Skip to content

Πρόγραμμα Erasmus +: Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής

TrainingRoom

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αναφέρεται στο πρόγραμμα «Erasmus+»: του προγράμματος της ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και συγκεκριμένα στη  ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3 (ΚΑ3).

 Οι επιχορηγήσεις θα υποστηρίξουν τις προσπάθειες των εθνικών αρχών να σχεδιάσουν ή να εφαρμόσουν παρεμβάσεις πολιτικής στον τομέα της ΣΕΕΚ με στόχο τη διασφάλιση της συνοχής και της συνάφειας της προσφοράς κατάρτισης και τη σημαντική αύξηση της συμμετοχής ενηλίκων σε δραστηριότητες μάθησης. Οι δραστηριότητες θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή συναφών εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών ενδιαφερομένων και θα βασιστούν στη συμβουλευτική υποστήριξη και την εμπειρογνωμοσύνη ομοτίμων από μία ή περισσότερες χώρες του προγράμματος Erasmus+ που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις ή που διαθέ­τουν αποτελεσματικές πολιτικές και εξασφαλίζουν την αποτελεσματική παροχή ΣΕΕΚ.


Τα ακόλουθα είδη δραστηριοτήτων είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων:

  • μελέτες σκοπιμότητας, αναθεωρήσεις εθνικών/περιφερειακών/τοπικών κανονισμών σχετικά με τη ΣΕΕΚ, ανάλυση κόστους-ωφέλειας,
  • λεπτομερή σχέδια δράσης για την ανάπτυξη και εφαρμογή συνεκτικού πλαισίου πολιτικής για τη ΣΕΕΚ,
  • διοργάνωση εθνικών/περιφερειακών/τοπικών επιχειρηματικών φόρουμ με στόχο να δοθούν κίνητρα στους εργοδότες να επεν­δύσουν στη ΣΕΕΚ,
  • διοργάνωση και/ή συμμετοχή σε διασκέψεις, σεμινάρια και ομάδες εργασίας,
  • εκστρατείες ευαισθητοποίησης, δράσεις αξιοποίησης και διάδοσης· δραστηριότητες που υποστηρίζουν τη βιωσιμότητα του σχεδίου,
  • ανταλλαγή ορθών και/ή καινοτόμων πρακτικών μεταξύ χωρών, για παράδειγμα μέσω στοχευμένων επισκέψεων μελέτης,
  • ερευνητικές δραστηριότητες,
  • προπαρασκευαστικές εργασίες για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών παρεμβάσεων στον τομέα της ΣΕΕΚ μέσω της χρήσης του ΕΚΤ ή άλλων συναφών ταμείων,
  • κοινότητες πρακτικής.

Η διάρκεια των σχεδίων είναι είτε 12 είτε 24 μήνες. Αιτήσεις σχεδίων που προγραμματίζεται να διαρκέσουν για μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που προσδιορίζεται στην παρούσα πρόσκληση δεν θα γίνονται δεκτές

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €4,200,000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

Η επιχορήγηση ανά έργο θα είναι μεταξύ 150.000 ευρώ για ένα έτος και 300.000 ευρώ για ένα διετές έργο.

Θεματικές Κατηγορίες: Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δικαιούχοι: Κεντρική Κυβέρνηση , Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/01/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/04/2015

Εθνικό Σημείο Επαφής:

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης:
Ιστοσελίδες: www.llp.org.cy
www.erasmusplus.com
info@llp.org.cy
Τηλ: +357 22 448888

Σημείο Επαφής EE:

EACEA-EPLUS-VET@ec.europa.eu

Ιστοσελίδα: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/comprehensive-policy-frameworks-for-continuing-vet_en

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *