Skip to content

Ευρωπαϊκές Ειδήσεις 21/5

To νέο Ευρωβαρόμετρο αναδεικνύει τη θετική στάση των Ευρωπαίων απέναντι στην εκμάθηση γλωσσών

Η μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων (86%) πιστεύει ότι ο καθένας θα πρέπει να μιλάει τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα εκτός της μητρικής του, ενώ οι τρεις στους πέντε Ευρωπαίους (59%) μπορούν να συζητήσουν σε μια ξένη γλώσσα. Πρόκειται για κάποια από τα αποτελέσματα του νέου Ευρωβαρόμετρου με τίτλο «Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους», το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Πολυμορφίας. Σύμφωνα με την έρευνα, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η σημασία της γλωσσικής πολυμορφίας για τη βελτίωση της διαπολιτισμικής κατανόησης, των οικονομικών ευκαιριών και της κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη.Με 24 επίσημες γλώσσες και περίπου εξήντα περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολυγλωσσία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολυμορφίας.Σύμφωνα με το νέο Ευρωβαρόμετρο, το οποίο διεξήχθη 12 χρόνια μετά την τελευταία έρευνα που είχε γίνει για το θέμα αυτό, οι πολίτες τηρούν πολύ θετική στάση απέναντι στην πολυγλωσσία: το 76% πιστεύει ότι η βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων θα πρέπει να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα, ενώ το 84% πιστεύει ότι οι περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες θα πρέπει να προστατεύονται.Όσον αφορά τη γνώση ξένων γλωσσών, σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου καταγράφεται θετική, αν και μέτρια, πρόοδος από την τελευταία έρευνα του 2012: οι τρεις στους πέντε Ευρωπαίους μπορούν να συζητήσουν σε τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα, ποσοστό αυξημένο κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες από το 2012. Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών, το σχετικό ποσοστό είναι αυξημένο κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και ανέρχεται σε 79%, αυξημένο κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προάγει τη γλωσσική πολυμορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα Erasmus+ και Creative Europe.

Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα στο σχετικό δελτίο Τύπου.

(Περισσότερες πληροφορίες: Johanna Bernsel — Τηλ.: + 32 2 298 66 99· Flore Boutier — Τηλ.: +32 2 296 60 43) 

Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές και η βιομηχανία θα επωφεληθούν από τον καθαρό, ασφαλή και σταθερό ενεργειακό εφοδιασμό χάρη σε καίριες μεταρρυθμίσεις της αγοράς

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη σημερινή έγκριση σημαντικών μεταρρυθμίσεων της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και του νέου κανονιστικού πλαισίου για την τόνωση της ανάπτυξης τεχνολογιών υδρογόνου και άλλων απανθρακοποιημένων αερίων. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές καταδεικνύουν την αποφασιστικότητα της Ευρώπης να επιμείνει στη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, ενισχύοντας παράλληλα την ασφάλεια του εφοδιασμού και την προστασία των καταναλωτών και αξιοποιώντας τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την ενεργειακή κρίση.

Οι ανθεκτικές στις μελλοντικές εξελίξεις αγορές ενέργειας θα τονώσουν τις επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια και θα οδηγήσουν σε χαμηλότερες και σταθερότερες τιμές, οι οποίες είναι απαραίτητες για να καταστεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία πιο ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Με την έγκριση του νέου σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της δέσμης μέτρων για την αγορά υδρογόνου και απανθρακοποιημένων αερίων, η ΕΕ έχει στη διάθεσή της νέα εργαλεία για την επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων της στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας προσφέρει στους καταναλωτές μια ευρεία επιλογή συμβάσεων και πιο σαφείς πληροφορίες πριν από την υπογραφή σύμβασης, ενώ θα βοηθήσει και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να παραμείνουν ανταγωνιστικές, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε πιο προβλέψιμο ενεργειακό κόστος. Το επικαιροποιημένο πλαίσιο για την αγορά φυσικού αερίου διασφαλίζει ότι τα απανθρακοποιημένα αέρια και το υδρογόνο θα μπορούν να κυκλοφορούν σε ολόκληρη την Ευρώπη και παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να σταματήσουν ή να περιορίσουν τις εισαγωγές αερίου μέσω αγωγών και υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, σύμφωνα με τους στόχους του REPowerEU.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου και στις ερωταπαντήσεις για την επικαιροποίηση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τη δέσμη μέτρων για τα απανθρακοποιημένα αέρια και το υδρογόνο.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tim McPhie — Τηλ.: + 32 2 295 86 02· Giulia Bedini — Τηλ.: + 32 2 295 86 61)

Έναρξη ισχύος των ευρωπαϊκών κανόνων για την ψηφιακή ταυτότητα 

Τη Δευτέρα τέθηκαν σε ισχύ οι κανόνες για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής ψηφιακής ταυτότητας. Οι κανόνες αυτοί θα προετοιμάσουν το έδαφος ώστε όλοι οι πολίτες και οι κάτοικοι της ΕΕ να αντλήσουν τα οφέλη ενός προσωπικού ευρωπαϊκού πορτοφολιού ψηφιακής ταυτότητας το 2026. Το ευρωπαϊκό πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας θα αποτελείται από μια εφαρμογή για φορητές συσκευές που θα εκδίδεται σε κάθε κράτος μέλος. Θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες και τους κατοίκους της ΕΕ να επιβεβαιώνουν την ταυτότητά τους με πλήρη ασφάλεια στο διαδίκτυο, ώστε να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές διαδικτυακές υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ δήλωσε σχετικά: «Σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία του πορτοφολιού ψηφιακής ταυτότητας της ΕΕ. Σε περίπου δύο χρόνια από σήμερα, κάθε Ευρωπαίος πολίτης θα μπορεί να διαχειρίζεται με ασφάλεια τα προσωπικά ψηφιακά του έγγραφα και να έχει πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές διαδικτυακές υπηρεσίες, έχοντας πλήρη έλεγχο των προσωπικών δεδομένων του μέσω μιας εφαρμογής για φορητές συσκευές που προσφέρεται σε εθελοντική βάση σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και κατοίκους.»  

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν προσέθεσε τα εξής: «Η έναρξη ισχύος των κανόνων για την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα αποτελεί σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του στόχου της ΕΕ με ορίζοντα το 2030 να δοθεί στους Ευρωπαίους πολίτες η δυνατότητα να χρησιμοποιούν μια ασφαλή ψηφιακή ταυτότητα που προστατεύει την ιδιωτική ζωή τους. Θα δώσει στους πολίτες τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων στον ψηφιακό κόσμο και θα ενισχύσει την τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης.» 

Το πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας της ΕΕ θα φέρει επανάσταση στην ψηφιακή ταυτοποίηση. Κάθε χρήστης του πορτοφολιού θα μπορεί να χρησιμοποιεί διαδικτυακές υπηρεσίες, να κοινοποιεί ψηφιακά έγγραφα, όπως φορητή άδεια οδήγησης ή ηλεκτρονική συνταγογράφηση, να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς ή να πραγματοποιεί πληρωμές, διατηρώντας τον πλήρη έλεγχο των προσωπικών του δεδομένων. Η Επιτροπή έχει ήδη επενδύσει 46 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» σε τέσσερα πιλοτικά έργα μεγάλης κλίμακας, για τη δοκιμή του πορτοφολιού ψηφιακής ταυτότητας της ΕΕ σε διάφορες καθημερινές χρήσεις, όπως φορητές άδειες οδήγησης, ηλεκτρονική υγεία, πληρωμές, εκπαίδευση και επαγγελματικά προσόντα. Παράλληλα, πρόσφατα προκηρύχθηκε μια δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για πιλοτικά έργα μεγάλης κλίμακας με στόχο τη στήριξη της ανάπτυξης των πορτοφολιών.

Μετά την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων, η Επιτροπή θα καταρτίσει εκτελεστικές πράξεις για να διασφαλίσει ότι όλα τα πορτοφόλια θα διαθέτουν το ίδιο υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων και ότι θα λειτουργούν απρόσκοπτα σε ολόκληρη την ΕΕ. 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke — Τηλ.: + 32 2 295 86 15· Thomas Regnier — Τηλ.: + 32 2 299 10 99)  

Η Επιτροπή ανακοινώνει τις 21 συστάσεις της ομάδας Ευρωπαίων πολιτών για την καταπολέμηση του μίσους στην κοινωνία

Στις 17-19 Μαΐου, στην τελική συνεδρίαση της ομάδας Ευρωπαίων πολιτών για την καταπολέμηση του μίσους στην κοινωνία, 150 Ευρωπαίοι πολίτες διατύπωσαν 21 συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές για την καταπολέμηση του μίσους σε όλες τις μορφές του και για την προώθηση του αμοιβαίου σεβασμού.

Από τον Απρίλιο του 2024, οι πολίτες συνεδριάζουν και συζητούν τα βαθύτερα αίτια και κίνητρα του μίσους, καθώς και τρόπους καταπολέμησής τους εντός και εκτός διαδικτύου. Η συμβολή της ομάδας και της πλατφόρμας συμμετοχής των πολιτών θα συζητηθεί από το Σώμα των Επιτρόπων και θα στηρίξει το μελλοντικό έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους.

Η κ. Ντούμπραβκα Σούιτσα, Αντιπρόεδρος για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας, δήλωσε σχετικά: «Το μίσος αποτελεί τεράστιο κίνδυνο για τη δημοκρατία μας. Σε αυτή την ομάδα Ευρωπαίων πολιτών συμμετείχαν πολίτες απ’ όλες τις γενιές κι όλες τις γωνιές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί, σε έναν χώρο που παρείχε διαφάνεια και ασφάλεια, εξέτασαν το κρίσιμο αυτό ζήτημα και διατύπωσαν άρτιες και εύστοχες συστάσεις. Συστήνουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων, μεταξύ άλλων στους τομείς της εκπαίδευσης, της ψηφιακής τεχνολογίας και των μέσων ενημέρωσης, της ευαισθητοποίησης και της καταπολέμησης της παραπληροφόρησης. Με περηφάνια μοιράζομαι τις συστάσεις αυτές με την Πρόεδρο κ. φον ντερ Λάιεν και τους συναδέλφους μου στο Σώμα των Ευρωπαίων Επιτρόπων. Λίγο καιρό πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, στην ευρωπαϊκή μας δημοκρατία δεν χωρά το μίσος.»

Η κ. Βιέρα Γιούροβα, Αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας, δήλωσε σχετικά: «Παρατηρούμε αύξηση των μηνυμάτων μίσους, ιδίως στο διαδίκτυο. Τα μηνύματα αυτά οξύνουν ακόμη περισσότερο την πόλωση των κοινωνιών μας και την υπονόμευση της δημοκρατίας. Στη χειρότερη περίπτωση, η βίαιη ρητορική μπορεί να οδηγήσει σε βίαιες ενέργειες. Χαίρομαι που οι πολίτες, στο πλαίσιο της ομάδας Ευρωπαίων πολιτών, αναγνώρισαν τους κινδύνους της ρητορικής μίσους και διατύπωσαν σαφείς και φιλόδοξες συστάσεις για την καταπολέμησή της.»

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συστάσεις της ομάδας είναι διαθέσιμες στο δελτίο Τύπου.


(Περισσότερες πληροφορίες: Francesca Dalboni — Τηλ.: + 32 229 88170· Saul Louis Goulding — Τηλ.: + 32 229 64735)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Δευτέρα 20 Μαΐου

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς στη Θεσσαλονίκη: εκφωνεί ομιλία στη γενική συνέλευση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου στη Λευκωσία: εκφωνεί κεντρική ομιλία στο συνέδριο «Green Agenda Cyprus Summit».

Τρίτη 21 Μαΐου

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς στις Σέρρες: αναγορεύεται επίτιμος διδάκτορας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Τετάρτη 22 Μαΐου

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς διατυπώνει εισαγωγικές παρατηρήσεις στην υψηλού επιπέδου συζήτηση στρογγυλής τραπέζης της Ακαδημίας Κυβερνοδεξιοτήτων της ΕΕ.

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου υποδέχεται τη Δρ. Sumbul Desai, Αντιπρόεδρο για θέματα Υγείας στην Apple.

Πέμπτη 23 Μαΐου

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς συμμετέχει στο Φόρουμ Europa που διοργανώνεται από το Φόρουμ για τη Νέα Οικονομία

The European Commission is committed to personal data protection.  Any personal data is processed in line with Regulation (EC) 2018/1725. All personal information processed by the Directorate-General for Communication / European Commission Representations is treated accordingly. If you do not work for a media organisation, you are welcome to contact the EU through Europe Direct in writing or by calling 00 800 6 7 8 9 10 11.

Athanasios ATHANASIOU

Press Officer / Political Reporter

cid:image002.gif@01DA7FAE.3D1256A0

European Commission

Representation in Cyprus

EU House, 30  Vyronos Avenue, 1096 Nicosia

Tel: +357 22 81 75 76 Mob: +357 99 363753

Twitter: @aathans

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *