυτό δημιουργεί κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον, τους οποίους επιδιώκει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η Επιτροπή απέστειλε στην Ισπανία προειδοποιητική επιστολή τον Δεκέμβριο του 2015 και, στη συνέχεια, τον Νοέμβριο του 2018, αιτιολογημένη γνώμη. Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, οι ισπανικές αρχές δεν έχουν αντιμετωπίσει πλήρως τις ελλείψεις. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι ισπανικές αρχές είναι ανεπαρκείς και, για τον λόγο αυτό, παραπέμπει την Ισπανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου.

Φύση: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει εκ νέου την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη συμμόρφωσης με προηγούμενη απόφαση σχετικά με τη διατήρηση των τόπων Natura 2000

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει εκ νέου την Πορτογαλία [INFR(2015)2002] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη συμμόρφωσης με την απόφαση του Δικαστηρίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2019 στην υπόθεση C-290/18. Στην απόφασή του της 5ης Σεπτεμβρίου 2019, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Πορτογαλία δεν είχε χαρακτηρίσει 61 τόπους κοινοτικής σημασίας ως ειδικές ζώνες διατήρησης, όπως απαιτείται από την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε επίσης ότι η Πορτογαλία δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα διατήρησης για τους τόπους αυτούς. Μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, η Πορτογαλία χαρακτήρισε επισήμως τους 61 σχετικούς τόπους ως ειδικές ζώνες διατήρησης εκδίδοντας ειδικό διάταγμα. Ωστόσο, ο χαρακτηρισμός αυτός δεν επαρκεί για τη συμμόρφωση με την απόφαση, καθώς για τον σκοπό αυτόν η Πορτογαλία πρέπει ακόμη να θεσπίσει στόχους και μέτρα διατήρησης. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει εκ νέου την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς πρόκειται για τη δεύτερη παραπομπή στο Δικαστήριο, ενδέχεται να επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις για το χρονικό διάστημα μεταξύ της πρώτης απόφασης και της επίτευξης συμμόρφωσης. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου.

Νερό και πλημμύρες: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΙΡΛΑΝΔΙΑ, την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω μη ολοκλήρωσης της αναθεώρησης των οικείων σχεδίων για τα ύδατα

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Bουλγαρία [INFR(2022)2189], την Iρλανδία [INFR(2022)2185], την Ισπανία [INFR(2022)2192], τη Mάλτα [INFR(2022)2195], την Πορτογαλία [INFR(2022)2197] και τη Σλοβακία [INFR(2022)2187] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη ολοκλήρωσης της αναθεώρησης των οικείων σχεδίων για τη διαχείριση των λεκανών απορροής ποταμών, όπως απαιτείται βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα (οδηγία 2000/60/ΕΚ) και/ή των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, όπως απαιτείται από την οδηγία για τις πλημμύρες (οδηγία 2007/60/ΕΚ). Η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα επικεντρώνεται στη διασφάλιση, από ποιοτική και ποσοτική πλευρά, της καλής υγείας των ευρωπαϊκών υδατικών συστημάτων, όπως οι ποταμοί και οι λίμνες. Αποσκοπεί στη μείωση και την εξάλειψη της ρύπανσης, καθώς και στη διασφάλιση της ύπαρξης επάρκειας υδάτων για την ταυτόχρονη υποστήριξη των ανθρώπινων αναγκών και της άγριας ζωής. Αποτελεί ουσιώδες μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων της για το κλίμα, τη φύση και τη μείωση της ρύπανσης. Η συμμόρφωση με την οδηγία για τις πλημμύρες είναι ζωτικής σημασίας για την ετοιμότητα και τη διαχείριση των πλημμυρών. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές τον Φεβρουάριο του 2023, τις οποίες ακολούθησαν αιτιολογημένες γνώμες τον Σεπτέμβριο του 2023, σε όλες τις χώρες που δεν είχαν επικαιροποιήσει και αναθεωρήσει τα εν λόγω σχέδια. Παρά την κάποια πρόοδο, έξι χώρες εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη μία ή και τις δύο οδηγίες. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι αρχές δεν ήταν επαρκείς και, για τον λόγο αυτό, παραπέμπει τη Βουλγαρία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Μάλτα, την Πορτογαλία και τη Σλοβακία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου.

2. Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johanna Bernsel — Τηλ.: +32 229 86699, Ana Martínez Sanjurjo — Τηλ.: +32 229 63066)

Προειδοποιητική επιστολή

Ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών για δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Κροατία [INFR(2023)2189] λόγω μη συμμόρφωσης της εθνικής νομοθεσίας με τους κανόνες της ΕΕ που διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία των δικηγόρων και των δικηγορικών γραφείων σε ολόκληρη την Ένωση. Οι κανόνες αυτοί διευκολύνουν τους επαγγελματίες και τις επαγγελματικές εταιρείες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε διάφορα κράτη μέλη, διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκές επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές και τους πολίτες. Ειδικότερα, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι κανόνες της Κροατίας δεν συμμορφώνονται με την οδηγία για τους δικηγόρους, την οδηγία για τις υπηρεσίες και την αρχή της ελευθερίας εγκατάστασης, διότι: i) απαγορεύουν σε δικηγορικά γραφεία της ΕΕ να συστήσουν θυγατρική στην Κροατία, ενώ η δυνατότητα αυτή παρέχεται σε κροατικά δικηγορικά γραφεία, ii) υποχρεώνουν τους δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμά τους στην Κροατία να είναι μέλη ενός μόνο δικηγορικού γραφείου, iii) καθορίζουν υψηλά, μεροληπτικά και δυσανάλογα τέλη πρώτης εγγραφής στον δικηγορικό σύλλογο, iv) περιορίζουν δυσανάλογα τη δυνατότητα των δικηγορικών γραφείων να επικοινωνούν για θέματα σχετικά με τις δραστηριότητές τους μέσω κοινωνικών δικτύων και ιστοτόπων, και v) απαιτούν από τους δικηγόρους της ΕΕ που επιθυμούν να εργαστούν σε υποκατάστημα των δικηγορικών γραφείων τους στην Κροατία να έχουν σχέση εργασίας με το δικηγορικό γραφείο τους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Κροατία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. 

 3. Μετανάστευση, Εσωτερικές Υποθέσεις και Ένωση Ασφάλειας

(Για περισσότερες πληροφορίες: Anitta Hipper — Τηλ.: +32 229 85691, Elettra Di Massa — Τηλ.: +32 2 298 21 61)

Αιτιολογημένες γνώμες

Τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο: η Επιτροπή καλεί την ΕΣΘΟΝΙΑ, την ΙΡΛΑΝΔΙΑ, το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, την ΠΟΛΩΝΙΑ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό σχετικά με τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Eσθονία [INFR(2022)2117], στην Iρλανδία [INFR(2022)2121], στο Λουξεμβούργο [INFR(2022)2124], στην Πολωνία [INFR(2022)2128] και στην Πορτογαλία [INFR(2022)2129], λόγω μη συμμόρφωσης με ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο (κανονισμός σχετικά με τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο). Ο κανονισμός σχετικά με τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο θεσπίζει κανόνες που διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας, οι οποίοι καθιστούν το περιεχόμενο των χρηστών διαθέσιμο στο κοινό, αντιμετωπίζουν την κατάχρηση των υπηρεσιών τους για διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Ο κανονισμός, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 7 Ιουνίου 2022, προβλέπει κυρώσεις για παραβιάσεις και περιλαμβάνει διασφαλίσεις για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας πρέπει να αφαιρούν το τρομοκρατικό περιεχόμενο εντός μίας ώρας αφότου λάβουν εντολή αφαίρεσης από τις αρχές των κρατών μελών και πρέπει να λαμβάνουν μέτρα όταν οι πλατφόρμες τους εκτίθενται σε τρομοκρατικό περιεχόμενο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Εσθονία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία και η Πορτογαλία δεν έχουν συμμορφωθεί με μία ή περισσότερες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό σχετικά με τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, όπως την απαίτηση ορισμού της αρχής ή των αρχών που είναι αρμόδια/αρμόδιες για την έκδοση εντολών αφαίρεσης και την κοινοποίηση των εν λόγω αρχών στην Επιτροπή, τον ορισμό δημόσιου σημείου επαφής και τη θέσπιση κανόνων και μέτρων σχετικά με τις κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στα οικεία κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Δικαιοσύνη

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: +32 229 62253, Jördis Ferroli — Τηλ.: +32 229 92729, Yuliya Matsyk — Τηλ.: +32 229-62716)

Προειδοποιητικές επιστολές

Κράτος δικαίου: Η Επιτροπή αποφασίζει να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ για παραβίαση του δικαίου της ΕΕ με τον νόμο για την προάσπιση της κυριαρχίας

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ουγγαρία [INFR(2024)2001] λόγω παραβιάσεων του δικαίου της ΕΕ. Η απόφαση αυτή αποτελεί συνέχεια ενδελεχούς αξιολόγησης από την Επιτροπή του νέου νόμου για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, ο οποίος εκδόθηκε από το ουγγρικό Κοινοβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2023 και ισχύει από τις 22 Δεκεμβρίου 2023. Ο νόμος θεσπίζει τη επονομαζόμενη Υπηρεσία Προάσπισης της Εθνικής Κυριαρχίας, η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διερεύνηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που διεξάγονται προς το συμφέρον άλλου κράτους ή ξένου φορέα, οργανισμού ή φυσικού προσώπου, εάν οι εν λόγω δραστηριότητες ενδέχεται να παραβιάζουν ή να θέτουν σε κίνδυνο την κυριαρχία της Ουγγαρίας, καθώς και οργανισμούς των οποίων οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούν ξένη χρηματοδότηση ενδέχεται να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των εκλογών ή τη βούληση των ψηφοφόρων. Περιέχει επίσης διατάξεις και τροποποιήσεις της ισχύουσας ουγγρικής νομοθεσίας οι οποίες απαγορεύουν στους υποψηφίους, τα πολιτικά κόμματα και τις ενώσεις που συμμετέχουν σε εκλογές να χρησιμοποιούν ξένη χρηματοδότηση για να επηρεάσουν ή να επιχειρήσουν να επηρεάσουν τη βούληση των ψηφοφόρων στις εκλογές αυτές, και τιμωρούν βάσει του ποινικού δικαίου τη χρήση ξένης χρηματοδότησης στο πλαίσιο εκλογών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο νέος νόμος παραβιάζει πολλαπλές διατάξεις του πρωτογενούς και δευτερογενούς δικαίου της ΕΕ όπως, μεταξύ άλλων, τις δημοκρατικές αξίες της Ένωσης, την αρχή της δημοκρατίας και τα εκλογικά δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, διάφορα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, όπως το δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, τα εκλογικά δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ, το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου, την αρχή της μη αυτοενοχοποίησης και το δικηγορικό απόρρητο. καθώς και τις απαιτήσεις του δικαίου της Ένωσης σχετικά με την προστασία των δεδομένων και διάφορους κανόνες που εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά. Η Ουγγαρία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην προειδοποιητική επιστολή. Εάν δεν εξετάσει τις αιτιάσεις που έχει εντοπίσει η Επιτροπή, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη ως το επόμενο βήμα της διαδικασίας επί παραβάσει.

Δικονομικά δικαιώματα: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Πορτογαλία [INFR(2023)2091] και να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία [INFR(2019)0164], επειδή δεν μετέφεραν πλήρως στο εθνικό δίκαιο την οδηγία σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών [οδηγία (ΕΕ) 2016/800]. Η οδηγία σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών αποτελεί μέρος της συνολικής ενωσιακής στρατηγικής για τη διασφάλιση, σε ολόκληρη την ΕΕ, κοινών ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τα δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορουμένων σε δίκαιη δίκη. Κατοχυρώνει βασικά δικαιώματα για τα παιδιά σε ποινικές διαδικασίες, όπως το δικαίωμα σε ατομική αξιολόγηση, το δικαίωμα σε ειδική μεταχείριση σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας (όπως η κράτηση χωριστά από ενήλικες κρατουμένους και η πρόσβαση στην κατάρτιση και την εκπαίδευση) και το δικαίωμα συνοδείας από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Πορτογαλία δεν μετέφερε στο εθνικό της δίκαιο τις απαιτήσεις της οδηγίας σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης, το δικαίωμα ιατρικής εξέτασης, την ειδική μεταχείριση σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας, την κατάρτιση του προσωπικού των αρχών επιβολής του νόμου και των καταστημάτων κράτησης που ασχολείται με υποθέσεις που αφορούν παιδιά και τον καταλογισμό των εξόδων που προκύπτουν από την εφαρμογή ορισμένων δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στην οδηγία. Όσον αφορά τη Βουλγαρία, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν έχει μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τις απαιτήσεις της οδηγίας σχετικά με τους ορισμούς βασικών απαιτήσεων, όπως το δικαίωμα ενημέρωσης, το δικαίωμα ενημέρωσης του ασκούντος τη γονική μέριμνα σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού, το δικαίωμα ατομικής αξιολόγησης και το δικαίωμα ιατρικής εξέτασης. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Πορτογαλία και συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία. Τα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Αιτιολογημένες γνώμες

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ και τη ΣΟΥΗΔΙΑ να συμμορφωθούν με τις διασυνοριακές δικαστικές διαδικασίες για την παράδοση καταζητούμενου προσώπου

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Σουηδία [INFR(2020)2362] και αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα [INFR(2021)2003], λόγω μη συμμόρφωσης με την απόφαση-πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών (απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου). Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (ΕΕΣ) αποτελεί απλουστευμένη διασυνοριακή δικαστική διαδικασία παράδοσης καταζητούμενου προσώπου προς τον σκοπό της άσκησης ποινικής δίωξης ή της εκτέλεσης ποινής ή μέτρου στερητικού της ελευθερίας. Το ένταλμα, που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2004, αντικατέστησε τις χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης που ίσχυαν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Η Επιτροπή απέστειλε για πρώτη φορά προειδοποιητική επιστολή στη Σουηδία τον Φεβρουάριο του 2021 και στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2021. Βάσει ανάλυσης των απαντήσεών τους, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Σουηδία δεν είχε μεταφέρει ορθά τη διάταξη σχετικά με την κατάσταση και την ακρόαση του προσώπου εν αναμονή της απόφασης, ενώ η Ελλάδα δεν είχε μεταφέρει ορθά τις διατάξεις σχετικά με τους προαιρετικούς λόγους άρνησης και τις εγγυήσεις που πρέπει να παρέχονται από τη δικαστική αρχή έκδοσης και τη διέλευση. Η Ελλάδα και η Σουηδία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σουηδία και να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο.

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δικονομικά δικαιώματα: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει το ΒΕΛΓΙΟ και το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή δεν χορήγησαν πλήρως το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και το δικαίωμα επικοινωνίας μετά τη σύλληψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το Βέλγιο [INFR(2021)2106] και το Λουξεμβούργο [INFR(2021)2139] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν μετέφεραν ορθά στο εθνικό δίκαιο την οδηγία σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και το δικαίωμα επικοινωνίας μετά τη σύλληψη (οδηγία 2013/48/ΕΕ). Στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τα ακόλουθα μέρη της εν λόγω οδηγίας δεν είχαν μεταφερθεί ορθά στο εθνικό δίκαιο: το δικαίωμα του ανηλίκου να έχει πρόσβαση σε δικηγόρο με συγκεκριμένο και αποτελεσματικό τρόπο, η παρέκκλιση από το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο λόγω γεωγραφικής απομόνωσης, και οι παρεκκλίσεις από το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας. Στις 14 Ιουλίου 2023 η Επιτροπή έδωσε συνέχεια με αιτιολογημένη γνώμη. Στις 12 Νοεμβρίου 2021 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στο Λουξεμβούργο, στην οποία κατέληγε στο συμπέρασμα ότι ορισμένα μέρη που αφορούσαν την αυτεπάγγελτη ενημέρωση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή άλλου κατάλληλου ενήλικα σχετικά με τη στέρηση της ελευθερίας παιδιού και τις παρεκκλίσεις από αυτήν δεν είχαν μεταφερθεί ορθά στο εθνικό δίκαιο. Την 1η Ιουνίου 2023 η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη. Δεδομένου ότι οι απαντήσεις του Βελγίου και του Λουξεμβούργου στην αιτιολογημένη γνώμη δεν απέδειξαν την ορθή μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου.

 5. Ενέργεια

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tim McPhie — Τηλ.: +32 229 58602, Giulia Bedini —Τηλ. +32 229 58661)

Προειδοποιητική επιστολή

Ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να συμμορφωθεί πλήρως με τον κανονισμό για την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Βουλγαρία [INFR(2023)2190], λόγω μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις κοινοποίησης στην Επιτροπή ορισμένων πληροφοριών που προβλέπονται στον κανονισμό της ΕΕ σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο [κανονισμός (ΕΕ) 2017/1938]. Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να καταρτίσουν σχέδιο προληπτικής δράσης, το οποίο περιέχει τα μέτρα που απαιτούνται για την εξάλειψη ή τον μετριασμό των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί για τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο, καθώς και σχέδιο έκτακτης ανάγκης που περιέχει τα ληπτέα μέτρα για την εξάλειψη ή τον μετριασμό των επιπτώσεων ενδεχόμενης διαταραχής του εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Τα σχέδια αυτά πρέπει να επικαιροποιούνται, να δημοσιοποιούνται και να κοινοποιούνται στην Επιτροπή ανά τετραετία. Η πρώτη επικαιροποίηση έπρεπε να πραγματοποιηθεί την 1η Μαρτίου 2023. Μέχρι σήμερα, η Βουλγαρία δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει το επικαιροποιημένο σχέδιο προληπτικής δράσης και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Βουλγαρία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του κανονισμού για την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο και, ως εκ τούτου, αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία.

Αιτιολογημένη γνώμη

Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό του δίκαιο την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο [INFR(2021)0145], επειδή δεν μετέφερε πλήρως στο εθνικό του δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές οι οποίοι θεσπίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001. Η εν λόγω οδηγία παρέχει το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης και των μεταφορών στην ΕΕ. Θέτει ως δεσμευτικό στόχο της ΕΕ για το 2030 την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ποσοστό τουλάχιστον 32% στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης. Η οδηγία προβλέπει υποστηρικτικά μέτρα ώστε η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές να είναι οικονομικά αποδοτική, και απλουστεύει τις διοικητικές διαδικασίες για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Διευκολύνει επίσης τη συμμετοχή των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση και θέτει συγκεκριμένους στόχους για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης και στον τομέα των μεταφορών έως το 2030. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 30 Ιουνίου 2021. Τον Ιούλιο του 2021 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο επειδή δεν κοινοποίησε την πλήρη μεταφορά της οδηγίας. Μέχρι σήμερα, το Βέλγιο έχει μεταφέρει την οδηγία μόνο εν μέρει. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο, το οποίο έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: +32 229 86500, Francesca Dalboni — Τηλ.: +32 229 88170)

Προειδοποιητική επιστολή

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να καταργήσει την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών στα χερσαία σύνορα με τρίτες χώρες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ελλάδα [INFR(2020)2268] λόγω μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Η Ελλάδα απαλλάσσει από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα προϊόντα που προμηθεύουν τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών που βρίσκονται στα χερσαία σύνορά της με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2017 η οδηγία επέτρεπε στα κράτη μέλη που διέθεταν, την 1η Ιουλίου 2008, καταστήματα αφορολόγητων ειδών εκτός αερολιμένα ή λιμένα να κάνουν χρήση της εν λόγω απαλλαγής. Παρά το γεγονός ότι αυτό δεν επιτρέπεται πλέον βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, η Ελλάδα εξακολουθεί να κάνει χρήση της απαλλαγής αυτής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Αιτιολογημένη γνώμη

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ όσον αφορά τα ιδιαίτερα μαθήματα που παραδίδονται από εκπαιδευτικούς

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γερμανία [INFR(2015)2011], επειδή δεν εφαρμόζει ορθά τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την απαλλαγή από τον ΦΠΑ των ιδιαίτερων μαθημάτων που παραδίδονται από εκπαιδευτικούς, όπως ορίζονται στην οδηγία σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας και αποσαφηνίστηκαν από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να απαλλάσσουν από τον ΦΠΑ τα ιδιαίτερα μαθήματα που παραδίδονται από εκπαιδευτικούς και τα οποία αφορούν τη σχολική ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση,. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν περαιτέρω προϋποθέσεις μόνο για τη διασφάλιση της ορθής και απλής εφαρμογής της εν λόγω απαλλαγής και για την πρόληψη της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής ή των καταχρήσεων. Πρέπει να ασκούν αυτή τη διακριτική ευχέρεια κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι ο φορολογούμενος που δικαιούται απαλλαγή από τον ΦΠΑ μπορεί πράγματι να επωφεληθεί από αυτήν. Στη Γερμανία, οι εκπαιδευτικοί που παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό προκειμένου να ισχύει η απαλλαγή από τον ΦΠΑ. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του γερμανικού ομόσπονδου κράτους και πρέπει να πιστοποιεί ότι οι παραδόσεις ιδιαίτερων μαθημάτων αποσκοπούν στην προετοιμασία για την άσκηση επαγγέλματος ή για τη διενέργεια εξετάσεων ενώπιον νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Αυτό δεν συνάδει με το δίκαιο της ΕΕ, όπως ερμηνεύεται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, θεωρείται ότι η Γερμανία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τον ΦΠΑ. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γερμανία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. Απασχόληση και κοινωνικά δικαιώματα

(Για περισσότερες πληροφορίες: Veerle Nuyts — Τηλ.: +32 229 96302, Flora Matthaes — Τηλ.: +32 229 83951)

Προειδοποιητικές επιστολές

Όροι εργασίας: Η Επιτροπή καλεί τη ΔΑΝΙΑ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να ενσωματώσουν στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για τον χρόνο εργασίας στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει δύο διαδικασίες επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Δανία [INFR(2023)2175] και στην Πορτογαλία [INFR(2023)2174], επειδή δεν μετέφεραν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για τον χρόνο εργασίας στον τομέα των εσωτερικών πλωτών μεταφορών (οδηγία 2014/112/ΕΕ). Τον Νοέμβριο του 2023 η Επιτροπή απέστειλε επίσης προειδοποιητικές επιστολές στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, επειδή δεν κοινοποίησαν τα μέτρα για την ενσωμάτωση της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Οι κανόνες αυτοί εφαρμόζουν συμφωνία των κοινωνικών εταίρων που ρυθμίζει ορισμένες πτυχές του χρόνου εργασίας των προσώπων που απασχολούνται σε πλοία στον τομέα των εσωτερικών πλωτών μεταφορών. Ειδικότερα, η συμφωνία ρυθμίζει τη διάρκεια του ημερήσιου και εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, τις περιόδους ανάπαυσης, τα διαλείμματα, τον μέγιστο χρόνο εργασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς και την ετήσια άδεια. Η Δανία και η Πορτογαλία δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή μέτρα για τη μεταφορά των εν λόγω κανόνων. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Δανία και στην Πορτογαλία, οι οποίες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

8. Άμυνα

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johanna Bernsel — Τηλ.: +32 229 86699, Flora Matthaes — Τηλ.: +32 229 66043)

Προειδοποιητική επιστολή

Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ να συμμορφωθεί με την οδηγία για τις συμβάσεις στον τομέα της άμυνας

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Τσεχία [INFR(2023)4017] λόγω παράβασης των υποχρεώσεων που υπέχει δυνάμει της οδηγίας 2009/81/ΕΚ («οδηγία για τις συμβάσεις στον τομέα της άμυνας») και δυνάμει της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σε σχέση με την προμήθεια στρατιωτικών ελικοπτέρων.

Η οδηγία για τις συμβάσεις στον τομέα της άμυνας αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και του ανοικτού χαρακτήρα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού (EDEM) και στην εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των συμφερόντων ασφάλειας των κρατών μελών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η διαδικασία σύναψης σύμβασης και οι όροι που εφάρμοσε η Τσεχία για την ανάθεση της σύμβασης δεν συμμορφώνονταν με την οδηγία για τις συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και με τις αρχές που βασίζονται στη Συνθήκη. Η παράβαση αφορά την καταστρατήγηση της οδηγίας για τις συμβάσεις στον τομέα της άμυνας όσον αφορά τη διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού, μέσω της κατάχρησης της εξαίρεσης για τις συμβάσεις μεταξύ κυβερνήσεων που προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία. Η απευθείας ανάθεση της σύμβασης παραβιάζει επίσης τις αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων, της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη, καθώς στερεί από τις εταιρείες της ΕΕ τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορές και να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά για τη σύμβαση. Η παράβαση αφορά επίσης το αίτημα των τσεχικών αρχών για βιομηχανική συμμετοχή τσεχικών εταιρειών στη σύμβαση. Τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλουν σε ξένους προμηθευτές υποχρεώσεις συνεργασίας μόνο με εγχώριες εταιρείες παραβιάζουν βασικές αρχές της Συνθήκης. Εισάγουν διακρίσεις εις βάρος οικονομικών φορέων, αγαθών και υπηρεσιών από άλλα κράτη μέλη και εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών και/ή το δικαίωμα εγκατάστασης στην εσωτερική αγορά. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Τσεχία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

9. . Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: +32 2 298 65 00, Marta PérezCejuela — Τηλ.: +32 2 296 37 70)

Προειδοποιητικές επιστολές

Χρηματοπιστωτικές αγορές: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ, τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ και τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να ολοκληρώσουν τη μεταφορά της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ελλάδα [INFR(2023)2184], στη Σλοβενία [INFR(2023)2185] και στη Σλοβακία [INFR(2023)2186] λόγω ελλιπούς μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία των τροποποιήσεων της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι τροποποιήσεις αντικαθιστούν τον ορισμό του «χρηματοπιστωτικού μέσου» σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 15 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. Η προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο ήταν η 23η Μαρτίου 2023. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία, οι οποίες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να μεταφέρει ορθά την οδηγία σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Γαλλία [INFR(2023)2164] λόγω πλημμελούς μεταφοράς της οδηγίας σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία (οδηγία 2014/17/ΕΕ). Σκοπός της οδηγίας σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία είναι η δημιουργία μιας αποδοτικής και ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές, τους πιστωτικούς φορείς και τους μεσίτες πιστώσεων με υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στον τομέα των συμβάσεων πίστωσης για καταναλωτές.

Η Γαλλία κοινοποίησε την πλήρη μεταφορά της οδηγίας, αλλά δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό της δίκαιο τις πτυχές της οδηγίας που αφορούν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την ελευθερία εγκατάστασης των μεσιτών πιστώσεων που είναι εγκατεστημένοι και έχουν λάβει άδεια σε άλλα κράτη μέλη. Η οδηγία απαιτεί οι εν λόγω μεσίτες πιστώσεων να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε διασυνοριακή βάση ή με την ίδρυση υποκαταστήματος στη Γαλλία εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, κάτι που μπορούν να κάνουν με βάση την άδειά που έχουν λάβει στο κράτος μέλος καταγωγής τους και ανεξάρτητα από τυχόν καταχώρισή τους από τις γαλλικές αρχές. Η οδηγία απαιτεί επίσης η εποπτεία τους να ασκείται καταρχήν από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής, και η εν λόγω εποπτεία από τις γαλλικές αρχές πρέπει να είναι περιορισμένη σύμφωνα με την οδηγία. Επιπλέον, οι αμοιβές του προσωπικού των πιστωτικών φορέων, του προσωπικού των μεσιτών πιστώσεων ή των εντεταλμένων αντιπροσώπων που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να συναρτώνται με τους στόχους πωλήσεων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Γαλλία δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό της δίκαιο τις εν λόγω πτυχές της οδηγίας σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Γαλλία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Αιτιολογημένη γνώμη

Έλεγχοι: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να μεταφέρει ορθά την οδηγία για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ιταλία [INFR(2022)2218], λόγω ελλιπούς μεταφοράς της οδηγίας για τους ελέγχους (οδηγία 2014/56/ΕΕ) στο εθνικό της δίκαιο.

Προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια της εποπτείας των ελεγκτών και να καταστεί δυνατή η μεγαλύτερη λογοδοσία, η οδηγία για τους ελέγχους απαιτεί από τα κράτη μέλη να ορίσουν μόνο μία αρμόδια αρχή η οποία θα έχει την τελική ευθύνη για τα καθήκοντα εποπτείας στον τομέα του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών. Η ιταλική νομοθεσία προβλέπει δύο διαφορετικές αρχές οι οποίες μοιράζονται εν μέρει ορισμένα σχετικά καθήκοντα εποπτείας χωρίς να ορίζεται ρητά μία αρχή που έχει την τελική ευθύνη.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ιταλία δεν μετέφερε ορθά τη σχετική διάταξη της οδηγίας για τους ελέγχους.

Η Ιταλία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Η Επιτροπή, αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Rural Toolkit προσφέρει ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση της ΕΕ για τις αγροτικές περιοχές

Σήμερα, η Επιτροπή εγκαινίασε το Rural Toolkit. Πρόκειται για έναν νέο διαδραστικό οδηγό όλων των διαθέσιμων ευκαιριών χρηματοδότησης για αγροτικές περιοχές σε επίπεδο ΕΕ. Στόχος του είναι να παράσχει στους υποψήφιους τις γνώσεις και τα εργαλεία που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις τοπικές τους ανάγκες. Οι αγροτικές περιοχές καλύπτουν το 83% της επικράτειας της ΕΕ και φιλοξενούν το 30% του πληθυσμού της. Το Rural Toolkit παρουσιάζει τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από 26 διαφορετικά ταμεία της ΕΕ: από την Κοινή Γεωργική Πολιτική και το Ταμείο Συνοχής ως το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με λίγα κλικ, οι δικαιούχοι (τοπικές αρχές, ιδρύματα, επιχειρήσεις, ενώσεις, ιδιώτες κ.ά) μπορούν να μάθουν ποιες είναι οι καλύτερες χρηματοδοτήσεις που έχουν στη διάθεσή τους για να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους. Οι χρήστες μπορούν να εμπνευστούν και να εξερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα παραδειγμάτων και μελετών, και να ανακαλύψουν επιτυχημένους τρόπους αξιοποίησης των μηχανισμών στήριξης της ΕΕ σε αγροτικές περιοχές της ΕΕ. Το Rural Tookit εντάσσεται στο μακρόπνοο όραμα της Επιτροπής για ισχυρότερες, συνδεδεμένες, ανθεκτικές και ευημερούσες αγροτικές περιοχές στην ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Olof Gill — Τηλ.: : +32 2 298 46 80 ; Μυρτώ-Αμαρυλλίς Λάππα — Τηλ.: : +32 2 299 70 98 ; Stefan De Keersmaecker – Τηλ. : +32 2 298 46 80 ; Laetitia Close — Τηλ.: : +32 2 296 70 73)

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία επί του πρώτου πλαισίου δραστηριοτήτων αξιολόγησης ΠΚΔ

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη χθεσινή πολιτική συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί των δραστηριοτήτων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση αξιολογήσεων (ΠΚΔ). Οι νέοι κανόνες θα προσδώσουν μεγαλύτερη διαφάνεια στα χαρακτηριστικά και τις μεθόδους αξιολογήσεων ΠΚΔ ενισχύοντας παράλληλα την ακεραιότητα της διακυβέρνησης των παρόχων αξιολογήσεων ΠΚΔ.

Οι αξιολογήσεις ΠΚΔ είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην αγορά βιώσιμης χρηματοδότησης της ΕΕ, καθώς παρέχουν στους επενδυτές και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πληροφορίες, π.χ. σχετικά με τις επενδυτικές στρατηγικές και τη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με παράγοντες ΠΚΔ. Οι νέοι κανόνες θα εξασφαλίσουν στους επενδυτές πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις ΠΚΔ των εταιρειών, βοηθώντας τους να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις βιώσιμες επενδύσεις. Θα συμβάλουν στην εμπέδωση μιας νοοτροπίας διαφάνειας όσον αφορά τον αντίκτυπο των επιχειρήσεων στους ανθρώπους και στο περιβάλλον. Θα παράσχουν επίσης μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τις δραστηριότητες των παρόχων αξιολογήσεων ΠΚΔ, ιδίως όσον αφορά την πρόληψη και τον μετριασμό των συγκρούσεων συμφερόντων. Τους νέους κανόνες τους ζήτησαν οι συμμετέχοντες στην αγορά για την αντιμετώπιση της προβολής ψευδοοικολογικής ταυτότητας.

Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού σχετικά με τους παρόχους αξιολογήσεων ΠΚΔ τον Ιούνιο του 2023 στο πλαίσιο μιας νέας δέσμης μέτρων για την ανάπτυξη των θεμελίων του πλαισίου βιώσιμης χρηματοδότησης της ΕΕ και την ενθάρρυνση της ιδιωτικής χρηματοδότησης έργων και τεχνολογιών μετάβασης.

Η κ. Μαρέιντ Μαγκίνες, Επίτροπος αρμόδια για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε σχετικά: «Πρόκειται για ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς μια νέα αγορά, το οποίο θα είναι καθοριστικής σημασίας στην ατζέντα μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι συμμετέχοντες στην αγορά ζήτησαν μεγαλύτερη διαφάνεια. Το νέο πλαίσιο θα βοηθήσει τους επενδυτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και τις εταιρείες να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές με τη διακυβέρνηση επιδόσεις τους. Θα ενισχύσει επίσης την εμπιστοσύνη στην αγορά αυτή αποσαφηνίζοντας τις δραστηριότητες των προμηθευτών, με αυστηρούς κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων. Η ύπαρξη μιας καλά ρυθμιζόμενης αγοράς ΠΚΔ αναμένεται να καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη των παρόχων αξιολογήσεων ΠΚΔ της ΕΕ. »

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: : + 32 2 298 65 00· Marta PérezCejuela — Τηλ.: : + 32 2 296 37 70)

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου για έναν διαδικτυακό κόσμο πιο ασφαλή για τα παιδιά και τη νεολαία

Την 6η Φεβρουαρίου, σε όλο τον κόσμο, νέοι και νέες, γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικοί, υπεύθυνοι χάραξης πολιτική, εκπρόσωποι του ψηφιακού κλάδου και οργανισμών γιόρτασαν την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, η οποία έχει στόχο να καταστήσει το διαδίκτυο καλύτερο και ασφαλέστερο για τα παιδιά και τη νεολαία.

Η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και η ενδυνάμωσή τους με τις κατάλληλες δεξιότητες αποτελεί βασική προτεραιότητα της ΕΕ. Ο κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες είναι το πρώτο παγκοσμίως νομοθέτημα για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως ο κυβερνοεκφοβισμός και το παράνομο περιεχόμενο, αλλά και για την απλούστευση των όρων χρήσης. Οι διατάξεις του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες, οι οποίες ισχύουν από πέρυσι για τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης, από τις 17 Φεβρουαρίου 2024 θα ισχύουν για όλες τις πλατφόρμες.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά (BIK+), η οποία στηρίζει την εφαρμογή του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες, έχει στόχο να εξασφαλίσει ενδεδειγμένες ανά ηλικία ψηφιακές υπηρεσίες και να συμβάλει ώστε κάθε παιδί να είναι ασφαλές, ενδυναμωμένο και σεβαστό στο διαδίκτυο. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία, η Επιτροπή έχει επίσης δημιουργήσει νέο υλικό, το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω της πύλης «Καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά», ώστε τα παιδιά να είναι ασφαλή και χειραφετημένα στους εικονικούς κόσμους.

Επιπλέον, για την καλύτερη προστασία των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον, η Επιτροπή βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να γίνουν «σχολικοί φύλακες του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες», παρέχοντάς τους κατάρτιση και ενημερωτικό υλικό, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα στο διαδίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δημοσίευσε ένα φυλλάδιο διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, το οποίο εξηγεί με απλά λόγια πώς ο κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα συμβάλει σε έναν δικαιότερο και ασφαλέστερο διαδικτυακό κόσμο για τους ανηλίκους.

Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας κ. Ντούμπραβκα Σούιτσα, δήλωσε σχετικά: «Από το 2010 ως το 2020, ο χρόνος που περνούν τα παιδιά στο διαδίκτυο σχεδόν διπλασιάστηκε. Τα παιδιά μαθαίνουν, παίζουν, αλληλεπιδρούν και εκφράζονται στο διαδίκτυο. Ενώ το διαδίκτυο δημιουργεί μοναδικές ευκαιρίες για τα παιδιά και τους νέους, ενέχει επίσης κινδύνους. Μέσω της νέας στρατηγικής για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά, του ψηφιακού σκέλους της στρατηγικής της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, προωθούμε τον ψηφιακό γραμματισμό και εργαζόμαστε ώστε τα δικαιώματα κάθε παιδιού να γίνονται σεβαστά και να προστατεύονται εντός και εκτός διαδικτύου.»

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν προσέθεσε: «Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου είναι μια εκδήλωση-ορόσημο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Μαζί με τον κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τη στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά, δημιουργήσαμε εργαλεία για την ενδυνάμωση και την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, σε όλη την ΕΕ. Προσπαθούμε να προωθήσουμε μια ασφαλέστερη και πιο υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας από τα παιδιά, ώστε τα δικαιώματά τους να ισχύουν στο διαδίκτυο όπως ισχύουν και εκτός αυτού».

Για την 21η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, ο Επίτροπος κ. Μπρέτόν απηύθυνε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke – Τηλ.: +32 2 295 86 15· Thomas Regnier – Τηλ.: +32 2 299 10 99)

Δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου κ. Μπορέλ, του Επιτρόπου κ. Λέναρτσιτς και του Επιτρόπου κ. Βάρχεϊ σχετικά με την 1η επέτειο των σεισμών στην Τουρκία και στη Συρία

Με αφορμή την επέτειο των καταστροφικών σεισμών που έπληξαν τη νότια Τουρκία και τη βόρεια Συρία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν χιλιάδες άνθρωποι και να υποστούν βαρύ πλήγμα τα μέσα βιοπορισμού εκατομμυρίων ανθρώπων, η ΕΕ εξακολουθεί να στέκεται αλληλέγγυα προς τους πληγέντες, και στις δύο χώρες

Με αφορμή την επέτειο των καταστροφικών σεισμών που έπληξαν τη νότια Τουρκία και τη βόρεια Συρία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν χιλιάδες άνθρωποι και να υποστούν βαρύ πλήγμα τα μέσα βιοπορισμού εκατομμυρίων ανθρώπων, η ΕΕ εξακολουθεί να στέκεται αλληλέγγυα προς τους πληγέντες και στις δύο χώρες και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να συνεχίσει να βοηθά εκείνους, των οποίων η ζωή υπέστη τέτοιο φοβερό πλήγμα από αυτή τη φυσική καταστροφή.

Από τις πρώτες στιγμές μετά τους σεισμούς, η ΕΕ ανταποκρίθηκε άμεσα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Οι ευρωπαίοι διασώστες κινητοποιήθηκαν άμεσα επί τόπου μετά την τεράστια καταστροφή, παρέχοντας σωτήρια εφόδια στις πληγείσες περιοχές, και οι εταίροι μας στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας προσάρμοσαν ανάλογα την ανταπόκρισή τους ώστε να παράσχουν ταχεία βοήθεια έκτακτης ανάγκης. Μόλις λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 20 Μαρτίου, η ΕΕ συνάσπισε τη διεθνή κοινότητα διοργανώνοντας διεθνή διάσκεψη δωρητών, με στόχο τη συγκέντρωση της αναγκαίας χρηματοδότησης για τη στήριξη του λαού της Τουρκίας και της Συρίας. Συγκεντρώθηκαν συνολικά 7 δισ. EUR, εκ των οποίων 1 δισ. EUR από την ΕΕ.

Στην Τουρκία, εκτός από τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης που συντονίζεται μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ, με εκτιμώμενη οικονομική αξία ύψους 38 εκατ. EUR, η ΕΕ χορήγησε ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 78,2 εκατ. EUR για την αντιμετώπιση του σεισμού το 2023 και 26 εκατ. EUR σε ανθρωπιστική βοήθεια το 2024.  Σύντομα θα υπογραφεί πρόσθετη βοήθεια ύψους 400 εκατ. EUR στο πλαίσιο του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, το υψηλότερο ποσό που έχει χορηγηθεί σε χώρα η οποία συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις προσχώρησης με στόχο τη στήριξη της ανοικοδόμησης υποδομών ζωτικής σημασίας στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, των υδάτων και των λυμάτων. Ένα άλλο πακέτο ύψους 355,6 εκατ. EUR προετοιμάζεται για τη στήριξη των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής στις πληγείσες περιοχές, στις οποίες οι ανάγκες εξακολουθούν να είναι πολύ μεγάλες, ιδίως για την αποκατάσταση των υποδομών και την κοινωνικοοικονομική στήριξη. Το εν λόγω πακέτο αναμένεται να υπογραφεί τους επόμενους μήνες.

Στη Συρία, ενεργοποιήθηκαν ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ (ΜΠΠΕ) και η Ευρωπαϊκή Ικανότητα Ανθρωπιστικής Αντίδρασης (EHRC) ενώ, λόγω της σοβαρότητας της ανθρωπιστικής κρίσης, που επιδεινώθηκε από τον σεισμό, η ΕΕ τροποποίησε τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας για να διευκολύνει την ταχεία παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Συνολικά, η ΕΕ κινητοποίησε 75 εκατ. EUR για την ανθρωπιστική της απόκριση στον σεισμό στο εσωτερικό της Συρίας. Η αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης επικεντρώθηκε ιδίως στη στέγαση, την ύδρευση, την αποχέτευση και την υγιεινή, την παροχή ιατρικών εφοδίων, καθώς και τη χρηματική βοήθεια. 

Μετά από δεκατρία χρόνια συγκρούσεων, η ΕΕ παραμένει ο κύριος χορηγός βοήθειας στη Συρία και θα συνεχίσει να κινητοποιεί τις διεθνείς προσπάθειες φέτος την άνοιξη, φιλοξενώντας την όγδοη διάσκεψη των Βρυξελλών με θέμα «Στηρίζοντας το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής».

Η καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών λαμβάνει νέα ώθηση με επικαιροποιημένους κανόνες ποινικού δικαίου

Σήμερα η Επιτροπή εγκρίνει πρόταση για την επικαιροποίηση των κανόνων ποινικού δικαίου σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση και τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών. Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών είναι ένα ειδεχθές έγκλημα που έχει οξυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Οι εν λόγω αναθεωρημένοι κανόνες διευρύνουν τους ορισμούς των αδικημάτων και θεσπίζουν αυστηρότερες ποινές και ειδικότερες απαιτήσεις για την πρόληψη και την παροχή βοήθειας στα θύματα. Συμπληρώνουν την πρόταση κανονισμού που υπέβαλε η Επιτροπή το 2022 — η οποία θεσπίζει υποχρεώσεις πουν υπέχουν οι διαδικτυακές εταιρείες να εντοπίζουν, να καταγγέλλουν και να αφαιρούν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από τις υπηρεσίες τους.

Η απειλή της κακοποίησης είναι πραγματική και έχει αυξηθεί σε ολόκληρη την ΕΕ. Για παράδειγμα, εξακολουθούν να εμφανίζονται στο διαδίκτυο παιδοφιλικά εγχειρίδια, παρουσιάζοντας αυξημένη απειλή για τους πλέον ευάλωτους. Τόσο η αυξημένη διαδικτυακή παρουσία των παιδιών όσο και οι τεχνολογικές εξελίξεις δημιουργούν νέες δυνατότητες κακοποίησης.  Μόνο μέσα στο 2022 υπήρξαν 1,5 εκατομμύριο καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην ΕΕ.

Οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ στον τομέα αυτό συμφωνήθηκαν το 2011. Πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στις τελευταίες εξελίξεις και να ενισχύουν την πρόληψη και την προστασία των θυμάτων. Βασικές πτυχές της πρότασης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής:

 • Διεύρυνση του ορισμού των ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σε όλα τα κράτη μέλη: τα νέα αυτά αδικήματα περιλαμβάνουν τη ζωντανή μετάδοση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και την κατοχή και ανταλλαγή παιδοφιλικών εγχειριδίων. Οι νέοι κανόνες επικαιροποιούν επίσης τους ορισμούς του εγκλήματος ώστε να συμπεριληφθεί το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε υλικό βαθυπαραποίησης (deep fakes) ή υλικό που παράγεται από ΤΝ.
 • Ενίσχυση της δίωξης, της πρόληψης και της στήριξης: Η πρόταση θα ορίσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα θύματα μπορούν να καταγγείλουν τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστησαν και να ασκήσουν αγωγή κατά του δράστη. Οι νέοι κανόνες θα παρέχουν επίσης στα θύματα δικαίωμα χρηματικής αποζημίωσης για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων βλαβών που προκαλεί η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Επιπλέον, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να θεσπίσουν μηχανισμό συντονισμού για τη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων προγραμμάτων για την πρόληψη και την παροχή βοήθειας στα θύματα.
 • Ενίσχυση της πρόληψης: Τα κράτη μέλη καλούνται επίσης να εντείνουν τις επενδύσεις στην ευαισθητοποίηση, ιδίως όσον αφορά τους διαδικτυακούς κινδύνους, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το διαδίκτυο είναι ασφαλέστερο και καλύτερο για τα παιδιά και τους νέους. Επιπλέον, οι νέες απαιτήσεις θα διασφαλίζουν ότι οι υπεύθυνοι προσλήψεων για δραστηριότητες που συνεπάγονται στενή επαφή με παιδιά και οι οργανώσεις που ασχολούνται με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών θα πρέπει να ζητούν το ποινικό μητρώο των υποψηφίων.
 • Θα καταστεί επίσης υποχρεωτική η καταγγελία αδικήματος τουλάχιστον από επαγγελματίες που εργάζονται σε στενή επαφή με παιδιά με στόχο την αντιμετώπιση μιας σημαντικής πρόκλησης στις προσπάθειες για την ανάσχεση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Επόμενα βήματα

Τώρα εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν την πρόταση. Μόλις εκδοθεί, η νέα οδηγία θα τροποποιήσει την ισχύουσα οδηγία και θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ιστορικό

Ένα στα πέντε παιδιά υποφέρει από κάποια μορφή σεξουαλικής βίας, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου. Το διαδίκτυο έχει επιδεινώσει σημαντικά την εξάπλωση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, επιτρέποντας στους δράστες να συναντώνται διαδικτυακά και να ανταλλάζουν άμεσα βίντεο και φωτογραφίες σοβαρής σεξουαλικής βίας κατά παιδιών — συχνά πολύ μικρών παιδιών. Με την παρούσα πρόταση, η Επιτροπή συνεχίζει την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την περίοδο 2020-2025 για αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Η καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών και η διασφάλιση της προστασίας των παιδιών είναι ένας από τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ του 2021 για τα δικαιώματα του παιδιού. Η αναδιατύπωση της οδηγίας 2011/93/ΕΕ επιδιώκει να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη τηρούν τις αρχές της φιλικής προς τα παιδιά προσέγγισης της δικαιοσύνης, όπως προβλέπεται από το μοντέλο Barnahus[1].

Η Επιτροπή θα υποβάλει τον Μάρτιο του 2024 σύσταση της Επιτροπής σχετικά με ολοκληρωμένα συστήματα προστασίας των παιδιών, ενισχύοντας τα μέτρα για την προστασία των παιδιών από όλες τις μορφές βίας, συμπεριλαμβανομένης της κακοποίησης στο διαδίκτυο.  

Για περισσότερες πληροφορίες

Αναδιατυπωμένη πρόταση οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών  

Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών — Ευρωπαϊκή Επιτροπή (europa.eu)

Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού

Πρόταση κανονισμού το 2022 για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Πρόταση παράτασης του προσωρινού κανονισμού

[1] Το Barnahus (Σπίτι του Παιδιού) είναι ένα ευρωπαϊκό μοντέλο αντιμετώπισης της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, το οποίο συντονίζει παράλληλες ποινικές έρευνες και έρευνες για την ευημερία των παιδιών, συνενώνει όλες τις σχετικές υπηρεσίες και, ως εκ τούτου, συμβάλλει στην αποφυγή της εκ νέου θυματοποίησης του παιδιού.

Δηλώσεις

Η σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών είναι ένα ειδεχθές έγκλημα με διά βίου τραυματικές συνέπειες για τα παιδιά. Είμαστε αποφασισμένοι να καταστήσουμε βασική προτεραιότητα στο έργο μας την προστασία των παιδιών μας και των δικαιωμάτων τους από κάθε μορφή βίας. Με την παρούσα επικαιροποιημένη οδηγία ενισχύουμε την προστασία, την πρόληψη, την ευαισθητοποίηση και τη στήριξη για την επίτευξη ενός ασφαλούς και ευνοϊκού περιβάλλοντος για τους πλέον ευάλωτους. Η ασφάλεια των παιδιών μας αποτελεί ευθύνη μας και δεν θα παραιτηθούμε. Επειδή κάθε παιδί είναι σημαντικό.

Αντιπρόεδρος κ. Ντούμπραβκα Σούιτσα

Το έργο μας για την οικοδόμηση μιας Ένωσης Ασφάλειας της ΕΕ περιλαμβάνει την καταστολή του ειδεχθούς εγκλήματος της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Κλείνουμε τα κενά που επιτρέπουν στους εγκληματίες να διαπράττουν τα εγκλήματά τους – τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου. Με μια νέα δέσμη ποινικών νόμων, θα καταστήσουμε ευκολότερη την άσκηση δίωξης των δραστών, θα διευκολύνουμε τις έρευνες και θα παράσχουμε καλύτερη στήριξη στα θύματα. Δίνουμε επίσης νέα έμφαση στην πρόληψη, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε μόνο περιστατικά εκμετάλλευσης, αλλά θα εξαλείψουμε προδραστικά τις συνθήκες που ευνοούν πρωτίστως την εκμετάλλευση.

κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας

Οι ταχέως εξελισσόμενες τεχνολογίες δημιουργούν νέες δυνατότητες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο και εγείρουν προκλήσεις για τις αρχές επιβολής του νόμου όσον αφορά τη διερεύνηση αυτού του εξαιρετικά σοβαρού και μεγάλης κλίμακας εγκλήματος. Η ύπαρξη ισχυρού ποινικού δικαίου είναι απαραίτητη και σήμερα κάνουμε ένα βασικό βήμα για να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε αποτελεσματικά νομικά εργαλεία για τη διάσωση των παιδιών και την προσαγωγή των δραστών ενώπιον της δικαιοσύνης. Υλοποιούμε τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2020.

Η κ. Ίλβα Γιούανσον, επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία επί της διευκόλυνσης για την Ουκρανία ύψους έως 50 δισ. ευρώ 

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί του κανονισμού για τη διευκόλυνση για την Ουκρανία, που προτάθηκε από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2023.

Η νέα διευκόλυνση για την Ουκρανία θα παράσχει σταθερή και βιώσιμη χρηματοδότηση για τη στήριξη της ανάκαμψης, της ανασυγκρότησης και του εκσυγχρονισμού της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των βασικών μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται στην πορεία προσχώρησής της στην ΕΕ. Το συνολικό ποσό της διευκόλυνσης για την περίοδο 2024-2027 ανέρχεται σε 50 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αποτελείται από 17 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 33 δισ. ευρώ σε δάνεια.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σχετικά: «Η Ευρώπη θα σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας κάθε μέρα του πολέμου και έπειτα μετά απ’ αυτόν. Η πολιτική συμφωνία επί της διευκόλυνσης για την Ουκρανία ύψους 50 δισ. ευρώ αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου. Η Ευρώπη τηρεί τον λόγο της. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε την αναγκαία χρηματοδότηση και προβλεψιμότητα για τον γενναίο εταίρο και επίδοξο μέλος μας. Στόχος μας είναι να πραγματοποιήσουμε την πρώτη πληρωμή τον Μάρτιο.»

Η διευκόλυνση για την Ουκρανία διαρθρώνεται σε τρεις πυλώνες: άμεση στήριξη στον κρατικό προϋπολογισμό· ένα επενδυτικό πλαίσιο για την προσέλκυση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάκαμψη και την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας· και τεχνική βοήθεια και άλλα μέτρα στήριξης των μεταρρυθμίσεων, καθώς και επιχορηγήσεις που καλύπτουν το κόστος δανεισμού για δάνεια προς την κυβέρνηση της Ουκρανίας. Η διευκόλυνση διέπεται από ένα ισχυρό πλαίσιο λογιστικών και άλλων ελέγχων, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, με παράλληλη στήριξη της περαιτέρω βελτίωσης του συστήματος εσωτερικών ελέγχων της Ουκρανίας.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου.

Η Επιτροπή ζητά την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων παγκοσμίως

Ενόψει της Διεθνούς Ημέρας μηδενικής ανοχής για τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων στις 6 Φεβρουαρίου 2024, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος/αντιπρόεδρος επιβεβαιώνουν την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων παγκοσμίως:

«Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνιστά μορφή βίας κατά των κοριτσιών και των γυναικών. Ας είμαστε σαφείς: οι διαδικασίες αυτές δεν γίνονται για ιατρικούς λόγους. Η ζωή των κοριτσιών κινδυνεύει, τα ανθρώπινα δικαιώματά τους παραβιάζονται και τραυματίζονται σωματικά και ψυχολογικά για πάντα. Δεν υπάρχει απλώς καμία δικαιολογία για τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων.

Οι κοινότητες, οι κυβερνήσεις, οι οργανισμοί και οι διεθνείς εταίροι πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και την υγεία των γυναικών και των κοριτσιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να συνεργάζεται με διεθνείς εταίρους στο πλαίσιο μιας προσέγγισης μηδενικής ανοχής έναντι του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και να αγωνίζεται για έναν κόσμο όπου κάθε κορίτσι και κάθε γυναίκα θα είναι απαλλαγμένες από κάθε μορφή βίας.

Πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση επικύρωσε τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Πρόκειται για ένα κρίσιμο βήμα που υπογραμμίζει ότι η βία κατά των γυναικών συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα άλλο σημαντικό βήμα θα είναι η κατοχύρωση της αποτελεσματικής ποινικοποίησης του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στο δίκαιο της ΕΕ. Προς το παρόν επεξεργαζόμαστε αυτούς τους κανόνες και θα αποτελέσουν μέρος ενός ευρύτερου νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών. Στην πρότασή μας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας προτείνουμε να ποινικοποιηθεί ειδικά ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων ως αυτοτελές αδίκημα. Οι συμβάσεις βρίσκονται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση.  Ετοιμάζουμε, επίσης, σύσταση για την πρόληψη, σε πρώτο στάδιο, των επιβλαβών πρακτικών κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, οι γυναίκες και τα κορίτσια πρέπει να απαλλαγούν από τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων και από κάθε άλλη μορφή βίας.»

Ιστορικό

Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για τη μερική ή ολική αφαίρεση των εξωτερικών γεννητικών οργάνων των γυναικών ή άλλον τραυματισμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων για μη ιατρικούς λόγους. Πρόκειται για μια μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και έχει σοβαρές σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες για όλη τη ζωή τους. Εκτιμάται ότι 190.000 κορίτσια μόνο σε 17 ευρωπαϊκές χώρες διατρέχουν κίνδυνο ακρωτηριασμού, ενώ 600.000 γυναίκες ζουν με τις συνέπειες του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο τουλάχιστον 20.000 γυναίκες και κορίτσια έρχονται στην Ευρώπη ως αιτούσες άσυλο από χώρες στις οποίες διατρέχουν κίνδυνο ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σταθερά προσηλωμένη στον τερματισμό όλων των μορφών έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένου του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, όπως περιγράφεται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2020-2024, στη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων 2020-2025, στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων III και στη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία αποσκοπεί στον τερματισμό της βίας κατά των παιδιών. Σύμφωνα με αυτές τις πολιτικές και τη δέσμευσή μας για τον τερματισμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην Ευρώπη και παγκοσμίως, στηρίζουμε και συνεργαζόμαστε με τις επιζήσασες, τις πληττόμενες οικογένειες και κοινότητες, τους εμπειρογνώμονες και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Η ποινικοποίηση του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτελεί απαίτηση βάσει της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης). Η σύμβαση αυτή υπογράφηκε απ’ όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και έχει κυρωθεί μέχρι σήμερα από 22 κράτη μέλη. Η σύμβαση άρχισε να ισχύει για την ΕΕ την 1η Οκτωβρίου 2023. Προσχωρώντας στη σύμβαση αυτή, η ΕΕ δεσμεύεται από φιλόδοξα και ολοκληρωμένα πρότυπα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στους τομείς της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, του ασύλου και της μη επαναπροώθησης, καθώς και όσον αφορά τη δημόσια διοίκησή της.

Τον Μάρτιο του 2022 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, η οποία ποινικοποιεί ειδικά τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων ως αυτοτελές αδίκημα. Η πρόταση βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση. Η Επιτροπή θα εκδώσει επίσης σύντομα ειδική σύσταση για την πρόληψη και την καταπολέμηση των επιβλαβών πρακτικών κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένου του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, το 2024. Στη σύσταση θα περιλαμβάνονται συγκεκριμένες προτάσεις δράσεων προς τα κράτη μέλη και πρόσθετη και εξειδικευμένη στήριξη για την προστασία των θυμάτων επιβλαβών πρακτικών όπως ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων.

Το πρόγραμμα της Επιτροπής «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες (CERV)» παρέχει χρηματοδότηση σε έργα για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένου του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Τον Νοέμβριο του 2023 η Επιτροπή δημοσίευσε νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Η προθεσμία για την υποβολή των σχεδίων είναι η 24η Απριλίου 2024. Οι επιβλαβείς πρακτικές συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες της πρόσκλησης, οι οποίες περιλαμβάνουν τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, τον ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων των ίντερσεξ ατόμων, την καταναγκαστική άμβλωση, την καταναγκαστική στείρωση, τους γάμους παιδιών και καταναγκαστικούς γάμους ή τη βία για λόγους τιμής.

Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού (1989), στην οποία είναι συμβαλλόμενα μέρη όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καταδικάζει επίσης τη βία κατά των παιδιών. Το 2021 η Επιτροπή ενέκρινε μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού προκειμένου να ενισχύσει τη δέσμευση της ΕΕ για την προστασία των παιδιών από τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων στα κράτη μέλη της ΕΕ και παγκοσμίως, και να τονίσει τη σημασία της εκπαίδευσης, της ευαισθητοποίησης και των νομικών μέτρων για την εξάλειψη των πρακτικών ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, με συγκεκριμένες δράσεις και συστάσεις για τον τερματισμό όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών.

Στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης και της αναπτυξιακής συνεργασίας, η εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στόχο του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2020-2024 και του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων 2021-2025. Αυτό αντικατοπτρίζεται στους πολιτικού διαλόγους, καθώς και σε συγκεκριμένες δράσεις.  Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι βασικός χορηγός του κοινού προγράμματος UNFPA-UNICEF για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, αφού από το 2016 έχει συνεισφέρει συνολικά 18,5 εκατ. ευρώ. Η ΕΕ συνεισέφερε επίσης 60 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της πρωτοβουλίας της «Ομάδας Ευρώπη» για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα στην Αφρική και 23,5 εκατ. ευρώ στο περιφερειακό πρόγραμμα Spotlight για την Αφρική, το οποίο καταπολεμά την έμφυλη βία, συμπεριλαμβανομένου του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε 18 χώρες-εταίρους.

Η ΕΕ επιδιώκει να μετασχηματίσει τα κοινωνικά και τα έμφυλα πρότυπα μέσα από τη συνεργασία με άνδρες και αγόρια, η οποία έχει καθοριστική σημασία για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και των γάμων παιδιών. Έως το 2023, πάνω από 6 εκατομμύρια αγόρια και άνδρες έχουν συμμετάσχει σε συνεδρίες διαλόγου και εκπαίδευσης που ενισχύουν τη θετική αρρενωπότητα και τη δέσμευση των ανδρών για την πρόληψη επιβλαβών πρακτικών και προάγουν τη χειραφέτηση των κοριτσιών, χάρη σε περίπου 900.000 θρησκευτικούς, παραδοσιακούς και κοινοτικούς ηγέτες που κινητοποιήθηκαν από το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τερματισμό της έμφυλης βίας

Ενημερωτικό δελτίο — Κατάρριψη μυθευμάτων σχετικά με τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων 

Έρευνα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων σχετικά με τον επιπολασμό του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων

Στιγμές συγκίνησης για τη Στέλλα Κυριακίδου στην Αιθιοπία

Μαζί με «Ομάδα Ευρώπη» για την ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ-Αφρικής στον τομέα της υγείας

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου έζησε στιγμές μεγάλης συγκίνησης όταν επισκέφθηκε το Κέντρο φροντίδας γυναικών και κοριτσιών έμφυλης βίας στην Αντίς Αμπέμπα, της Αιθιοπίας, όπου είχε την ευκαιρία να μιλήσει μαζί τους, να πληροφορηθεί τις δικές τους ιστορίες, καθώς και την καθημερινότητα τους στο Κέντρο, το οποίο συν χρηματοδοτείται από κράτη μέλη της ΕΕ.

Στη συνέχεια η Επίτροπος που ταξιδεύει στη χώρα, στο πλαίσιο αντιπροσωπείας της «Team Europe», στην οποία περιλαμβάνονται η Υπουργός Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Βελγίου κ. Caroline Gennez και εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου από 9 κράτη μέλη, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να ανταλλάξει απόψεις με επιστήμονες από το εξειδικευμένο νοσοκομείο Tikur Anbessa και να συζητήσει με φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου της χώρας. Επισκέφθηκε επίσης Ογκολογική Μονάδα καθώς και το Τμήμα Περίθαλψης Ψυχικής Υγείας.

Συμμετείχε ταυτόχρονα σε τελετή υπογραφής συμφωνιών συνεργασίας με τα Africa CDC, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητά τους να θεσπίσουν μια αρχιτεκτονική υγειονομικής ασφάλειας στο επίπεδο όλης της ηπείρου, μέσω της υιοθέτησης της προσέγγισης «Μία υγεία». Με την υποστήριξη της Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) της Επιτροπής, οι συμφωνίες αποσκοπούν στην εντατικοποίηση της επιτήρησης και την ενίσχυση των ικανοτήτων για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση επιδημιών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε σχετικά: «Με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την παγκόσμια υγεία, έναν πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας και της στρατηγικής Global Gateway, εδραιώνουμε σημαντικούς νέους τομείς εταιρικής σχέσης με τους Αφρικανούς εταίρους μας όσον αφορά την υγεία. Η παγκόσμια υγεία αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής μας, με στόχο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας για εκατομμύρια ανθρώπους, την επαναφορά σε ορθή τροχιά των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και την ενίσχυση της υγειονομικής ασφάλειας στην Αφρική, την Ευρώπη και όλο τον κόσμο.

Η στρατηγική Global Gateway θα αποτελέσει το επενδυτικό μας σκέλος, ώστε να γίνει πραγματικότητα ο στόχος αυτός. Η εταιρική μας σχέση ενισχύει ήδη την ισότητα όσον αφορά τα ιατρικά αντίμετρα, καθώς και την ικανότητα των Αφρικανών εταίρων μας να προλαμβάνουν τις υγειονομικές απειλές και να προετοιμάζονται έναντι αυτών, με βάση την αλληλεγγύη που αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.»

Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει εν μέρει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την κάνναβη

Σήμερα, η Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει εν μέρει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «European Cannabis Initiative» (Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την κάνναβη).

Η ομάδα διοργάνωσης ζητεί από την Επιτροπή:

 1.  να συγκαλέσει διευρωπαϊκή συνέλευση πολιτών σχετικά με τις πολιτικές για την κάνναβη, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων και της συνοχής των πολιτικών των κρατών μελών·
 2. να διευκολύνει την πρόσβαση στην κάνναβη για ιατρική χρήση και να επιτρέψει τη μεταφορά κάνναβης και των παραγώγων της, εφόσον έχουν συνταγογραφηθεί για θεραπευτικούς σκοπούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης πραγμάτωση του δικαιώματος στην υγεία· και
 3. να διαθέσει τους αναγκαίους πόρους για την έρευνα σχετικά με τους θεραπευτικούς σκοπούς της κάνναβης.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρωτοβουλία μπορεί να καταχωριστεί μόνο όσον αφορά τον δεύτερο και τον τρίτο στόχο, δεδομένου ότι μόνο οι στόχοι αυτοί πληρούν τις απαιτήσεις καταχώρισης. Η Επιτροπή απέρριψε την καταχώριση του πρώτου στόχου της πρωτοβουλίας διότι βρίσκεται εκτός των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, οι οποίες συνίστανται στην υποβολή πρότασης για την έκδοση νομικής πράξης επί του θέματος.

Η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει σε αυτό το στάδιο την ουσία των προτάσεων. Η απόφαση καταχώρισης της πρωτοβουλίας όσον αφορά τον δεύτερο και τον τρίτο στόχο της είναι νομικής φύσης και δεν προδικάζει τα τελικά νομικά και πολιτικά συμπεράσματα της Επιτροπής σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή και τις τυχόν ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί σε περίπτωση που η πρωτοβουλία συγκεντρώσει την αναγκαία στήριξη.

Για τη μερική καταχώριση εφαρμόστηκε διαδικασία δύο σταδίων, στο πλαίσιο της οποίας η ομάδα διοργάνωσης κλήθηκε, σε πρώτο στάδιο, να τροποποιήσει την αρχική της πρωτοβουλία, λαμβάνοντας υπόψη την προκαταρκτική αξιολόγηση της Επιτροπής. 

Επόμενα βήματα

Μετά τη σημερινή μερική καταχώριση, η ομάδα διοργάνωσης έχει προθεσμία έξι μηνών για να ξεκινήσει τη συλλογή υπογραφών. Εάν, σε διάστημα ενός έτους, μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης σε τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή υποχρεούται να λάβει θέση. Η Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει είτε να αναλάβει δράση ανταποκρινόμενη στο αίτημα είτε όχι, και θα πρέπει να αιτιολογήσει το σκεπτικό της.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ως μέσο με το οποίο οι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ατζέντας της ΕΕ. Άρχισε να εφαρμόζεται επίσημα τον Απρίλιο του 2012. Αφού καταχωριστεί επίσημα, μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών δίνει τη δυνατότητα σε ένα εκατομμύριο πολίτες από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για νομική πράξη σε τομείς της αρμοδιότητάς της. Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού είναι οι εξής: 1) η προτεινόμενη δράση δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης 2) δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαιη ή κακόβουλη και 3) δεν αντίκειται προφανώς στις αξίες της Ένωσης.

Πρόκειται για την πρώτη μερική καταχώριση ΕΠΠ από την έναρξη εφαρμογής του νέου κανονισμού ΕΠΠ τον Ιανουάριο του 2020. Από την έναρξη της ΕΠΠ, η Επιτροπή έχει καταχωρίσει 110 πρωτοβουλίες.

Για περισσότερες πληροφορίες

European Cannabis Initiative

Στατιστικά στοιχεία για τις ΕΠΠ

ΕΠΠ που βρίσκονται στο στάδιο της συλλογής υπογραφών

Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών

Εκστρατεία #EUTakeTheInitiative

(οι υπόλοιπες σημερινές αποφάσεις του Κολλεγίου των Επιτρόπων – link με αυτόματη μετάφραση)

Η Επιτροπή εγκαινιάζει την εργαλειοθήκη για τις αγροτικές περιοχές (europa.eu)

Νέα μέτρα για την ενίσχυση της ανάπτυξης δικτύων gigabit (europa.eu)

Σύσταση για τον στόχο μείωσης των εκπομπών έως το 2040 (europa.eu)

Επίτευξη «μηδενικών καθαρών» εκπομπών CO2 έως το 2050 (europa.eu)

The European Commission is committed to personal data protection.  Any personal data is processed in line with Regulation (EC) 2018/1725. All personal information processed by the Directorate-General for Communication / European Commission Representations is treated accordingly. If you do not work for a media organisation, you are welcome to contact the EU through Europe Direct in writing or by calling 00 800 6 7 8 9 10 11.

Athanasios ATHANASIOU

Press Officer / Political Reporter

cid:image002.gif@01DA43A2.26C1A9C0

European Commission

Representation in Cyprus

EU House, 30  Vyronos Avenue, 1096 Nicosia

Tel: +357 22 81 75 76 Mob: +357 99 363753

Twitter: @aathans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *