Skip to content

Ευρωπαϊκή στρατηγική για την προστασία μελισσών και μελισσοκόμων

 
01-03-2018 – Ανακοινωθέν Τύπου
Σύνοδος ολομέλειας
Ευρωπαϊκή στρατηγική για την προστασία μελισσών και μελισσοκόμων
 

  • απαγόρευση όλων των επιβλαβών φυτοφαρμάκων
  • ενίσχυση των ελέγχων για να μειωθούν οι εισαγωγές νοθευμένου μελιού
  • ενίσχυση της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα οφέλη του μελιού

Το ΕΚ καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επενδύσουν περισσότερο στην προστασία της υγείας των μελισσών, στην καταπολέμηση της νόθευσης του μελιού και στην στήριξη των μελισσοκόμων.

Με το ψήφισμά τους (560 ψήφους υπέρ, 27 κατά και 28 αποχές) οι ευρωβουλευτές ζητούν μία αποτελεσματική, ευρείας κλίμακας και μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βελτίωση της υγείας των μελισσών, την καταπολέμηση της θνησιμότητάς τους και την ανασύσταση των αποθεμάτων μελισσών

Πιο συγκεκριμένα ζητούν τα εξής:

  • σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της θνησιμότητας των μελισσών
  • προγράμματα αναπαραγωγής ειδών μελισσών που είναι ανθεκτικά σε χωροκατακτητικά είδη, όπως το Varroa destructor, η ασιατική σφήκα (είδος πολύ επιθετικό με τα υπόλοιπα έντομα) και η αμερικανική σηψιγονία
  • ενίσχυση της έρευνας για την ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων για την υγεία των μελισσών
  • απαγόρευση όλων των δραστικών ουσιών των φυτοφαρμάκων που έχουν επιστημονικά αποδεδειγμένα αρνητικά αποτελέσματα στην υγεία των μελισσών, συμπεριλαμβανομένων των νεονικοτινοειδών, και παροχή ασφαλών εναλλακτικών λύσεων στους αγρότες
  • προηγμένα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης μεταξύ γεωργών και μελισσοκόμων, δασοκόμων, επιστημόνων και κτηνιάτρων σχετικά με τις περιόδους ψεκασμού

Στήριξη των μελισσοκόμων και προώθηση των μελισσοκομικών προϊόντων

Το ΕΚ ζητάει την αύξηση κατά 50% του κονδυλίου του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού που διατίθεται για τα εθνικά μελισσοκομικά προγράμματα και τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος στήριξης των μελισσοκόμων στην Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2020. Προτείνει επίσης τη θέσπιση ενός συστήματος αποζημίωσης στα οικεία εθνικά προγράμματα μελισσοκομίας για τη θνησιμότητα των αποικιών μελισσών.

Καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να ενισχύσουν τις δράσεις ενημέρωσης του κοινού και ιδιαίτερα των παιδιών σχετικά με τα οφέλη που επιφέρει η κατανάλωση μελιού στην υγεία και τις θεραπευτικές χρήσεις των μελισσοκομικών προϊόντων.

Τέλος στις εισαγωγές νοθευμένου μελιού

Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι για να διασφαλιστεί ότι το εισαγόμενο μέλι πληροί τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ χρειάζεται να εναρμονιστούν οι συνοριακοί έλεγχοι, οι έλεγχοι στην ενιαία  αγορά και όλες οι δοκιμές εισαγόμενου μελιού.

Καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει αποτελεσματικές διαδικασίες εργαστηριακών αναλύσεων, προκειμένου να εντοπίζονται τα κρούσματα νόθευσης μελιού, και ζητούν από τα κράτη μέλη να επιβάλουν αυστηρές ποινές στους παραβάτες.

Τονίζουν ότι το μέλι και τα προϊόντα μελισσών θα πρέπει να θεωρούνται «ευαίσθητα» στις εμπορικές συνομιλίες με τρίτες χώρες, και προτείνουν το ενδεχόμενο να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής των διαπραγματεύσεων για συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών.

Δήλωση του εισηγητή

Ο εισηγητής Norbert Erdős (ΕΛΚ, Ουγγαρία) δήλωσε τα εξής: «Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατέψουμε το μέλι και τις μέλισσες, καθώς το 76% της παραγωγής τροφίμων στην Ευρώπη βασίζεται στην επικονίαση και κατά συνέπεια οι μέλισσες είναι απαραίτητες για την επισιτιστική μας ασφάλεια. Το Κοινοβούλιο πρότεινε σήμερα μια στρατηγική επιβίωσης για τις μέλισσες και τους μελισσοκόμους μας και ένα σχέδιο για την αύξηση της διαφάνειας για τους καταναλωτές με την αντικατάσταση της τρέχουσας παραπλανητικής και συνεπώς απαράδεκτης επισήμανσης: «μίγμα μελιών ΕΕ και εκτός ΕΕ» με τη σαφή ένδειξη των χωρών από τις οποίες προέρχονται τα μέλια, συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών των διαφορετικών μελιών που χρησιμοποιούνται στο τελικό προϊόν. Τώρα μένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές κυβερνήσεις να θέσουν σε εφαρμογή τις προτάσεις μας».

Ιστορικό

Περίπου 600.000 ευρωπαίοι μελισσοκόμοι παράγουν περίπου 200.000 τόνους μελιού ετησίως, καθιστώντας την ΕΕ το δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό μελιού στον κόσμο μετά την Κίνα.

Οι μεγαλύτεροι παραγωγοί στην ΕΕ είναι η Ρουμανία, η Ισπανία και η Ουγγαρία, ακολουθούμενες από τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ελλάδα.

Η ΕΕ εισάγει περίπου 200.000 τόνους μελιού, κυρίως από την Κίνα, την Ουκρανία, την Αργεντινή και το Μεξικό.

Σύνδεσμοι:

Το κείμενο που εγκρίθηκε θα είναι σύντομα διαθέσιμο εδώ (01.03.2018)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=EN&type=TA&reference=20180301&secondRef=TOC

Παρακολουθήστε τη συζήτηση μαγνητοσκοπημένη (28.02.2018)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/plenary/video?streamingLanguage=de&debate=1519851114380

Ιστοσελίδα του εισηγητή Norbert Erdős (ΕΛΚ, Ουγγαρία)

http://www.europarl.europa.eu/meps/el/124711/NORBERT_ERDOS_home.html

Φάκελος διαδικασίας

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2115(INI)&l=en

Ερευνητικό σημείωμα του ΕΚ

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608786/EPRS_ATA(2017)608786_EN.pdf

Εθνικά προγράμματα 2017-2019

https://ec.europa.eu/agriculture/honey/programmes/national-apiculture_el

Οπτικοακουστικό υλικό

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-apiculture-sector_3705_pk

 

 

Alexandra ATTALIDES

Press Attaché

European Parliament Liaison Office in Cyprus

(+357) 22 870 500
(+357) 99 697 500
alexandra.attalides@ep.europa.eu

 

 

Κριστίνα-Αντιγόνη ΕΛΕΦΤΕΡΙΕ

Υπηρεσία Τύπου

(+32) 2 28 32798 (BXL)
(+32) 3 881 74005 (STR)
(+32) 498 98 32 83
typos-el@europarl.europa.eu
Kristina.elefterie@europarl.europa.eu

Ján JAKUBOV

Press Unit

(+32) 2 28 32119 (BXL)
(+32) 3 881 73840 (STR)
(+32) 498 98 35 90
agri-press@europarl.europa.eu
@EP_Agriculture
Έχετε λάβει αυτό το μήνυμα επειδή η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου έχει καταχωρηθεί στην λίστα αλληλογραφίας μας . Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερώσεις, παρακαλώ στείλτε ένα e-mail στην διεύθυνση : epnicosia@ep.europa.eu

 

Για να εγγραφείτε στην λίστα αλληλογραφίας μας, παρακαλούμε στείλτε ένα e-mail στην διεύθυνση: epnicosia@ep.europa.eu

 

Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της αποστολής αυτού του μηνύματος.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *