Skip to content

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει το παρατηρητήριο – φόρουμ της ΕΕ για την τεχνολογία blockchain

Η Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα το παρατηρητήριο – φόρουμ της ΕΕ για την τεχνολογία blockchain με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον ευρωβουλευτή Jakob von Weizsäcker, αρμόδιο για την πρόσφατη έκθεση σχετικά με τα εικονικά νομίσματα.

Το παρατηρητήριο – φόρουμ για την τεχνολογία blockchain θα προβάλλει τις κυριότερες εξελίξεις αυτής της τεχνολογίας, θα προωθεί ευρωπαϊκούς φορείς και θα ενισχύει την ευρωπαϊκή συνεργασία με διάφορους ενδιαφερομένους που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που απαιτούν χρήση της blockchain.

Η τεχνολογία blockchain, η οποία αποθηκεύει δέσμες πληροφοριών κατανεμημένων σε ολόκληρο το δίκτυο, θεωρείται ως μια επαναστατική καινοτομία, καθώς συνεπάγεται υψηλά επίπεδα ιχνηλασιμότητας και ασφάλειας στις διαδικτυακές οικονομικές συναλλαγές. Η τεχνολογία αυτή αναμένεται να επηρεάσει τις ψηφιακές υπηρεσίες και να μετασχηματίσει τα επιχειρηματικά μοντέλα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η ασφάλιση, τα χρηματοοικονομικά, η ενέργεια, η εφοδιαστική, η διαχείριση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και οι δημόσιες υπηρεσίες.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά Άντρους Άνσιπ δήλωσε: «Τεχνολογίες, όπως η blockchain μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των δαπανών, αυξάνοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη, την ιχνηλασιμότητα και την ασφάλεια. Έχουν τεράστιες δυνατότητες να κάνουν ασφαλέστερες τις διαδικτυακές κοινωνικές επαφές και οικονομικές συναλλαγές, παρέχοντας προστασία έναντι ενδεχόμενων επιθέσεων και εξαλείφοντας την ανάγκη για μεσάζοντες. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τη σημαντική «δεξαμενή ταλέντων» της Ευρώπης και τις εξαιρετικές νεοφυείς επιχειρήσεις για να εξελιχτούμε σε μια ηγετική περιοχή παγκοσμίως που θα αναπτύξει την τεχνολογία blockchain και θα επενδύσει στην εφαρμογή της.»

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος αρμόδιος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών Βάλντις Ντομπρόβσκις δήλωσε: «Η blockchain, η οποία αποτελεί μία από τις πολλές τεχνολογίες που προωθούν την ψηφιακή καινοτομία, διαθέτει το αναγκαίο δυναμικό για να μετασχηματίσει ουσιαστικά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις αγορές. Το παρατηρητήριο – φόρουμ για την τεχνολογία blockchain θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα συμβάλλει στη διαδικασία χάραξης των πολιτικών μας.»

Η αρμόδια επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και την Κοινωνία Μαρίγια Γκαμπριέλ δήλωσε: «Η τεχνολογία blockchain είναι για μένα μοχλός αλλαγής και θέλω να δω την Ευρώπη να πρωτοστατεί στην ανάπτυξή της. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον, δηλαδή μια ενιαία αγορά για την blockchain, αντί για ένα συνονθύλευμα πρωτοβουλιών, ώστε να μπορούν να επωφεληθούν όλοι οι πολίτες. Το παρατηρητήριο – φόρουμ της ΕΕ για την τεχνολογία Blockchain είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί από το 2013 σχέδια που βασίζονται στην τεχνολογία blockchain μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΠ7 και Ορίζοντας 2020. Μέχρι το 2020, θα διαθέσει έως και 340 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση σχεδίων που κάνουν χρήση της τεχνολογίας blockchain.

Ενθάρρυνση των κυβερνήσεων, της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των πολιτών να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η blockchain

Οι ευρωπαϊκοί φορείς καινοτομίας και οι επιχειρηματίες προσφέρουν ήδη λύσεις βασισμένες στην τεχνολογία blockchain. Σημαντικοί παράγοντες παραδοσιακών τομέων, όπως τράπεζες, ασφαλιστικοί φορείς, χρηματιστήρια, υπηρεσίες εφοδιαστικής ή εταιρείες συμμετέχουν σε πιλοτικά σχέδια. Πολλά κράτη μέλη έχουν ανακοινώσει την ανάληψη πρωτοβουλιών καθώς επιδιώκουν να αυξήσουν τη χρήση της τεχνολογίας blockchain.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να βασιστεί στις υφιστάμενες πρωτοβουλίες, να διασφαλίσει ότι αυτές μπορούν να εφαρμόζονται σε διασυνοριακό επίπεδο, να εδραιώσει την εμπειρογνωσία και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που δημιουργούν οι νέες δυνατότητες της τεχνολογίας blockchain (όπως αποδιαμεσολάβηση, εμπιστοσύνη, ασφάλεια και ιχνηλασιμότητα ήδη από τον σχεδιασμό).

Το παρατηρητήριο – φόρουμ της ΕΕ για την τεχνολογία blockchain θα βοηθήσει ουσιαστικά την Ευρώπη να αξιοποιήσει τις νέες δυνατότητες που προσφέρει αυτή η τεχνολογία, να συγκεντρώσει εμπειρογνωσία και να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον συγκεκριμένο τομέα. Θα συγκεντρώνει πληροφορίες, θα παρακολουθεί και θα αναλύει τάσεις, θα αντιμετωπίζει προκλήσεις και θα διερευνά το κοινωνικοοικονομικό δυναμικό της blockchain. Επίσης θα διευκολύνει τη διασυνοριακή συνεργασία σχετικά με πρακτικά ζητήματα, φέρνοντας σε επαφή τους καλύτερους εμπειρογνώμονες της Ευρώπης και προωθώντας ένα ανοικτό φόρουμ για ειδικούς στην τεχνολογία blockchain, φορείς καινοτομίας, πολίτες, παράγοντες της βιομηχανίας, δημόσιες καθώς και ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές, προκειμένου να εξετάζουν και να αναπτύσσουν νέες ιδέες με στόχο τη μάθηση, τη συμμετοχή και τη συμβολή με ανοικτό τρόπο.

Η ConsenSys, ένας παγκόσμιος φορέας που έχει πλέον εδραιωθεί στην Ευρώπη, επιλέχθηκε ως εταίρος για την υποστήριξη της προβολής του παρατηρητηρίου στην Ευρώπη ύστερα από διαγωνισμό που προκηρύχθηκε πέρυσι. Ως σημαντικό μέλος της κοινότητας blockchain, η ConsenSys θα συνδυάζει ισχυρή δέσμευση υπέρ της ανάπτυξης της τεχνολογίας blockchain, υψηλή τεχνογνωσία και διασυνδέσεις με το παγκόσμιο οικοσύστημα της blockchain, καθώς και μια επιχειρηματική προσέγγιση συνεργασίας με ενδιαφερομένους και εμπειρογνώμονες στην ΕΕ και σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα συνεργάζεται στενά με τις υπηρεσίες της Επιτροπής για τη λειτουργία του παρατηρητηρίου – φόρουμ της ΕΕ, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης στις 29 Ιανουαρίου 2018.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να προβάλει περισσότερο τους φορείς της τεχνολογίας blockchain, καθώς και να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες, να εδραιώσει την εμπειρογνωσία και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που δημιούργησαν οι νέες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία blockchain, όπως στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών και προώθηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Το παρατηρητήριο – φόρουμ για την τεχνολογία blockchain δημιουργήθηκε με τη μορφή πιλοτικού σχεδίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο πρότεινε ο ευρωβουλευτής Jakob Von Weizsacker, και στοχεύει να στηρίξει το έργο της Επιτροπής στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.

Η χρηματοοικονομική τεχνολογία αποτελεί πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς μπορεί και θα συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων που συνδέονται με την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς, της Τραπεζικής Ένωσης, της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Αναγνωρίζοντας τον διατομεακό μετασχηματισμό της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας η Επιτροπή συνέστησε τον Νοέμβριο του 2016 μια ειδική ομάδα χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, που λειτουργεί στο πλαίσιο του στόχου της Επιτροπής για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία. Η Επιτροπή επεξεργάζεται επί του παρόντος ένα σχέδιο δράσης για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία, το οποίο θα παρουσιάσει την άνοιξη.

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο για την blockchain,

Τεχνολογίες blockchain

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *