Skip to content

Ευρωπαϊκές Ειδήσεις 16/5

Η Επιτροπή κινεί επίσημη διαδικασία κατά της Meta βάσει της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων στο Facebook και στο Instagram

Σήμερα, η Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία για να αξιολογήσει κατά πόσον η Meta, πάροχος του Facebook και του Instagram, ενδέχεται να έχει παραβιάσει την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) όσον αφορά πτυχές της προστασίας των ανηλίκων. 

Η Επιτροπή ανησυχεί ότι τα συστήματα του Facebook και του Instagram, συμπεριλαμβανομένων των αλγορίθμων τους, ενδέχεται να υποκινούν συμπεριφορικούς εθισμούς των παιδιών και να προξενούν τα λεγόμενα «φαινόμενα λαγουδότρυπας». Επιπλέον, η Επιτροπή ανησυχεί για τις μεθόδους δήλωσης και επαλήθευσης της ηλικίας που εφαρμόζει η Meta.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή, κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, δήλωσε σχετικά: «Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη βήμα για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των νέων στο διαδίκτυο. Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες προβλέπει κανόνες που μπορούν να προστατεύουν τους ανηλίκους όταν αλληλεπιδρούν στο διαδίκτυο. Ανησυχούμε ότι το Facebook και το Instagram μπορεί να υποκινούν συμπεριφορικό εθισμό και ότι η Meta στις υπηρεσίες της εφαρμόζει ανεπαρκείς μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας. Τώρα θα ερευνήσουμε το ζήτημα διεξοδικά. Θέλουμε να προστατεύσουμε την ψυχική και τη σωματική υγεία των νέων.»

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν, προσέθεσε: «Σήμερα κινήσαμε επίσημες διαδικασίες κατά της Meta. Δεν έχουμε πειστεί ότι κάνει αρκετά για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες και για να μετριάσει τους κινδύνους αρνητικών επιπτώσεων στη σωματική και ψυχική υγεία των νέων Ευρωπαίων στο Facebook και στο Instagram. Τώρα θα ερευνήσουμε σε βάθος την πιθανή εθιστική επίδραση των πλατφορμών και το φαινόμενο της “λαγουδότρυπας” σε αυτές , την αποτελεσματικότητα των εργαλείων επαλήθευσης ηλικίας και το επίπεδο ιδιωτικότητας που παρέχεται στους ανηλίκους κατά τη λειτουργία των συστημάτων συστάσεων. Δεν φειδόμαστε προσπαθειών για την προστασία των παιδιών μας.»

Η σημερινή κίνηση της διαδικασίας βασίζεται σε προκαταρκτική ανάλυση της έκθεσης αξιολόγησης κινδύνου που απέστειλε η Meta τον Σεπτέμβριο του 2023, στις απαντήσεις της Meta, στα επίσημα αιτήματα της Επιτροπής για παροχή πληροφοριών (σχετικά με την προστασία των ανηλίκων και τη μεθοδολογία της εκτίμησης κινδύνου), σε δημόσια διαθέσιμες εκθέσεις, καθώς και σε αναλύσεις της ίδιας της Επιτροπής.

Στις 30 Απριλίου 2024, η Επιτροπή είχε ήδη κινήσει επίσημη διαδικασία κατά της Meta, για το Facebook και το Instagram, όσον αφορά την παραπλανητική διαφήμιση, το πολιτικό περιεχόμενο, τους μηχανισμούς ειδοποίησης και δράσης, την πρόσβαση των ερευνητών σε δεδομένα, καθώς και την ανυπαρξία ενός αποτελεσματικού ανεξάρτητου εργαλείου πολιτικού διαλόγου και παρακολούθησης εκλογών σε πραγματικό χρόνο ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.

(Περισσότερες πληροφορίες: Johanna Bernsel — Τηλ.: + 32 2 298 66 99· Thomas Regnier – Τηλ.: +32 2 291 33 91)

Η Επιτροπή ανακοινώνει τους πρωταθλητές και τις πρωταθλήτριες της ισότητας των φύλων στην έρευνα και την καινοτομία

Η Επιτροπή ανακοίνωσε τα τρία ιδρύματα που κέρδισαν το βραβείο «Πρωταθλητές και προταθλήτριες ισότητας των φύλων» για το 2023. Πρόκειται για το ερευνητικό κέντρο Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) της Γαλλίας, το πανεπιστήμιο Universitat Rovira i Virgili της Ισπανίας και το πανεπιστήμιο Technological University of the Shannon: Midlands Midwest της Ιρλανδίας. Ο κάθε νικητής θα λάβει έπαθλο 100.000 ευρώ. 

Η κ. Ιλιάνα Ιβάνοβα, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας δήλωσε σχετικά: «Θα ηθελα να συγχαρώ τους νικητές και τις νικήτριες του βραβείου “Ορίζων Ευρώπη” για τους πρωταθλητές και τις πρωταθλήτριες της ισότητας των φύλων. Τα εκπληκτικά τους επιτεύγματα για ενίσχυση της ισότητας των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον εμπνέουν τα ιδρύματα σε όλο τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Ανυπομονώ να δω πώς οι νέοι πρωταθλητές μας θα συνεργαστούν και θα ενισχύσουν τον Σύνδεσμο Πρωταθλητών που εγκαινιάστηκε πέρυσι με την πρώτη απονομή αυτού του βραβείου!»  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το βραβείο της ΕΕ για τους πρωταθλητές και τις πρωταθλήτριες της ισότητας των φύλων το 2022 για να αναγνωρίσει και να τιμήσει τα εξαιρετικά αποτελέσματα που έχουν επιτύχει τα ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα μέσω της εφαρμογής σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων. Σκοπός του είναι να συμπληρώσει και να ενισχύσει το κριτήριο επιλεξιμότητας του σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων και να δώσει κίνητρο για την προώθηση συμπεριληπτικών σχεδίων και πολιτικών για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ). 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

(Περισσότερες πληροφορίες: Johanna Bernsel — Τηλ.: + 32 2 298 66 99· Thomas Regnier – Τηλ.: +32 2 291 33 91)

Η Επιτροπή επενδύει πάνω από 1 δισ. ευρώ σε 54 φιλόδοξα αμυντικά βιομηχανικά έργα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας

Η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του 2023 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (ΕΤΑ). Συνολικά, θα διατεθούν 1,31 δισ. ευρώ από κονδύλια της ΕΕ για τη στήριξη 54 κοινών ευρωπαϊκών έργων έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας.

Τα επιλεγμένα έργα θα στηρίξουν την τεχνολογική αριστεία σε ένα ευρύ φάσμα αμυντικών ικανοτήτων σε κρίσιμους τομείς, όπως στην κυβερνοάμυνα, τη χερσαία μάχη, την αερομαχία και τη ναυμαχία, την προστασία των διαστημικών πόρων και τη ραδιολογική, βιολογική, χημική και πυρηνική (ΡΒΧΠ) άμυνα. Τα έργα θα συμβάλουν στις προτεραιότητες της ΕΕ όσον αφορά τις ικανότητες, όπως για παράδειγμα στη βελτίωση της επίγνωσης της κατάστασης για τη διασφάλιση της πρόσβασης στο διάστημα, καθώς και στην ανάπτυξη τεχνολογιών για ένα μελλοντικό άρμα μάχης. Θα στηρίξουν επίσης τις στρατηγικές αεροπορικές μεταφορές υπερμεγέθων εμπορευμάτων, ικανότητα που είναι καίριας σημασίας για την άμεση παροχή στήριξης σε αποστολές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος καινοτομίας στον τομέα της άμυνας (EUDIS), το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, οι μικρομεσαίες και οι νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και οι νεοεισερχόμενοι στον τομέα της άμυνας αξιοποίησαν διάφορες ευκαιρίες που προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια του κύκλου χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας του 2023. Για πρώτη φορά, τέσσερα έργα θα στηρίξουν τη μεταφορά της μη στρατιωτικής καινοτομίας στην άμυνα.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου και σε μια σειρά ενημερωτικών δελτίων.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johanna Bernsel — Τηλ.: + 32 2 298 66 99· Flore Boutier — Τηλ.: + 32 2 296 60 43) 

Κοινή δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου / Αντιπροέδρου Μπορέλ και της Επιτρόπου Ιβάνοβα σχετικά με την 70ή επέτειο της Σύμβασης της Χάγης για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης και του Πρώτου Πρωτοκόλλου της

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Τζουζέπ Μπορέλ και η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. Ιλιάνα Ιβάνοβα εξέδωσαν την ακόλουθη δήλωση για τον εορτασμό της 70ής επετείου της Σύμβασης της Χάγης για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης και του Πρώτου Πρωτοκόλλου της:

«Πριν από 70 χρόνια, τον Μάιο του 1954, εγκρίθηκε η Σύμβαση της Χάγης για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης, μαζί με το Πρώτο Πρωτόκολλό της. Ήταν η πρώτη διεθνής πολυμερής συνθήκη που επικεντρώθηκε αποκλειστικά στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Άνοιξε τον δρόμο για πολλαπλές προσπάθειες και πολυάριθμα μέσα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της ατιμωρησίας των δραστών, η οποία παραμένει εξαιρετικά σημαντική.

Η ΕΕ στηρίζει την Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Επιμορφωτική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO), η οποία διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διάδοση και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των συμφωνιών για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών.

Μας λυπεί το γεγονός ότι η πολιτιστική κληρονομιά πλήττεται ή καταστρέφεται σήμερα σε ένοπλες συγκρούσεις και καταδικάζουμε τη σκόπιμη στόχευση χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οποιαδήποτε ζημία σε πολιτιστικά αγαθά πλήττει την κληρονομιά της ανθρωπότητας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον οικουμενικό σεβασμό της Σύμβασης της Χάγης, να βοηθά τους εταίρους να εδραιώνουν και να προστατεύουν την πολιτιστική κληρονομιά και να προωθεί την τεκμηρίωση και τη διερεύνηση εγκλημάτων κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς, με στόχο να λογοδοτήσουν οι δράστες αυτών των εγκλημάτων.

Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί εργαλείο συμφιλίωσης και κοινωνικής συνοχής. Αποτελεί επίσης κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης και παρέχει στέρεες βάσεις για την ανθεκτικότητα της κοινωνίας, στηρίζοντας τη βιώσιμη ανάκαμψη και τη διαρκή ειρήνη.»

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε τη δήλωση στο διαδίκτυο.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Nabila Massrali — Τηλ.: + 32 229 88093· Johanna Bernsel — Τηλ.: + 32 2 298 66 99)

The European Commission is committed to personal data protection.  Any personal data is processed in line with Regulation (EC) 2018/1725. All personal information processed by the Directorate-General for Communication / European Commission Representations is treated accordingly. If you do not work for a media organisation, you are welcome to contact the EU through Europe Direct in writing or by calling 00 800 6 7 8 9 10 11.

Athanasios ATHANASIOU

Press Officer / Political Reporter

cid:image002.gif@01DA7FAE.3D1256A0

European Commission

Representation in Cyprus

EU House, 30  Vyronos Avenue, 1096 Nicosia

Tel: +357 22 81 75 76 Mob: +357 99 363753

Twitter: @aathans

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *